Eeuwigheid

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekillustraties: Toekomst

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Eeuwigheidszondag

Vertrouw het verleden toe aan God barmhartigheid, het heden aan Zijn liefde en de toekomst aan Zijn voorzienigheid. A. Augustinus De toekomst is slechts verwijding van het door God geschonken vergezicht. M.J.A. de Vrijer Misschien breekt morgen de jongste dag aan. Dan zullen we graag het werk voor een betere.D. Bonhoeffer Met elke daad die […]
Prediking

Preekschets Psalm 136 – zondag in de herfst

Preekwijzer 2019 | A. Jansen | Preekschets | Relaties

Eeuwig duurt zijn trouw. Kernvers: Psalm 136: 1Schriftlezing: Psalm 136: 1 – 26.Thema: Zijn trouw blijft eeuwig bestaan. Liturgisch kader Psalm 136:1 – refrein Na de zomerperiode zijn de agenda’s gevuld en de herfst met haar schommelende weerpatroon van zon, regen en wind meldt zich aan. Het is mogelijk ons in de veelheid aan gebeuren […]
Bijbelwetenschappen

De hemelse troonzaal

De eerste dag 2018 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Heilig, Hemel

Bij Openbaring 4 Het is niet vanzelfsprekend om te preken over Openbaring 4. Dit hoofdstuk schildert het toneel waarop zich de handeling van hoofdstuk 5 gaat afspelen: de hemelse troonzaal. De vraag is wat er te verkondigen valt bij hoofdstuk 4 zonder ingrijpend vooruit te lopen op hoofdstuk 5. Daar immers vindt de presentatie plaats […]
Bijbelwetenschappen

De aardse huisvesting en het schimmenrijk

De eerste dag 2017 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Armoede, Hemel, Rijkdom | Overlijden

Bij Jesaja 5,8-16 en Lucas 16,19-31 In de profetie van Jesaja (5,8.11) klinkt het dubbele ‘Wee!’ (Hebr.: hoj, Gr.: Ouai) nogal dreigend. Er gaat dreiging uit van de toestand op aarde wanneer een mens zich daarop vestigt alsof daar niemand woont met wie hij rekening hoeft te houden. Dit is het geval wanneer een mens […]
Prediking

Preekschets Lucas 12:35-40

Preekwijzer 2015 | Gerard Krol | Preekschets

OudejaarsavondLucas 12:39 Besef wel: als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief in zijn huis zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. Thema: Als een dief in de nacht.Schriftlezing: Lucas 12,35-40 Het eigene van de zondag De Oudejaarsavond is misschien wel de meest onkerkelijke feestdag. Op […]
Prediking

Preekschets Openbaring 7:9

Preekwijzer 2015 | Alida Groeneveld | Preekschets | Hemel | Eeuwigheidszondag, Overlijden

Allerheiligen Openbaring 7:9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. Schriftlezing: Openbaring 7:2-12 Het eigene van de zondag Allerheiligen is geen protestants kerkelijk feest. De dag wordt gevierd in de katholieke en anglicaanse traditie en is in tal van landen […]
Ecclesiologie | Systematische theologie

7.1. De eeuwige Vader ook mijn Vader

Goed Gelovig 2015 | Arjen Terlouw | Artikel, Overige artikelen | God

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Inhoudsopgave Goed gelovig 7. Gods goedheid en het lijden 7.2. Zijn Vaderhanden 7.3. Hoe almachtig? 7.4. Bidden helpt… of niet? 7.5. Alles doen medewerken ten goede Heidelbergse Catechismus Vraag 26: Wat gelooft u als u zegt: Ik geloof in God de Vader, de almachtige Schepper van hemel en aarde? Antwoord: […]
Systematische theologie

Meditatie bij Handelingen 13:48 en Romeinen 11:32

Kerk en Theologie 2015 | Riemer Roukema | Preek

Al dan niet uitverkoren? … en allen die voor het eeuwige leven bestemd waren, kwamen tot geloof. (Handelingen 13:48 GNB) Zo heeft God alle mensen de gevangenen van hun eigen ongehoorzaamheid gemaakt om zich over allen te kunnen ontfermen. (Romeinen 11:32 GNB) De grotere kerken in ons land staan er getalsmatig niet goed voor, al is het beeld dat […]
Bijbelwetenschappen

Pepermuntje

De eerste dag 2014 | Marloes Meijer | Kindermoment | Openbaring | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Johannes 1,1-14 Tim gaat niet zo vaak naar de kerk. Maar met Kerst gaat hij altijd, met opa en oma. Hij zit dan gezellig tussen hen in en als de dominee lang gaat praten, krijgt Tim een pepermuntje. Vandaag duurt de preek een beetje lang, vindt Tim. Ze hebben al heel veel mooie kerstliederen […]
Diaconaat

Schaap en Bok

De eerste dag 2014 | Trinus Hibma | Kindermoment | Dienen | Relaties

Bij Matteüs 25:31-46 Het is ook altijd wat met Schaap! Nooit komt ze op tijd bij de herder op de heide. Vandaag ook weer! Komt Schaap langs het kippenhok, hoort ze een zielig getok. De boerin is ze natuurlijk weer vergeten te voeren. Zuchtend loopt Schaap naar de schuur, neemt een bakje mais in haar […]