Gebed

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Bidden is noodzakelijk

De eerste dag 2019 04 | Jaap Goorhuis | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Bidden

Jezus spreekt een gelijkenis ‘tot hen’. De aangesprokenen zijn blijkens 17:22 zijn leerlingen, wij dus. Wij worden aangesproken en opgeroepen om overal te bidden en de moed daarbij niet te verliezen. ‘Opgeroepen’ is eigenlijk te zwak uitgedrukt; het gaat om noodzaak. Het is voor een leerling van Jezus noodzakelijk om overal te bidden en daarbij de moed niet te verliezen. Waarom? En waarom zou je daarbij de moed verliezen?
Prediking

Preekschets Handelingen 1:1-14

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Hans van Winkelhoff | Preekschets | Vertrouwen | Kerkelijk jaar, Pasen

De 5e zondag na Pasen heet Rogate: vraag! Deze aansporing om te bidden vinden we in Johannes 16:24. Jezus moedigt zijn leerlingen aan in zijn naam tot de Vader te bidden: ‘vraag het en je zult het ontvangen.’ Dit sluit aan bij Handelingen 1:14a, waar de leerlingen bij elkaar zijn en vurig en eensgezind bidden om de Heilige Geest.
Liturgie | Praktische theologie

Inspiratie voor oudjaar

De eerste dag 2019 01 | Nienke van Andel | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Jaarwisseling, Kerkelijk jaar

Het Oecumenisch Leesrooster biedt voor oudjaar geen aparte liturgische gegevens. De wereldlijke kalender heeft de liturgische niets te bieden op deze dag, zo is de gedachte achter het ontbreken van deze datum. Toch hebben veel gemeentes en gemeenschappen de gewoonte om op deze dag bij elkaar te komen.
Praktische theologie | Prediking

Preekschets bij Matteüs 6:11 – biddag voor gewas en arbeid

CGK Diaconaat 2021 | H.M. Mulder | Preekschets | Biddag, Bidden, Kerkelijk jaar

‘Geef ons heden ons dagelijks brood’ Matteüs 6:11 Inleiding Demissionair premier Rutte gaf tijdens de persconferentie van 2 februari 2021 aan dat er in deze coronatijd steeds drie grote wegingen te maken zijn. 1: Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor de zorg? Zowel voor de mensen die zorg nodig hebben als de mensen […]
Liturgie | Praktische theologie

Consistoriegebeden en gebeden

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2021 | Redactie | Liturgie | Bidden

Onderdeel van Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed Downloads Nederlands, Word Gebeden I-VII, pag. 761-804 I Gebeden vóór de eredienst 762 II Consistoriegebeden 766 III Gebeden van toenadering 771 IV Kyrie-gebeden 778 V Gebeden om verlichting met de heilige Geest 782 VI Dankgebeden 786 VII Voorbeden 789 Gebeden VIII-XIII, pag. 805-836 VIII Nodiging 805 […]
Liturgie | Praktische theologie

Getijden

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2021 | Redactie | Liturgie | Bidden

Onderdeel van Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed Downloads Nederlands, Word 21 Getijden, leeswijzer, pag. 951-960 22 Getijden, orden, pag. 961-992 (niet beschikbaar) 23 Getijden, keuzeteksten, pag. 993-1004 24 Getijden, psalmen en cantica, pag. 1005-1090 (niet beschikbaar) 25 Getijden, gebeden, pag. 1091-1144 26 Getijden, stilteoefeningen, pag. 1145-1150 27 Getijden, toelichting, pag. 1151-1186 Downloads Nederlands, […]
Praktische theologie | Prediking

Preekschets bij Psalm 67 – biddag voor gewas en arbeid

CGK Diaconaat 2020 | J.W. Moolhuizen | Preekschets | Zegen | Biddag, Bidden, Kerkelijk jaar

Dat de volken U loven Psalm 67:4a en 6a Uitleg Inleiding Psalm 67 is een danklied en past in de rij van Psalm 65-68. Er is geen auteur bekend of datering mogelijk. Van oorsprong is het waarschijnlijk een oogstlied. Het kan ook gezien worden als een lied dat juist gericht is op de toekomst. Een […]
Liturgie | Praktische theologie

Varia

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2021 | Redactie | Liturgie | Bidden

Onderdeel van Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed Downloads Nederlands, Word Niet beschikbaar Downloads Nederlands, PDF Niet beschikbaar Downloads Fries, Word Onder te downloaden als PDF Downloads Fries, PDF 07j: Ferskaat
Liturgie | Praktische theologie

Het dagelijks gebed

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2021 | Redactie | Liturgie | Bidden

Onderdeel van Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed Downloads Nederlands, Word Niet beschikbaar Downloads Nederlands, PDF Niet beschikbaar Downloads Fries, Word Onder te downloaden als PDF Downloads Fries, PDF 07i: It deistich gebed
Liturgie | Praktische theologie

Intrede, de heilige Schrift en gebeden

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2021 | Redactie | Liturgie | Avondmaal | Avondmaal, Bidden

Onderdeel van Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed Downloads Nederlands, Word Niet beschikbaar Downloads Nederlands, PDF Niet beschikbaar Downloads Fries, Word Alleen te downloaden als PDF (zie onder) Downloads Fries, PDF 07c: Yntree 07b: De hillige Skrift 07e: Gebeden