Geweten

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Dagen van feestvreugde!?

De eerste dag 2019 02 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Jodendom

De ‘historische novelle’ komt tot haar einde en daarmee breekt een hoopvol en hopelijk ook definitief nieuw begin aan: het behoud van een volk dat ten dode opgeschreven was. Tevens horen we van een besluit tot een permanente herinnering aan ondergang en opgang door middel van vastgestelde feest- en gedenkdagen. Maar daarvoor moet nog een belangrijke kwestie besproken worden.
Prediking

Bijbelse dialoog: Kaïn

Preekwijzer 2017 | Ferdinand Borger | Overige artikelen | Levenseinde en rouw, Overlijden

Een verhaal bij Genesis 4:1-16 De bewoners van een vergrijsd Frans dorp moeten tot hun leedwezen onder ogen zien dat de leefbaarheid steeds meer in het geding is. Er worden wel kinderen geboren, maar die vertrekken na de middelbare school naar de grote stad voor studie of werk, om vervolgens niet meer naar het dorp […]
Bijbelwetenschappen

Slim?!

De eerste dag 2017 | Anneke van Wijngaarden | Kindermoment | Kwaad, Rijkdom | Samenleving

Bij Lucas 16,1-9 Slim?! Al jaren werkte meneer Pieterse bij de bank. Helaas had meneer Pieterse de verleiding niet altijd kunnen weerstaan om er zelf beter van te worden; een hogere rente vragen en wat je te veel kreeg in je eigen zak steken was niet zo moeilijk. Wie kwam daar nu achter? Maar de […]
Prediking

Preekillustraties: Geweten

Preekwijzer 2017 | Redactie | Preekillustraties | Kwaad

Een christen is door een dubbele gehoorzaamheid gebonden: aan God en aan zijn overheid. Deze tweeledige gehoorzaamheid wordt pas losgemaakt als de overheid beveelt wat tegen God is. Want dan moet men God meer gehoorzamen dan de mensen. M. Luther Gewetensvrijheid maakt ook gewetenloosheid mogelijk. Joodse spreuk Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat ergens een stel […]
Prediking

Preekillustraties: Leugen

Preekwijzer 2017 | Redactie | Preekillustraties

De leugen is als een sneeuwbal: hoe langer men hem rolt, hoe groter hij wordt. M. Luther De meest verwoestende onwaarheden zijn die, welke bijna waar zijn. Godfried Bomans De mens is een god op het gebied van verbergen en liegen. Ibrahim Selman Mensen die een leugen verteld hebben, wassen daarna vaker hun handen. Leugenaars […]
Systematische theologie

Hendrikus Berkhof, een dorpsdominee in oorlogstijd

Kerk en Theologie 2016 | Frits Broeyer | Artikel, Overige artikelen | Jodendom

Inleiding Een paar jaar geleden vertelde Ankie Stork mij in een interview over de hulp die haar tijdens de oorlog door de hervormde predikant van Lemele werd verleend bij het onderbrengen van Joodse kinderen in pleeggezinnen. Als studente had zij zich beziggehouden met verzetswerk ten behoeve van zulke kinderen. De hulpvaardige predikant was Hendrikus (Henk) […]
Bijbelwetenschappen

Met de kinderen: Hoe doen ze dat toch?

De eerste dag 2015 | Trinus Hibma | Kindermoment | Dienen, Kwaad | Samenleving

Bij Johannes 14,8-17 Vooraf Stel van tevoren een ‘krant’ samen met alleen maar goed nieuws (zie hieronder; bedenk zelf meer positieve berichten vanuit de geest van Pinksteren). Neem die krant mee. Verhaal In de kranten staat elke dag dat mensen slechte dingen doen: stelen, schieten, brandstichten, liegen. De buurman zegt ook altijd als hij de […]
Ecclesiologie | Systematische theologie

12.9. Eerlijk duurt het langst

Goed Gelovig 2015 | Roelof de Wit | Artikel, Overige artikelen | Levenskunst

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 12. Levenskunst 12.1. Gods goedkeuring 12.2. Motiverende genade 12.3. Bevrijdende gehoorzaamheid 12.4. Van ophouden weten 12.5. Ouders en kinderen 12.6. Respect voor het leven 12.7. Zuivere relaties 12.8. Geven maakt rijk 12.10. Zuivere motieven 12.11. Loon naar werken Heidelbergse Catechismus Vraag 112: Wat wil het […]
Prediking

Preekschets 1 Johannes 3:20

Postille 2014 | Peter Verbaan | Preekschets | Geest, God, Relaties

1 Johannes 3:20 Tweeëntwintigste zondag na Pinksteren En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart. Schriftlezing: 1 Johannes 3:11-24 Het eigene van de zondag De laatste drie zondagen van het kerkelijk jaar staan vanouds in het teken van de voleinding. Over zowel onze individuele afwegingen van goed en kwaad als […]
Diaconaat

Iedereen kan wel wat

De eerste dag 2014 | Trinus Hibma | Kindermoment | Dienen | Relaties

Bij Matteüs 25:14-30 Juf Sandra moet naar het ziekenhuis. Ze moet geopereerd worden en ze weet nog niet hoelang ze wegblijft. ‘Doe je goed je best, als straks de invaller komt?’ vraagt ze. De kinderen knikken ijverig. Ja ze zullen hun best doen. Joram is populair in de klas. Iedereen vindt het eigenlijk heel gewoon, […]