Gelijkenis

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets voor een van de zondagen na Epifanie – bij Lucas 8:15

Preekwijzer 2021 | Jan Swager | Preekschets | Epifanie

Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen. (Lucas 8:15) Schriftlezing: Lucas 8:4-15 Zie ook Preekschets voor een van de zondagen na Epifanie bij Lucas 6:24 Liturgisch kader De periode tussen Kerst en lijdenstijd gebruiken […]
Bijbelwetenschappen

Velen zijn geroepen, Een is uitverkoren

De eerste dag 2021 | Willemien Roobol | Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | Jezus

Bij Jesaja 25,1-9 en Matteüs 22,1-14 Twee bestaande gelijkenissen heeft Matteüs gebruikt in zijn versie van het koninklijk bruiloftsmaal (22,1-14). Eerst vertelt hij op zijn eigen manier de gelijkenis van het bruiloftsmaal, de feestelijke maaltijd. Hierover horen we ook in de profetenlezing van Jesaja 25,6-9. Deze gelijkenis wordt door Lucas verteld en vertaald in zijn […]
Bijbelwetenschappen

Zaad

Symbolen in de Bijbel 2021 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Seksualiteit, Zegen | Relaties

Ooit was het een bekend en vertrouwd beeld. Het keerde jaarlijks op gezette tijden terug. De zaaier die over de velden liep en met brede gebaren het zaad zo goed mogelijk over het land trachtte te verspreiden. Die tijd ligt achter ons. De mechanisatie van de landbouw heeft het boerenbedrijf ingrijpend veranderd. Machines doen het […]
Bijbelwetenschappen

Wijngaard

Symbolen in de Bijbel 2021 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Israël

wijngaardenier Waar het klimaat en de bodemgesteldheid gunstig zijn voor de wijnbouw wordt het landschap meestal gedomineerd door wijngaarden. Als soldaten gereed voor de parade staan de wijnstokken in het gelid. In bijbelse tijden hebben bepaalde delen van het land Israël er ook zo uitgezien. Niet alleen tegen berghellingen, maar ook in de vlakte lagen […]
Bijbelwetenschappen

Stapsgewijs tot inzicht komen

De eerste dag 2018 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Jezus

Bij Marcus 8,22-26 Marcus 8,22-26 is een ‘wonderverhaal’, dat ons er tegelijkertijd goed van bewust maakt dat het er vrijwel nooit om gaat dát Jezus wonderen doet, maar meestal om hóé Hij ze doet en om welke betekenis ze hebben. Het verslag van de stapsgewijze genezing van een blinde komt na de tweede wonderbaarlijke maaltijd […]
Prediking

Preekschets Lucas 19:21

Preekwijzer 2017 | Esther van der Panne | Preekschets | Dienen

Negende zondag van de herfst Ik was bang voor u, omdat u een streng man bent die terugvordert wat hij niet heeft gestort en oogst wat hij niet heeft gezaaid. Lucas 19:21Tekst: Lucas 19:11-28Thema: Moed om te spreken Liturgisch kader De laatste zondagen van het kerkelijk jaar staan in het teken van de voleinding: een […]
Prediking

Preekschets Matteüs 20:1‐16

Kerkproeverij 2017 | W. Hendriks | Preekschets | Bekering, Hemel, Rijkdom | Jezus, Missionaire gemeente

Preekschets voor Startzondag en/of Kerkproeverij Dit jaar is het thema van de PKN-startzondag ‘een open huis’. Hiermee sluit de startzondag aan bij de landelijke campagne Kerkproeverij die kerken uitnodigt begin september de deuren wagenwijd open te zetten voor nieuwe mensen. Een open huis zijn is immers een eerste voorwaarde om gasten zich welkom te laten […]
Bijbelwetenschappen

De parabels van Jezus en de andere rabbijnen

Protestantse Theologische Universiteit 2017 | Lieve Teugels | Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis | Jezus

Het Nieuwe Testament bevat zo’n veertig gelijkenissen of parabels op naam van Jezus, alle in de synoptische evangeliën (Matteus, Marcus, Lucas). Het handvol parabels van Jezus is slechts een klein deel van een verzameling van honderden Joodse parabels uit de eerste eeuwen van onze tijdrekening. Deze parabels zijn soms toegeschreven aan bekende leraren, zoals in […]
Bijbelwetenschappen

Het einde van deze wereld

De eerste dag 2017 | Judith Visser | Kindermoment | Verlossing, Wederkomst | Pastoraat

Het einde van deze wereld Bij Matteüs 24,32-44 Gesprek Het is niet eenvoudig om met kinderen even in een kort moment over het einde van deze wereld te praten. Daarom halen we er een enkel element uit. De schriftlezing uit Matteüs begint met een les uit de natuur. Aan wat er in de natuur gebeurt, […]
Prediking

Preekschets Lucas 14:23

Preekwijzer 2015 | Arjen Velema | Preekschets

7e zondag na Trinitatis Lucas 14:23 (…) want mijn huis moet vol zijn. Schriftlezing: Lucas 14:12-24 Het eigene van de zondag Vanouds is de lezing op de 7e zondag na Trinitatis uit Johannes 6, over brood dat uit de hemel komt en levend brood blijkt. Nu, in deze zomertijd, lezen wij over een maaltijd die […]