Gerechtigheid

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Matteüs 20:16

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Jan Swager | Preekschets | Gerechtigheid | Biddag, Kerkelijk jaar

Wat is eerlijk en wat gelijke behandeling als het om werk en beloning gaat? In het aardse rijk, deze werkelijkheid, gaat het er vaak anders aan toe dan in Gods rijk, die werkelijkheid die zo vaak haaks op de onze staat. We krijgen weer een staaltje van Jezus' omdenken voor de kiezen met deze gelijkenis van de werkers in de wijngaard.
Bijbelwetenschappen

Bidden is noodzakelijk

De eerste dag 2019 04 | Jaap Goorhuis | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Bidden

Jezus spreekt een gelijkenis ‘tot hen’. De aangesprokenen zijn blijkens 17:22 zijn leerlingen, wij dus. Wij worden aangesproken en opgeroepen om overal te bidden en de moed daarbij niet te verliezen. ‘Opgeroepen’ is eigenlijk te zwak uitgedrukt; het gaat om noodzaak. Het is voor een leerling van Jezus noodzakelijk om overal te bidden en daarbij de moed niet te verliezen. Waarom? En waarom zou je daarbij de moed verliezen?
Bijbelwetenschappen

De komst van God op aarde

De eerste dag 2019 01 | Marise Boon | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Advent, Kerkelijk jaar

De bijbelteksten die het leesrooster aanreikt op de eerste zondag van Advent, vervullen mij elk jaar weer met enig ongemak. De herfst, met zijn eschatologische teksten, is nu voorbij. Het is moeilijk om deze eschatologische teksten aan je gemeente uit te leggen. Ze werken vervreemdend en afstotend, in mijn gemeente althans.
Bijbelwetenschappen

Bevrijdingstheologie

De eerste dag 2019 01 | Jaap Goorhuis | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Bekering | Advent, Kerkelijk jaar

In Lucas 3:1-2 zet Lucas de machten in de dagen van het optreden van Johannes de Doper in het gelid. Zijn evangelie is contextuele theologie. Theologie, geen geschiedschrijving, al lijkt dat wel zo. Ook in 1:5 en 2:1-2 lijkt het hem om geschiedschrijving te gaan, wanneer de grote namen van die eerste decennia van de eerste eeuw van onze jaartelling de revue passeren. Maar dit alles is decor, het is context. Het duidt de wereld aan waarin het verhaal dat Lucas vertelt zich afspeelt.
Prediking

Preekschets bij Jesaja 59:16 voor de 6e zondag van de herfst

Preekwijzer 2021 | Gerard van Driesten | Preekschets | Gerechtigheid

Hij zag dat er niemand was, hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde koos. Op eigen kracht bracht hij redding en zijn gerechtigheid spoorde hem aan. Het eigene van de zondag De 22ste zondag na Pinksteren, 6de zondag van de herfst is een van de ‘zondagen door het jaar’. De liturgische kleur is […]
Prediking

Preekschets bij Matteüs 5:20 – voor een zondag in de zomer

Preekwijzer 2021 | Henk Post | Preekschets | Gerechtigheid

Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan Matteüs 5:20 • Schriftlezing: Matteüs 5:1-20 • Thema: Welke gerechtigheid wil God? Zie ook Preekschets bij Matteüs 5:3 Liturgisch kader In de zomerperiode hebben de zondagen niet […]
Prediking

Preekillustraties: Rechtvaardigheid, rechtvaardiging

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Gerechtigheid

God alleen is rechtvaardig. Dat erkennen we in het kruis dat ons als zondaren oordeelt. Wanneer we echter gelovig de dood van Jezus aan het kruis omhelzen, ontvangen we daar, waar we als zondaar ter dood veroordeeld zijn, de gerechtigheid van God. Jezus triomfeert aan het kruis en rechtvaardigt daar de mens die nooit zelf […]
Prediking

Preekschets Lukas 18:14a – 2e zondag van de herfst

Preekwijzer 2019 | Sietse van Kammen | Preekschets | Gerechtigheid

2e zondag van de herfst Ik zeg jullie, hij (de tollenaar) ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God. 2e zondag van de herfst 29 september 2019 Schriftlezing: Lukas 18: 9-14 Het eigene van de zondag De naam van de zondag duidt op het gegeven dat zij in een lange […]
Geloof

De peetvader

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Armoede, Gerechtigheid, Rijkdom | Advent, Kerkelijk jaar

Het thema gerechtigheid komt aan de orde in de Lofzang van Maria (Lucas 1,45-55). Maria zingt over heersers die van de troon worden geworpen en hongerigen aan wie recht wordt gedaan. Dit verhaal is geïnspireerd op de Lofzang van Maria. Het kan ook worden gebruikt bij profetieën over het Koninkrijk van gerechtigheid, bijvoorbeeld Jesaja 2,2-5 […]
Bijbelwetenschappen

De oren der doven ontsloten

De eerste dag 2018 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Seculariteit

Bij Jesaja 35,1-10 en Marcus 7,31-37 Jesaja 35 is, afgezien van het danklied van Hizkia, het laatste hoofdstuk van de Eerste Jesaja. Het volgt op een gedeelte dat wel wordt opgevat als een wereldgericht. Met die zwarte nacht kan het boek niet afsluiten. Niet vernietiging, maar heil is het laatste woord van de Heer. Heil […]