Geloof

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Johannes 20:28

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Johan Lotterman | Preekschets | Geloofsbelijdenis | Kerkelijk jaar, Pasen

Deze preekschets kan worden gebruikt op de 2e zondag na Pasen. Tomas ontmoet Jezus.
Prediking

God in de dystopie

Preekwijzer 2019 | Kees van Ekris | Homiletische Artikelen | Kerst

Advent en Kerst zonder escapisme Met het woord dystopie is de hel weer hip ‘Het woord dystopisch is een heerlijk elitair woord’, schreef Jean-Pierre Geelen in de Volkskrant. Het is ‘geheimtaal voor hele en halve, beetje linksige intellectuelen van de VPRO-, NRC- (en vooruit: Volkskrant)familie, met een vleugje hipsterdom à la De Correspondent. Het oprukken […]
Prediking

Preekillustraties: Vroomheid, vroom, pietas

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties

Het is een vreselijk ding te moeten leven in de terreur van de goddeloze wereld, maar het is niet minder vreselijk, te moeten leven onder de terreur van vrome mensen.J. Koopmans Ga uit de weg wie te vroom en te dom is. Talmoed Waarom zijn vromen en godvruchtigen zo hard, zo weerzinwekkend, zo eenkennig? Zij […]
Prediking

Preekillustraties: Vertrouwen

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Vertrouwen

Vertrouw op God, maar zet wel je fiets op slot. Anoniem Erasmus is de beroemdste Hollandse geleerde uit de tijd van de Reformatie. Hij beschikte over een enorme kennis. Rede, redelijkheid en vrijheid stelde hij voorop. Ondanks al zijn geleerdheid waren zijn laatste woorden uiterst eenvoudig: ‘Lieve God.’ Filosofie.nl Veel mensen wonen in een hut […]
Prediking

Preekschets Johannes 9:21 – 5e zondag van de herfst – openbare geloofsbelijdenis

Preekwijzer 2019 | Edwin Delen | Preekschets

Vraag het hem zelf maar. Hij is oud genoeg om voor zichzelf te spreken. Johannes 9:21 Schriftlezing: Johannes 9 Het eigene van de zondag Het is niet evident om over het eigene van de zondag te spreken voor die zondagen in het liturgisch jaar die de dans van Advent, Epifanie of Veertigdagentijd ontspringen. De tekst […]
Dogmatiek | Systematische theologie

Die gesproken heeft door de profeten

Boeken 2019 | Bram van de Beek en Herwi Rikhof | Artikel, Overige artikelen | Geloofsbelijdenis | Geest

Hoofdstuk 9 uit Wij geloven. Rooms-katholiek en protestant: één geloof. De geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel uitgelegd door Bram van de Beek en Herwi Rikhof Geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel 1. Geïnspireerde tekst 2. Woord van God 3. In de Geest van Christus 4. Geïnspireerde mensen 5. Allegorische lezing 6. Oud en Nieuw als één canon 7. Welke boeken […]
Ecclesiologie

De glazen wand

Areopagus IZB 2021 | Bert Karel Foppen | Homiletische Artikelen | Heilig | Bidden, God

Reactie op een ‘impressie van een kerkganger’, door ds. E.K. Foppen (Visiegroep Areopagus) In reactie op het artikel ‘Is God in de VS dichterbij?’ (Bert de Leede) schrijft Bert Karel Foppen (Katwijk, lid van de Visiegroep van Areopagus) over het ervaren van de presentia realis tijdens kerkdiensten. Gluren bij de buren. Ook binnen de kerk […]
Praktische theologie | Prediking

De psyche van de hoorder en de gereformeerde bevinding

Areopagus IZB 2021 | Andries Zoutendijk | Homiletische Artikelen | Ziel | Geest

Mevrouw Schaap bewijst ons een dienst met haar boek Ruimte om te horen. Ze neemt het op voor de hoorders. Met een variatie op Paulus: Hoe zul je preken zonder hoorders? En hoe zul je horen als de prediker je niet ziet zitten? Zij heeft onderzoek gedaan naar psychologische factoren; daarbij beperkt ze zich niet […]
Praktische theologie | Prediking

Welkom in de wereld van de preek

Areopagus IZB 2021 | Theo Pleizier | Homiletische Artikelen | Bekering, Ziel | God

Interview met Theo Pleizier ‘Theorievorming vind ik erg belangrijk, want er wordt veel te vaak vanuit intuïties en losse inzichten getheologiseerd’, zegt dr. Theo Pleizier (35). We zitten in de derde minuut van het gesprek, op de 13e verdieping van het universiteitscomplex op de Utrechtse Uithof. Pleizier schreef een proefschrift waarin hij een ‘grounded theory‘ […]
Praktische theologie | Prediking

Lijdenspreken van H.F. Kohlbrugge

Areopagus IZB 2021 | Wim Dekker | Homiletische Artikelen | Lijden | Veertigdagentijd

Het tijdloze van Kohlbrugge zou weleens heel actueel kunnen zijn, betoogt dr. Wim Dekker. In onze studententijd startten mijn vriend Piet de Jong en ik een Kohlbruggekring. Deze kring, die druk werd bezocht door toekomstige theologen en andere studenten van de CSFR, heeft enkele jaren bestaan. Vanuit deze kring kwam ook het initiatief een speciaal […]