Gezalfde

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Niet de steenbok, maar het geitje

De eerste dag 2019 04 | Henk Schoon | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten | Relaties

Saul wil David doden en probeert hem te vinden. Zijn achtervolging moet hij staken vanwege de strijd tegen de Filistijnen. Maar na een veldslag tegen hen vervolgt hij zijn zoektocht naar David. David zoekt een veilig heenkomen en zet zich neer in het moeilijk toegankelijke gebied van de ‘bron Gedi’ (Hebr.: ‘ein-gèdi – 24:1). Saul gaat daar met drieduizend van zijn beste mannen naar hem op zoek. Hij zoekt hem tegenover de Steenbokrotsen. Dat is de plaatsnaam van een vrijwel ontoegankelijke plek.
Bijbelwetenschappen

Twee leerlingen gaan een ezel halen

De eerste dag 2019 02 | Jaap Goorhuis | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Alle bijbelvertalingen die ik erop nagekeken heb, spreken van de ‘intocht’ in Jeruzalem, behalve de Naardense Bijbel, die nergens tussenkopjes of opschriften heeft, en de Bijbel in Gewone Taal. De BGT heeft als opschrift: ‘Twee leerlingen gaan een ezel halen’. Dat is heel aardig, nauwelijks interpretatief, wél een bepaalde focus, maar deze is descriptief. Misschien is dit wel beter dan te spreken van ‘intocht’. Dat woord lijkt op het eerste gezicht te groot voor wat zich afspeelt. Wat voor gebeurtenis is dit nu helemaal: een ongeveer dertigjarige man die door een groep volgelingen op een ezel wordt gezet en zo Jeruzalem binnengaat. Wat nou, intocht? Dat woord wordt gebruikt bij officiële staatsbezoeken door hoge ambtenaren, vorsten en bestuurders in het Romeinse Rijk. Dit gebeuren lijkt daar in de verste verte niet op. Waarom beschrijft Lucas dit dan toch als een soort intocht? En waarom schrijft Lucas dit zó, veertig jaar na dato, na de verwoesting van stad en tempel?
Bijbelwetenschappen

Een jaar van welbehagen voor de Heer

De eerste dag 2019 01 | Ine Van Den Eynde | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Epifanie, Kerkelijk jaar

Het Lucasevangelie wil de betrouwbaarheid van de christelijke boodschap bepleiten. Het relaas over Jezus is dan ook niet neutraal, maar nodigt de lezers uit om te zien hoe datgene wat in en rond Jezus gebeurd is, samenhangt met hun liefde voor God. Deze insteek maakt dat Lucas voortdurend diverse aspecten van dit verhaal aanbrengt, heropneemt, opnieuw verdiept. De passage van Jezus’ eerste optreden in zijn vaderstad Nazaret is dan ook literair nauw verbonden met de omliggende perikopen en is in die samenhang te lezen.
Ecclesiologie

Is God in de VS dichterbij?

Areopagus IZB 2021 | Bert de Leede | Homiletische Artikelen | Discriminatie | Bidden, God

Impressies van een kerkganger, dr. H. de Leede Bert de Leede (oud-rector van het Theologisch Seminarium Hydepark en docent homiletiek en wetenschappelijk onderzoeker aan de Protestantse Theologische Universiteit) verbleef voor een studieverlof twee maanden in de Verenigde Staten. Voor Areopagus (IZB) zette hij zijn ervaringen als kerkganger in de VS op papier. Stof tot overdenking: […]
Ecclesiologie

De glazen wand

Areopagus IZB 2021 | Bert Karel Foppen | Homiletische Artikelen | Heilig | Bidden, God

Reactie op een ‘impressie van een kerkganger’, door ds. E.K. Foppen (Visiegroep Areopagus) In reactie op het artikel ‘Is God in de VS dichterbij?’ (Bert de Leede) schrijft Bert Karel Foppen (Katwijk, lid van de Visiegroep van Areopagus) over het ervaren van de presentia realis tijdens kerkdiensten. Gluren bij de buren. Ook binnen de kerk […]
Praktische theologie | Prediking

Taal die het hart raakt en de verbeelding prikkelt

Areopagus IZB 2021 | Wim Dekker | Homiletische Artikelen | Opstanding | Geest, Kerkelijk jaar, Pasen

Preken over Passie en Pasen Twee gedichten: ‘Reiziger ‘doet’ Golgotha‘ (Gerrit Achterberg) en ‘De goede moordenaar’ (Michel van der Plas) Geregeld kom ik collega’s tegen die zeggen dat ze niets hebben met gedichten. Dat kan natuurlijk. Daar is iemand niet minder om, net zo min als iemand er minder om is, wanneer hij weinig heeft […]
Praktische theologie | Prediking

De preek als provocatie

Areopagus IZB 2021 | Wim Dekker | Homiletische Artikelen | Heilig, Ziel | God

Drie stellingen over de preek, naar aanleiding van ‘Provocatie – over de zin van God en geloof’. Door dr. Willem Maarten Dekker Onlangs publiceerde dr. Willem Maarten Dekker, predikant van de Hervormde gemeente Mastenbroek en onderzoeker bij de PThU, een boek onder de titel ‘Provocatie – over de zin van God en geloof‘ (Heerenveen, 2012). […]
Wereldkerk

Overwegingen bij zondag Trinitatis

Areopagus IZB 2021 | Wim Dekker | Homiletische Artikelen | Missionair | Geest, God

Wim Dekker over 1 Joh. 5:7,8: Want drie zijn er die getuigen [in de hemel: de Vader, het woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één. En drie zijn er, die getuigen op de aarde]: de Geest en het water en het bloed; en die drie zijn tot één.’ 1. Toen de 100.000e […]
Praktische theologie | Prediking

Plaatsbekleding geen prominent thema in preken

Areopagus IZB 2021 | A. Verweij | Homiletische Artikelen | Lijden | Veertigdagentijd

Kort voor de laatste eeuwwisseling wierp de Kamper nieuwtestamenticus Cees den Heyer een steen in de vijver met zijn boek over de verzoening. De publicatie leidde tot verhitte discussies op het kerkelijk erf. André Verweij, indertijd predikant in Middelburg, herinnert zich de gesprekken met collega’s over dit kernthema. Ze vormden de aanleiding voor het proefschrift […]
Praktische theologie | Prediking

Preekschets Marcus 16:6,7

Areopagus IZB 2021 | Paul Visser | Preekschets | Opstanding | Navolging, Pasen, Relaties

Inleiding Gevraagd om een schets voor een Paaspreek te leveren, begon ik Markus 16 te lezen. Al eerder had ik het plan om in de kerkdienst, waarin ook een aantal mensen belijdenis doen, te preken over de verzen 6 en 7: Maar hij zei tegen hen: Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de […]