Getuigenis

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Ecclesiologie

Preekschets Johannes 4:31-38

Areopagus IZB 2021 | Zegert de Graaf | Preekschets | Missionair | Missionaire gemeente, Navolging

Wat me trof in dit ‘missionaire intermezzo’ is, dat de gemeente door het geloof betrokken is bij het missionaire werk van de Vader en de Zoon. Dat verhindert de preek te laten opgaan in missionaire vuistregels of een vermoeiende ‘oproep’. Het zorgt voor een heilige vanzelfsprekendheid: de gemeente kan niet anders! Voor een grote ontspannenheid: […]
Bijbelwetenschappen

Uitzien naar Gods huwelijkstrouw

De eerste dag 2018 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Verbond, Vrede | Advent, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 65,17-25, Psalmen 126, 1 Tessalonicenzen 5,12-24 en Johannes 3,22-30 De derde zondag van de Adventstijd staat in het teken van Johannes de Doper, die, ook in het evangelie volgens Johannes, de aandacht van zichzelf afleidt en op Jezus wijst als degene om wie het werkelijk allemaal draait. De verhouding tussen Johannes en Jezus […]
Bijbelwetenschappen

Voor koningen en keizers

De eerste dag 2017 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Ambt, Dienen | Navolging

Bij Jesaja 62,6-7.10-12, Liedboek 119:17.18, 1 Timoteüs 6,11b-16 en Matteüs 10,26-33 Levert deze dag een preek en een schriftuitleg op, speciaal voor wie boven ons gesteld zijn? Voor koningen, keizers (voor zover aanwezig), de overheid? Een feestdag voor hofpredikanten? De antifoon bij de openingspsalm op de gedenkdag der Augsburgse Confessie lijkt er aanleiding toe te […]
Prediking

Preekillustraties: Getuigenis

Preekwijzer 2017 | Redactie | Preekillustraties | Missionaire gemeente, Pinksteren

Getuigen theoretiseren niet, maar vertellen in eenvoudige woorden wat het getuigenisvan de Bijbel met hun leven gedaan heeft! Moge God zijn kerk veel van zulke getuigen geven! D. Langhenkel, uit: ‘Eyeopeners’ Voor vissers van mensen geldt geen vangstbeperking. Katwijks gezegde Hoe konden de eerste discipelen de wereld op z’n kop zetten, terwijl miljoenen hedendaagse christenen […]
Bijbelwetenschappen

Om van Jezus’ naam in woord en daad te getuigen

De eerste dag 2016 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Navolging

Bij Maleachi 3,19-24 1 Telling NBV/WV/NB; in (H)SV/NBG ’51: Maleachi 4,1-6.en Lucas 21,5-19 In de tempel Jezus bevindt zich in de tempel. Daaruit had Hij eerst de kooplieden verdreven, waarmee Hij zo veel verzet had opgeroepen dat gezocht werd naar een gelegenheid om Hem om te brengen (Lucas 19,45-48). Zijn leven was in gevaar, maar […]
Prediking

Preekschets Matteüs 5:13a – Startzondag

Protestantse Kerk 2016 | Preekschets | Missionair | Kerkelijk jaar, Missionaire gemeente, Startzondag

Startzondag 2016 Jullie zijn het zout der aarde. Matteüs 5:13a (NBV) Voorstellen voor een thema ‘Deel je leven’ ‘Opzouten en wegwezen’ Het eerste thema wordt als jaarthema voorgesteld door de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk In Nederland. Het sluit bovendien aan bij de vierde missionaire ronde van de afdeling van Missionair werk/Kerkgroei van diezelfde organisatie. […]
Prediking

Preekschets Hebreeën 12:2

Preekwijzer 2016 | Gerard Krol | Preekschets

NieuwjaarHebreeën 12:2 Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. Schriftlezing: Hebreeën 12,1-3Thema: You ’ll never walk alone (Je zult niet alleen lopen) Het eigene van de zondag Het Nieuwjaar. De morgens zijn stiller dan ooit. Na het daveren van de inmiddels als cultureel erfgoed beschermde carbidbussen is er de stilte, als gold dit […]
Ecclesiologie

Preekschets Handelingen 5:4c

Walter Meijles | Preekschets

6e zondag van de zomer Handelingen 5:4c ‘Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.’ Schriftlezing: Handelingen 4:32-36 en 5:1-11Thema: Radicale keuzes Het eigene van de zondag We bevinden ons in de zomertijd, de tweede helft van juli. Vanuit het kerkelijk jaar een doorgangstijd zonder bijzonderheden. De kleur is groen, zoals de natuur doorgerijpt […]
Bijbelwetenschappen

Ziet er niet uit!

De eerste dag 2015 | Trinus Hibma | Kindermoment | Lijden, Verlossing | Ziekte

Bij Marcus 1,40-45 Lepros is een pechvogel. Vroeger al werd hij gepest op school. De andere kinderen hadden het misschien niet eens door en bedoelden het misschien ook niet eens heel kwaad. Maar als tien kinderen op één dag ‘dikzak’ tegen je zeggen, is het geen grapje meer, dan wordt het pesten. Lepros merkte dat […]
Bijbelwetenschappen

In naam van de liefde

De eerste dag 2015 | Anneke van Wijngaarden | Kindermoment | Dienen, Lijden | Samenleving

Bij Kolossenzen 1,24-2,5 Associatie: Verkondig het evangelie door te dienen… Bono is popzanger bij U2. Als daar gelegenheid voor is, zou Pride (In the Name of Love) van U2 gedraaid kunnen worden; zie You Tube. Vertaling: Een man komt in naam van de liefde. Een man komt en gaat. Een man komt hier om goed […]