Gemeente

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Ecclesiologie | Systematische theologie

Preekschets Ontdekzondag – Naar Gods beeld

Dit Koningskind 2021 | Redactie | Preekschets | Relaties

Bij Genesis 3, Psalm 8, Matteüs 25: 14-30 en 1 Korintiërs 12 De Ontdekzondag is een jaarlijkse themazondag, begin februari, die in het teken staat van samen gemeente zijn. Samen met iedereen – of je nou een (zichtbare) beperking hebt of niet. Vier de Ontdekzondag mee! Dit kan op elk moment in het jaar. Op […]
Ecclesiologie

Gewone catechismus: Verwachten van Gods nieuwe wereld

Gewone Catechismus 2019 | Theo Pleizier, Arnold Huijgen, Dolf te Velde | Overig | Avondmaal | Avondmaal, Geest, Rituelen

Onderdeel van De Gewone Catechismus – een leerboek voor vandaag Zie ook Gewone catechismus: Tot geluk gedoopt Gewone catechismus: Vertrouwen op God Gewone catechismus: Volgen van Jezus Vraag 78-100: verwachten van Gods nieuwe wereld Deze vragen bestaan uit de volgende onderdelen: 78-83: Door de kracht van de Heilige Geest 84-93: De Kerk, gemeenschap van gelovigen […]
Ecclesiologie

Is God in de VS dichterbij?

Areopagus IZB 2021 | Bert de Leede | Homiletische Artikelen | Discriminatie | Bidden, God

Impressies van een kerkganger, dr. H. de Leede Bert de Leede (oud-rector van het Theologisch Seminarium Hydepark en docent homiletiek en wetenschappelijk onderzoeker aan de Protestantse Theologische Universiteit) verbleef voor een studieverlof twee maanden in de Verenigde Staten. Voor Areopagus (IZB) zette hij zijn ervaringen als kerkganger in de VS op papier. Stof tot overdenking: […]
Ecclesiologie

Het ‘goede’ van een goede preek

Areopagus IZB 2021 | Rein Bos | Homiletische Artikelen | Ziel | Geest, God

Als een preek je heeft aangesproken, zeg je na afloop: ‘Ik vond het een goede preek’ of ‘De preek sprak me aan’. Maar als iemand vervolgens aan je vraagt: ‘Wat vond je er goed aan? Waarom sprak de preek je aan?’, dan zijn die vragen niet zo makkelijk te beantwoorden. Want wat maakt een preek […]
Ecclesiologie

De vertelling en de preek

Areopagus IZB 2021 | W. Ratzmann | Homiletische Artikelen | Dienen | God

Ook nu de discussie uit de jaren ‘80 over de narratieve theologie en de narratieve prediking wat is verstomd, zijn de pleidooien voor de noodzaak van vertellen in de verkondiging niet weerlegd. De vaak wat euforisch opgestelde thesen in de eerste essays(1) en verzamelbundels(2) hebben plaatsgemaakt voor wat meer afgewogen hoofdstukken in homiletische handboeken, waarin […]
Ecclesiologie

Over de brug komen – over verstaan en vertolken in de prediking

Areopagus IZB 2021 | Henk van der Meulen | Homiletische Artikelen | Bekering | God

Homiletiek en hermeneutiek zijn nauw met elkaar verbonden. Het ‘uitgaande van dit Schriftwoord predikte hij’ kan niet zonder beantwoording van de vraag ‘verstaat gij wat gij leest?’. Zowel hermeneutiek als homiletiek hebben de laatste decennia grote ontwikkelingen doorgemaakt. Deze hebben hun stempel ook op de onderlinge relatie tussen beide gezet. In deze bijdrage willen we […]
Ecclesiologie

Kinderen, jongeren en de kerkdienst

Areopagus IZB 2021 | Bert Karel Foppen | Homiletische Artikelen | Bekering, Missionair | God

Lezing drs. Bert-Karel Foppen (Katwijk aan Zee) tijdens Areopagus-studiedag ‘Inwijden in heilgeheimen’ ‘Pappa, gaan we nog wel naar het pannenkoekenrestaurant? Ah, pap…’ ‘Ja, pap, gaan we nog naar het pannenkoekenrestaurant, daar is zo’n leuke wc met een muziekje.’ ‘En je krijgt er ook een heel mooi rietje…’zo voegt onze jongste zich met besliste stem in […]
Ecclesiologie

Actueel preken

Areopagus IZB 2021 | Nico van der Voet | Homiletische Artikelen | Ambt, Heilig, Ziel | Samenleving

Nico van der Voet, een van de cursusleiders van Areopagus, zette een aantal gedachten op een rij over actueel preken – aangevuld met enkele aanzetten tot (zelf)reclectie. Om te beginnen, een krantenbericht: OBDAM – Pastoor Paul Vlaar uit Obdam is ontheven van zijn priesterlijke taken. Bisschop Jozef Punt heeft de populaire Vlaar een bezinningsperiode opgelegd. […]
Ecclesiologie

Een ontmoeting op het scherpst van de snede

Areopagus IZB 2021 | Matthijs Schuurman | Homiletische Artikelen | Verbond | God

Ds. Matthijs Schuurman, Oldebroek, over liturgie als het naderen van God tot mensen: ‘Achter de wens om te veranderen gaat vaak het verlangen schuil om God werkelijk te ontmoeten.’ Een van de belangrijke ontwikkelingen in de homiletiek is dat de preek niet meer los gezien wordt van de eredienst. Bezinning op de preek, zonder daar […]
Ecclesiologie

Preekschets Johannes 4:31-38

Areopagus IZB 2021 | Zegert de Graaf | Preekschets | Missionair | Missionaire gemeente, Navolging

Wat me trof in dit ‘missionaire intermezzo’ is, dat de gemeente door het geloof betrokken is bij het missionaire werk van de Vader en de Zoon. Dat verhindert de preek te laten opgaan in missionaire vuistregels of een vermoeiende ‘oproep’. Het zorgt voor een heilige vanzelfsprekendheid: de gemeente kan niet anders! Voor een grote ontspannenheid: […]