Genezing

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Tien melaatsen: niet één minder

De eerste dag 2019 04 | Hein Jan van Ogtrop | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Geloofsbelijdenis | Ziekte

Om op de sabbat de voorgeschreven liturgie te mogen vieren in de synagoge, zijn er tien mensen nodig, en niet één minder. Wanneer er maar negen zijn, gaat de plechtigheid niet door en keert ieder naar huis terug om daar voor zichzelf de gebeden te doen. De Tien Woorden van God, gesproken en geschreven op de Sinaï, moeten door tien mannen gedragen worden, dat is voor iedere jood duidelijk.
Prediking

Preekschets voor een van de zondagen na Epifanie bij Marcus 3:4

Preekwijzer 2021 | Marinus Beute | Preekschets | Epifanie, Jezus, Levenseinde en rouw, Overlijden

Aan de anderen vroeg hij: ‘Wat mag men op sabbat doen: goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen?’ Maar ze zwegen. Marcus 3:4 Schriftlezing: Marcus 2:23-3:6 Overige lezingen: Deuteronomium 30:11-20 Thema: Levensbedreigend Zie ook Preekschets voor een van de zondagen na Epifanie bij Marcus 3:34 Preekschets voor een van de zondagen na Epifanie […]

Genezen

Wessel H. ten Boom | Preek

Preek bij Jesaja 65:1-12 en Lucas 8:26-39 Gehouden op 19 juni 2016 in Boxmeer Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Zie, daar is een man die een leven leidt van verdwazing, eenzaamheid en razernij. Hij heeft zichzelf al lang onmogelijk gemaakt; hij kan het nergens meer uithouden dan bij de graven alleen, uitgehouwen in wat […]
Prediking

Een zangdienst rond de liederen van Fanny Crosby

Preekwijzer 2021 | Wim Dekker | Preekschets

Het idee is om een zangdienst thematisch vorm te geven rond de liederen van Fanny Crosby. Haar naam zegt ons op het eerste gehoor misschien niet veel. Maar van de ruim achtduizend liederen die zij geschreven heeft, zijn er veel terecht gekomen in de liedbundel van Johannes de Heer. En haar levensverhaal blijkt inspirerend te […]
Bijbelwetenschappen

Tien genezen melaatsen: een minjan?

De eerste dag 2021 | Elly Bakker | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Verlossing | Ziekte

Bij 2 Koningen 17,(5-7)24.29-34 en Lucas 17,11-191 Zie voor een tweede exegese van deze evangelietekst p. 64 van dit nummer, onder Dankdag. Sociale ongelijkheid Minjan Tien is het voorgeschreven aantal mannen dat nodig is om op de sabbat in de synagoge de liturgie te kunnen bidden: de minjan. Als er ook maar één ontbreekt, gaat […]
Prediking

De Goede Herder en de blindgeborene

Preekwijzer 2020 | Archibald van Wieringen | Bijbels Theologische Artikelen | Jezus, Veertigdagentijd

Over Johannes 9 – 10 In de meeste liturgische leesroosters worden de hoofdstukken 9 en 10 los van elkaar gelezen. Johannes 9 heeft een plek in de Veertigdagentijd, op weg naar Pasen, en Johannes 10 in de Paastijd. Deze twee hoofdstukken vormen echter een eenheid die bij elkaar gelezen moet worden. Misschien mag zelfs gezegd […]
Prediking

Preekillustraties: Wonder, wonderen

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Ziekte

Wonderen bestaan niet meer, zeggen we. Maar wat weten wij daarvan? Wij zullen ons nog moeten schamen wanneer God ons eens Zijn wegen laat zien. D. Bonhoeffer Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist. David Ben-Goerion Het wonder is slechts teken, het spreekt niet over zichzelf; alleen als God spreekt kan het meespreken. J. […]

Preekillustraties: Ziekte, gezondheid

Redactie | Preekillustraties | Ziekte

Zie ook Preekillustraties: Genezing Ilustraties Wanneer een mens, door pijn getatoueerd afwerensmoe zich op de zijde keert het zweet nog tracht te wissen met het laken; wellicht, wellicht – dat ge eindelijk zwijgen leert. Ida Gerhardt Het ziekbed wordt voor de gezonde snel een feit, voor de zieke echter nooit en te nimmer. J. van […]
Liturgie | Praktische theologie

Ziekenzalving en zegening van zieken

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2019 | Redactie | Liturgie | Zegen | Bidden, Ziekte

Onderdeel van Dienstboek II: Leven, zegen, gemeenschap Downloads Nederlands, RTF 64 Zegening en zalving van zieken titelblad 64A Inleiding blz. 454-461 64B Toelichting blz. 462-464 64C Orde voor de zegening en zalving van zieken blz. 465-468 64D Keuzeteksten blz. 469-473 64E Schriftlezingen blz. 474-475 64F Liedsuggesties blz. 476-481 Downloads Nederlands, PDF Alle bovengenoemde onderdelen in […]
Prediking

Preekschets Genesis 8:22

Preekwijzer 2021 | Maarten den Dulk | Preekschets | Pasen

2e zondag van Pasen Genesis 8:22 Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet ophouden (HSV). Schriftlezing: Genesis 8 Het eigene van de zondag Op de tweede zondag na Pasen gaat het over de ervaring om na een grote crisis opnieuw tijd […]