Genade

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Is de rentmeester onrechtvaardig?

De eerste dag 2019 04 | Hans Fortuin | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis | Navolging

Commentatoren hebben moeite met deze Lucasparabel en proberen hem recht te breien. De overige lezingen over rijken en armen werpen van een andere kant licht op de gelijkenis. Is de rijke heer met schuldenaars een tsaddiq, of is de rentmeester die lasten verlicht dat?
Liturgie | Praktische theologie

Preekschets Lukas 23: 13-26 – Goede Vrijdag – veertigdagen

Steunpunt Liturgie GKV 2021 | Gerard Nederveen | Preekschets | Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

‘Gods gouden wissel’ naar Lukas 23: 17 Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie. Algemeen – Het eigene van Goede Vrijdag Deze dag is de ultieme dag waarop we stilstaan bij het ondoorgrondelijke lijden van Gods Zoon. Maar daarbij ook het grote wonder: het plaatsvervangend offer dat […]
Praktische theologie | Prediking

Lijdenspreken van H.F. Kohlbrugge

Areopagus IZB 2021 | Wim Dekker | Homiletische Artikelen | Lijden | Veertigdagentijd

Het tijdloze van Kohlbrugge zou weleens heel actueel kunnen zijn, betoogt dr. Wim Dekker. In onze studententijd startten mijn vriend Piet de Jong en ik een Kohlbruggekring. Deze kring, die druk werd bezocht door toekomstige theologen en andere studenten van de CSFR, heeft enkele jaren bestaan. Vanuit deze kring kwam ook het initiatief een speciaal […]
Praktische theologie | Prediking

Preekschets Romeinen 6:11

Areopagus IZB 2021 | Paul Visser | Preekschets | Lijden, Opstanding | Doop, God, Levenseinde en rouw, Overlijden, Pasen

Zo dient u uzelf ook te beschouwen als dood voor de zonde, maar voor God levend in Christus Jezus – Romeinen 6:11 Schriftlezingen Psalm 119:25-32; Jer. 31:31-34; Rom. 6:1-14 Het eigene van de zondag In de weken na Pasen is het goed om nadrukkelijk stil te staan bij de betekenis en de gevolgen van de […]
Bijbelwetenschappen

Woestijn

Symbolen in de Bijbel 2021 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Rust, Vertrouwen | Israël

steppe, wildernis De laatste decennia staat de metafoor woestijn in kerk en theologie – en niet alleen daar -sterk in de belangstelling. De metafoor vinden we terug in verschillende begrippen die allemaal iets weergegeven van de crisis in kerk, geloof en cultuur. We spreken van woestijnervaringen als mensen teruggeworpen worden op de kernvragen van het […]
Ecclesiologie | Systematische theologie

13.4. Wat de Heilige Geest geeft

Goed Gelovig 2021 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Geest, Kerkelijk jaar, Pinksteren

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 13. De Heilige Geest en onze geest 13.1. Wie de Heilige Geest is en wat Hij doet 13.2. Wat de Heilige Geest werkt 13.3. Wat de Heilige Geest zegt 13.5. De Heilige Geest bedroeven Heidelbergse Catechismus Vraag 55: Wat verstaat u onder de gemeenschap der […]
Geloof

Weg te koop

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Profeet | Advent, Kerkelijk jaar

‘Maak een weg voor de Messias,’ riepen Israëls profeten. Dat deed ook Johannes, de ‘wegbereider’ van Christus. Wat voor weg is dat? Van macht of kennis? Of van iets anders? Dit verhaal kan worden verteld bij profetische verhalen over de messiaanse weg, bijvoorbeeld Jesaja 35,1-10; 40,1-11; 62,8-12, of bij de verhalen over Johannes als wegbereider […]
Geloof

Zonnekus

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Dienen | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

‘Zonnekus’ is geschreven bij het verhaal van de genezing van een blinde in Johannes 9,1-41. In ‘Zonnekus’ is de focus gericht op de barmhartigheid van Jezus. Hij leerde mensen zichzelf, de medemens en God opnieuw te zien door zijn helende woorden en daden. Mok de mol heette zo omdat hij vaak zat te mokken. Als […]
Geloof

Snoes de haan

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Conflicten, Eenzaamheid | Relaties

Het verhaal van de verloren zoon in Luc. 15,11-32 is velen bekend. De overmoed van de zoon richt hem bijna te gronde. Maar thuis wacht zijn vader; een prachtig beeld voor de genadige liefde van God. De overmoed van de zoon krijgt gestalte in ‘Snoes de haan’. Er was eens een jonge haan. Snoes heette […]
Prediking

Preekschets Micha 7:20 – Nieuwjaar

Preekwijzer 2019 | D.J.K.G. Ruiter | Preekschets | Jaarwisseling

U bewijst Jakob uw trouw en Abraham uw goedheid, zoals U gezworen hebt aan onze voorouders, in de dagen van weleer. Micha 7: 20 Schriftlezing: Micha 7: 18-20 Thema: Beginnen met genade en trouw Zie ook Preekschets over Micha 7 voor Oudejaarsdag van dezelfde auteur
 Het eigene van de dagen Omdat ons Nieuwjaar altijd op […]