Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

De belijdenis en bestraffing van Petrus

Bij Jesaja 51,1-6, Romeinen 11,25-36 en Matteüs 16,(13-20)21-27 Hoewel het Oecumenisch Leesrooster Matteüs 16,13-20 overslaat, betrek ik dat gedeelte toch in deze exegese. Zonder vers 16-20 zijn de verzen 21-27 namelijk niet te begrijpen. Omgekeerd vormen de verzen 16-20 zonder het vervolg een tekst die eenzijdigheid oproept. Roept Jesaja (51,1) ons op de rots te […]

Nieuwe boeken