Evangelie

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

3. Het evangelie naar Marcus: het evangelie van de Zoon des mensen

Evangelie in viervoud 1980 | J.P. Versteeg | Boek

1. De situatie waarin het evangelie geschreven werd De oudkerkelijke traditie noemt unaniem Marcus als de auteur van wat wij kennen als het tweede evangelieverhaal. Eveneens unaniem brengt daarbij die traditie de persoon van Marcus in relatie met de persoon van Petrus. Het oudste getuigenis dat we in dit verband bezitten is het – reeds […]
Bijbelwetenschappen

2. Het evangelie naar Matthëus: het evangelie van de Messias van Israël

Evangelie in viervoud 1980 | J.P. Versteeg | Boek

1. De situatie waarin het evangelie geschreven werd  Het evangelie naar Mattheüs draagt een onmiskenbaar joods karakter: Verschillende trekken in het evangelie maken waarschijnlijk, dat het oorspronkelijk bedoeld was voor joodse of mogelijk voor joods-christelijke lezers. In de eerste plaats is dit af te leiden uit het feit, dat de kennis van een aantal zaken […]
Bijbelwetenschappen

1. het woord ‘evangelie’

Evangelie in viervoud 1980 | J.P. Versteeg | Boek

Wanneer in het Nieuwe Testament het zelfstandig naamwoord „evangelie” en het werkwoord „(het evangelie) verkondigen” voorkomen, hebben deze een duidelijk oudtestamentische achtergrond. In het Oude Testament wordt het werkwoord „(het evangelie) verkondigen” gebruikt ter aanduiding van het verkondigen van een vreugdevolle tijding. Daarmee kan een willekeurige vreugdevolle tijding bedoeld zijn. Zo gaat het b.v. in […]
Prediking

Preekschets Jesaja 56:8 – Zondag na Kerst

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Harrie de Hullu | Preekschets | Kerst

Jesaja 61,10-62,3, Psalmen 147,12-20, Lucas 2,33-40, Galaten 3, 23-4,7 Het eigene van deze zondag Direct na de tweede kerstdag volgt dit jaar een zondag. Deze staat onvermijdelijk in het teken van kerstfeest, misschien zelfs wel in de schaduw van kerst. Traditioneel is op deze zondag de evangelielezing uit Lucas 2: 33-40. In dit geval is […]
Prediking

Preekschets Jesaja 52:7-10 – Kerstdag

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Harrie de Hullu | Preekschets | Kerst

Schriftlezingen: Jesaja 52,7-10, Psalmen 98, Hebreeën 1,1-12, Johannes 1,1-14 Aanwijzingen voor de liturgie Wie in de afgelopen weken ieder zondag een kaars heeft aangestoken kan de brandende kaarsen op het kerstfeest laten staan. Ze branden dan al voor de dienst. Het aansteken van steeds een volgende kaars en het aftellen naar kerst is op de […]
Prediking

God in de dystopie

Preekwijzer 2019 | Kees van Ekris | Homiletische Artikelen | Kerst

Advent en Kerst zonder escapisme Met het woord dystopie is de hel weer hip ‘Het woord dystopisch is een heerlijk elitair woord’, schreef Jean-Pierre Geelen in de Volkskrant. Het is ‘geheimtaal voor hele en halve, beetje linksige intellectuelen van de VPRO-, NRC- (en vooruit: Volkskrant)familie, met een vleugje hipsterdom à la De Correspondent. Het oprukken […]
Praktische theologie | Prediking

Preken is scherp aan de w/Wind zeilen

Areopagus IZB 2021 | Bert de Leede | Homiletische Artikelen | Dienen, Verlossing | Geest

Dr. H. de Leede: Evangelie vaak verworden tot ‘boodschap van goed burgerschap’ Kun je bij tegenwind zeilen? Hoe kom je dan vooruit? Door scherp aan de wind te zeilen. Dat is zeilen op zijn spannendst. De wind komt schuin van voren. De geoefende zeiler trekt de zeilen zo strak mogelijk, en gaat schuin aan de […]
Praktische theologie | Prediking

Welkom in de wereld van de preek

Areopagus IZB 2021 | Theo Pleizier | Homiletische Artikelen | Bekering, Ziel | God

Interview met Theo Pleizier ‘Theorievorming vind ik erg belangrijk, want er wordt veel te vaak vanuit intuïties en losse inzichten getheologiseerd’, zegt dr. Theo Pleizier (35). We zitten in de derde minuut van het gesprek, op de 13e verdieping van het universiteitscomplex op de Utrechtse Uithof. Pleizier schreef een proefschrift waarin hij een ‘grounded theory‘ […]
Wereldkerk

Niet bang zijn voor het vreemde

Areopagus IZB 2021 | Wim Dekker | Homiletische Artikelen | Missionair | Geest

‘Veel orthodoxe preken gaan bewust of onbewust uit van het antithese denken. ‘Wij’, de gelovigen, staan tegenover ‘ zij’, de ongelovigen. Psychologisch voelt dat niet goed, maar theologisch is het ook niet goed.’ Dat zei Dekker 1 november, tijdens een studiedag van het deputaatschap Mediazaken van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt in samenwerking met de Theologische […]
Praktische theologie | Prediking

Preekschets Marcus 1:14,15

Areopagus IZB 2021 | Bert Karel Foppen | Preekschets | Bekering | God

Marcus 1:14,15 Schriftlezingen Marcus 1 vers 1-20, Galaten 4 vers 1-7. Waarom deze tekst? De eerste maanden van het jaar wordt – terecht – vaak uit de evangeliën gelezen. We volgen Jezus ‘van de wieg tot het graf’. We luisteren naar zijn woorden, kijken naar zijn wonderen en genezingen. Al deze woorden en tekenen zijn […]