Dwaling

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Genesis 11:9 – 3e zondag van Pasen

Preekwijzer 2017 | Hendrik Cornelis Mijnders | Preekschets | Kwaad

Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde. Genesis 11:9Schriftlezing: Genesis 11:1-9Thema: Werkelijke eenheid benut de verscheidenheid! Alternatief thema: Met zegen én oordeel brengt God mensen bij zijn […]
Bijbelwetenschappen

Om van Jezus’ naam in woord en daad te getuigen

De eerste dag 2016 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Navolging

Bij Maleachi 3,19-24 1 Telling NBV/WV/NB; in (H)SV/NBG ’51: Maleachi 4,1-6.en Lucas 21,5-19 In de tempel Jezus bevindt zich in de tempel. Daaruit had Hij eerst de kooplieden verdreven, waarmee Hij zo veel verzet had opgeroepen dat gezocht werd naar een gelegenheid om Hem om te brengen (Lucas 19,45-48). Zijn leven was in gevaar, maar […]
Prediking

Preekschets Psalm 46:8

Preekwijzer 2016 | René van der Rijst | Preekschets | God, Hervormingsdag

Zevende zondag van de herfst, Hervormingsdag Psalm 46:8 De Heer van de hemelse machten is met ons,onze burcht is de God van Jakob Schriftlezing: Psalm 46 Het eigene van de zondag Op deze zondag zal in een aantal kerken vast aandacht besteed worden aan Hervormingsdag, morgen. Her en der echter wordt Hervormingsdag stilletjes overgeslagen. Dat […]
Bijbelwetenschappen

Bevrijding van gespletenheid

De eerste dag 2015 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten, Profeet, Verlossing | Israël

Bij 1 Koningen 18,20-40 ‘Gij kunt niet twee heren dienen,’ zegt Jezus in de Bergrede (Mat. 6,24). Deze waarheid wordt dramatisch uitgebeeld op de Karmel. Tegelijk wordt op deze berg beslist ten goede. Het volk wordt bevrijd van de gespletenheid, uit de onmogelijke hinkdans die nergens toe leidt. Hinken op twee krukken De perikoop beschrijft […]
Bijbelwetenschappen

Herdenken

De eerste dag 2014 | Trinus Hibma | Kindermoment | Levenseinde en rouw, Overlijden

Bij Matteüs 25:1-13 De oma van Lisa is gestorven. Het was nog wel haar lievelingsoma. Als haar moeder en vader moesten werken, kwam oma Lot altijd oppassen. Samen gingen ze naar de speeltuin of naar de dierentuin. Samen gingen ze naar de winkel en kookten het eten voor als vader en moeder thuiskwamen. Oma Lot […]
Bijbelwetenschappen

Op het rechte spoor houden

De eerste dag 2014 | Annemarie Hagoort | Kindermoment | Dienen | Samenleving

Bij Ezechiel 33,7-11 en Matteüs 18,15-20 Spel en gesprek Roep als voorganger drie kinderen naar voren: ‘We gaan blindemannetje spelen.’ Eén kind bind je een blinddoek voor. Een ander gaat aan de overkant staan. Met zijn stem roept hij het kind naar zich toe met: ‘Een stapje naar links, naar rechts, naar voren,’ enzovoort. Een […]
Bijbelwetenschappen

Je kunt het!

De eerste dag 2014 | Annemarie Hagoort | Kindermoment | Vertrouwen | Navolging

Bij Matteüs 17:14-20 (genezing en de gelijkenis over het mosterdzaadje) Gesprek Leg op een tafel wat schilderspullen onder een kleed: penselen, verf, een blok aquarelpapier en dergelijke. Als voorganger vraag je of de kinderen onder het doek willen kijken, maar niets zeggen. Fluisterend vraag je: ‘Doen jullie dit wel eens, hiermee schilderen? Vind je het […]
Bijbelwetenschappen

De belijdenis en bestraffing van Petrus

De eerste dag 2014 | Hein Jan van Ogtrop | Bijbels Theologische Artikelen | Geloofsbelijdenis | Navolging

Bij Jesaja 51,1-6, Romeinen 11,25-36 en Matteüs 16,(13-20)21-27 Hoewel het Oecumenisch Leesrooster Matteüs 16,13-20 overslaat, betrek ik dat gedeelte toch in deze exegese. Zonder vers 16-20 zijn de verzen 21-27 namelijk niet te begrijpen. Omgekeerd vormen de verzen 16-20 zonder het vervolg een tekst die eenzijdigheid oproept. Roept Jesaja (51,1) ons op de rots te […]
Bijbelwetenschappen

Leuk?

De eerste dag 2014 | Marloes Meijer | Kindermoment | Heilig | Navolging

Bij Matteüs 21,10-17 Bij Sanne is het altijd heel leuk op de kindernevendienst (of zondagsschool/kerkclub). De kinderen gaan er graag heen. Elke keer begint het met een mop. En daarna gaan ze wat drinken. En heel vaak doen ze gekke spelletjes. Op een dag komt Sannes vriendinnetje Fleur bij haar spelen. Ze spelen ‘kerkje’ en […]
Bijbelwetenschappen

Trap er niet in!

De eerste dag 2014 | Annemarie Hagoort | Kindermoment | Vertrouwen | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij Matteüs 4,1-11 te koop: het nieuwste spelwacht niet te lang, wees snel hou je niet van witlof en droog brood?ik geef je koek en snoep, je bent al groot alles mag je hebben, alles is voor joumaar doe wel wat ik zeg, en gauw! als je luistert naar mijn bevelenmag je met mijn nieuwe […]