Gemeenschap

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Ecclesiologie | Systematische theologie

Preekschets Ontdekzondag – Naar Gods beeld

Dit Koningskind 2021 | Redactie | Preekschets | Relaties

Bij Genesis 3, Psalm 8, Matteüs 25: 14-30 en 1 Korintiërs 12 De Ontdekzondag is een jaarlijkse themazondag, begin februari, die in het teken staat van samen gemeente zijn. Samen met iedereen – of je nou een (zichtbare) beperking hebt of niet. Vier de Ontdekzondag mee! Dit kan op elk moment in het jaar. Op […]
Prediking

Preekschets voor een van de zondagen na Epifanie bij Marcus 3:34

Preekwijzer 2021 | Marinus Beute | Preekschets | Epifanie

Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei: ‘Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder.’ Marcus 3:34-35 Schriftlezing: Marcus 3:20-35 Overige lezingen: een optie zou Marcus 10:23-31 kunnen zijn. Thema: De familiekring […]
Prediking

Preekschets Jeremia 16:5-7

Preekwijzer 2020 | Harrie de Hullu | Preekschets | Eeuwigheidszondag, Overlijden

Eeuwigheidszondag of Laatste zondag van het kerkelijk jaar Dit zegt de HEER: Ga niet naar een huis waar een rouwmaaltijd gehouden wordt; rouw niet mee en toon geen medeleven, want ik ontneem dit volk mijn vriendschap, liefde en erbarmen – spreekt de HEER –, zodat groot en klein in dit land zullen sterven. Ze zullen […]
Prediking

Preekschets Lucas 24:52 – Weeszondag, Zevende zondag na Pasen

Preekwijzer 2020 | Gerard den Hertog | Preekschets | Zegen | Jezus

Zevende zondag na Pasen, weeszondag Ze brachten Hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden. Schriftlezing: Efeziërs 1:1-23 en Lucas 24:52-53; Lied 661, 662, 663. Het eigene van de zondag De zondagen tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren heeft een eigen kleur. De naam ‘Weeszondag’ […]
Praktische theologie | Prediking

Preken, visie en de dispositie tot vriendschap

Areopagus IZB 2021 | Kees van Ekris | Homiletische Artikelen | Ziel | Relaties

Een tijdje geleden stuitte ik op een voor mij onbekend boekje met een titel die me gelijk aantrok. Het boekje heette ‘The Preaching Life‘. Een vondst, die titel. De schrijfster, ds Barbara Brown Taylor, benoemt en beschrijft dat de opdracht om regelmatig te preken een roeping is die je bestaan doortrekt en stempelt, waar je […]
Ecclesiologie

Relationele hermeneutiek in de kindernevendienst

Areopagus IZB 2021 | Fieke Bijnagte | Homiletische Artikelen | Ziel | Zingeving

In een gesprek over de kindernevendienst zullen typische Areopagus-termen als ‘relationele hermeneutiek’ en ‘hermeneutische horizonversmelting’ niet zo snel vallen. Toch zijn deze begrippen ook daar van belang. Dat schrijft Fieke Bijnagte Msc van de stichting sAmen Leren Geloven. Fieke volgde de opleiding onderwijspedagogiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In deze opleiding speelt Ontwikkelingsgericht Onderwijs […]
Wereldkerk

Overwegingen bij zondag Trinitatis

Areopagus IZB 2021 | Wim Dekker | Homiletische Artikelen | Missionair | Geest, God

Wim Dekker over 1 Joh. 5:7,8: Want drie zijn er die getuigen [in de hemel: de Vader, het woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één. En drie zijn er, die getuigen op de aarde]: de Geest en het water en het bloed; en die drie zijn tot één.’ 1. Toen de 100.000e […]
Ecclesiologie | Systematische theologie

14.4. Kerk voor jong en oud, rijk en arm

Goed Gelovig 2021 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Relaties

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 14. Over de kerk gesproken… 14.1. Geloven zonder de kerk? 14.2. Eén kerk, echt waar? 14.3. Kerk zonder Israël? 14.5. Zijn verkiezing en onze keus Heidelbergse Catechismus Vraag 55: Wat verstaat u onder de gemeenschap der heiligen? Antwoord: Ten eerste dat de gelovigen gezamenlijk en […]
Ecclesiologie | Systematische theologie

14.2. Eén kerk, echt waar?

Goed Gelovig 2021 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Relaties

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 14. Over de kerk gesproken… 14.1. Geloven zonder de kerk? 14.3. Kerk zonder Israël? 14.4. Kerk voor jong en oud, rijk en arm 14.5. Zijn verkiezing en onze keus Heidelbergse Catechismus Vraag 54: Wat gelooft u over de heilige, algemene, christelijke kerk? Antwoord: Dat de […]
Ecclesiologie | Systematische theologie

14.1. Geloven zonder de kerk?

Goed Gelovig 2021 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Relaties

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 14. Over de kerk gesproken… 14.2. Eén kerk, echt waar? 14.3. Kerk zonder Israël? 14.4. Kerk voor jong en oud, rijk en arm 14.5. Zijn verkiezing en onze keus Heidelbergse Catechismus Vraag 54: Wat gelooft u over de heilige, algemene, christelijke kerk? Antwoord: Dat de […]