Duivel

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Ecclesiologie | Prediking

Preekschets 1 Korintiërs 5:6a

Postille 2009 | Ad Prosman | Preekschets | Seksualiteit | Geest, Relaties

1 Korintiërs 5:6a Veertiende zondag na Pinksteren U hebt geen enkele reden om zo zelfvoldaan te zijn. Schriftlezing: 1 Korintiërs 5 Het eigene van de zondag Het eigenaardige feit doet zich voor dat het middengedeelte van de eerste brief aan de Korintiërs vrij onbekend is, in tegenstelling tot het begin en het einde van de […]
Prediking

Preekschets Openbaring 14:1 – 4e zondag na Pasen

Preekwijzer 2019 | Harrie de Hullu | Preekschets | Jezus

Vierde zondag na Pasen (Jubilate) Toen zag ik dit: het lam stond op de Sion, en bij het lam waren honderdvierenveertigduizend mensen die zijn naam en die van zijn Vader op hun voorhoofd hadden. Openbaring 14:1 Schriftlezing: Openbaring 14:1-8 Zie ook Preekschets Openbaring 5:5-7 – Beloken Pasen Preekschets Openbaring 3:10-11 – 3e zondag van Pasen […]
Bijbelwetenschappen

Jobs perfecte wereld beproefd

De eerste dag 2018 | Kristin Ritsert | Bijbels Theologische Artikelen | God

Bij Job 1 ‘Er was eens een man.’ Het verhaal van Job wordt niet aan een bepaalde tijd of een bekend oord gekoppeld. Job wordt als gigantisch rijk beschreven, hij heeft het volmaakte aantal van tien kinderen en gelooft in God, terwijl uit niets blijkt dat hij tot het joodse volk behoort. Velen zien daarom […]
Bijbelwetenschappen

Een innerlijk verdeeld koninkrijk of huis

De eerste dag 2018 | Willemien Roobol | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Conflicten, Vergeving | Navolging

Bij Rechters 12,1-6, 2 Korintiërs 4,13-18 en Marcus 3,20-35 Er zitten nogal wat pijnlijke kanten aan het evangelie van deze zondag. Er is pijn, onbegrip, bezorgdheid en schaamte over het optreden van Jezus bij zijn biologische familieleden. Zoals we weten uit de contextuele theologie van Ivan Boszormenyi-Nagy worden dergelijke gevoelens sterker naarmate we meer met […]
Prediking

Het verhaal van de duivel

Preekwijzer 2017 | Guido de Bruin | Overige artikelen | Kwaad

Een monoloog bij Matteüs 4:1-11 ‘U kent mij wellicht. Ik verschijn in verschillende gedaanten. Ik ga ook onder verschillende namen door het leven. Ik ben de verzoeker, de verleider, de áfleider, degene die verwart, misleidt, overhoop gooit. Omdat ik al zo lang met u optrek, ook al weet u dat misschien niet, leek het mij […]
Prediking

Preekschets Matteüs 4:10

Preekwijzer 2017 | Sietse van Kammen | Preekschets | Jezus, Veertigdagentijd

Zondag Invocavit Eerste zondag van de veertigdagentijd Matteüs 4:10 Toen zei Jezus tot hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.’ Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen. Schriftlezing: Matteüs 4:1-11 Het eigene van de zondag De […]
Bijbelwetenschappen

Het merkteken van het beest in Openbaring

Protestantse Theologische Universiteit 2017 | Riemer Roukema | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring

Het laatste Bijbelboek, de Openbaring van (eigenlijk: aan) Johannes, staat vol wonderlijke visioenen. Hoe moeten we die duiden? Een lezersvraag ging in het bijzonder over het slot van Openbaring 13. Na een visioen van een draak en een monsterlijk beest uit de zee, ziet Johannes nog een ander beest opkomen, nu uit de aarde. Het […]
Prediking

Preekillustraties: Duivel

Preekwijzer 2017 | Redactie | Preekillustraties

Wanneer de duivel ’s nachts bij mij komt om mij te kwellen, geef ik hem dit antwoord: ‘Duivel, ik moet nu slapen. Want het bevel en de verordening van God is: overdag werken en ’s nachts slapen.’M. Luther Dat de duivel macht heeft, weten Jezus’ volgelingen. Toch is het juist de list van de duivel […]
Prediking

Preekillustraties: Hel

Preekwijzer 2017 | Redactie | Preekillustraties | Hemel | Eeuwigheidszondag, Levenseinde en rouw, Overlijden

Verwante zoekbegrippen aan hel: dodenrijk, Gehenna, vuurpoel De mens heeft de hel in zichzelf. M. Luther De poging om de hemel op aarde te verwezenlijken heeft steeds de hel voortgebracht. Karl Popper Vervloekt zij de gemakkelijkheid, waarmee sommigen spreken van hemel en hel.J. Koopmans De weg naar de hel is gemakkelijk te volgen; je loopt […]
Prediking

Preekschets Exodus 9:10

Preekwijzer 2016 | L.W. de Graaff | Preekschets | Seculariteit

Exodus 9:10 Dus haalden ze as uit een oven en dienden zich bij de farao aan. Toen Mozes de as in de lucht wierp, kwamen mensen en dieren onder de etterende puisten te zitten. Schriftlezing: Exodus 9:8-12Thema: Egypte krijgt het merkteken van het beest opgedrukt Het eigene van de zondag De zondagen in de maand […]