Engel(en)

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Maria en de engel

Preekwijzer 2020 | Lyonne Verschoor-Schuijer | Kindermoment | Advent

Bij Lucas 1: 26-38 In verband met corona gaan we er vanuit dat er geen of weinig kinderen in de kerk zijn maar dat zij wel thuis kunnen meekijken. Laat de kinderen de tekening zien die Rembrandt maakte bij dit verhaal. (Rembrandt van Rijn: De aankondiging aan Maria, ca. 1635. Tekening met pen en inkt) […]
Geloof

De weg naar Engelland

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Hemel | Navolging

De dieren stonden vaak op het strand te kijken naar het eiland aan de overkant. Sommige dieren zeiden dat het eiland Engelland heette. Dat is een vreemde naam. Maar de dieren wisten waarom. Dat eiland heette Engelland, omdat ieder die er heen ging zo gelukkig als een engel zou worden. Vonden alle dieren dat? Nee, […]
Geloof

De verhalenvijver

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Hemel | Geest

Er was eens een engeltje in de hemel. Dat engeltje hield veel van verhalen en er was altijd wel een grote engel die hem wilde voorlezen uit het grote verhalenboek. Eens, midden in een verhaal, begon de neus van het engeltje te kriebelen. ‘Hatsjoe!’ Nu is dat niet erg, maar erg was wel dat de […]
Geloof

De kerkengel

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Dienen | Relaties

Jap en Jinneke hadden er eigenlijk nooit erg in. Maar op een dag hadden ze het wel. Waar hadden Jap en Jinneke dan erg in? Ze wisten ineens wie ervoor zorgde dat er elke ochtend schone kleren klaarlagen, dat er op hun bed regelmatig schone lakens lagen, dat het huis was gestofzuigd, dat de ramen […]
Geloof

De verdwaalde engel

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Hemel | Epifanie, Kerkelijk jaar, Kerst

Op het feest van Driekoningen wordt Matteüs 2,1-12 gelezen, over de Wijzen uit het Oosten en Herodes die het Christuskind wil laten doden. Hierop is ‘De verdwaalde engel’ gebaseerd. Moe ging de engel voort. Egidius was op zoek naar huis. Maar waar was het? Egidius verlangde zo lang al naar een thuis, maar hij had […]
Bijbelwetenschappen

Beproeving

De eerste dag 2018 | Jantine Heuvelink | Kindermoment | Angst, Vertrouwen | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij Marcus 1,12-15 Bemoediging en drempelgebed Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de God Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft. Kind: God is er waar ik ook ben, hoever ik ook ga. Voorganger: Wanneer wij beproefd worden,moeten vechten voor ons leven, Allen: wees met Uw Geest om ons heen, Kind: stuur engelen […]
Prediking

Preekillustraties: Engel, engelen

Preekwijzer 2017 | Redactie | Preekillustraties | Kerst, Pasen

Engelen hebben onder protestanten niet de mate van opmerkzaamheid, die hun in de heilige Schrift is gegund. A. Kuyper Engelen en aartsengelen zijn met ons, maar hij (God) is waarachtiger ons eigen die niet alleen met ons is, maar in ons.Bernardus van Clairvaux De engelen in ‘Himmel über Berlin’, een film van Wim Wenders uit […]
Prediking

Preekschets Hebreeën 1:14

Preekwijzer 2016 | Henk van der Meulen | Preekschets | Jezus

Hebreeën 1:14 ‘Zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding?’ Schriftlezing: Hebreeën 1:1-14 Het eigene van de zondag We zitten volop in de zomertijd, ook in liturgisch opzicht. Een drietal zondagen geven we aandacht aan teksten uit de brief aan de Hebreeën. De eerste […]
Liturgie | Praktische theologie

Kindermoment Lofzang van Maria

Bonnefooi 2015 | Redactie | Kindermoment | Advent, Kerkelijk jaar

3e advent Bij Sefanja 3:14-20 en Lucas 1:39-56 (alternatief) Deze zondag ontmoeten Elisabet en Maria elkaar, allebei in verwachting van een bijzonder kind. God werkt verder aan zijn plan. Uit de bijbel De Lofzang van Maria is niet zo erg origineel. Hij is grotendeels ontleend aan de lofzang van Hanna die we uit het oude […]
Liturgie | Praktische theologie

Kindermoment Gabriël en Maria

Bonnefooi 2015 | Redactie | Kindermoment | Advent, Kerkelijk jaar

2e advent Bij Maleachi 3,1-4 en Lucas 1,26-38 (Alternatief) De engel Gabriël verschijnt aan Maria. Uit de Bijbel Opnieuw verschijnt er een engel. Nu niet in het centrum van het geloof, maar bijna aan de rand van het Heilige Land. Nog een paar stappen en je valt buiten de belofte. De invloed van het heidendom […]