Groei

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Liturgie | Praktische theologie

Tijdeigen Zomertijd

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2021 | Redactie | Liturgie

Onderdeel van Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed Downloads Nederlands, Word Eerste zondag van de zomer Tweede zondag van de zomer Derde zondag van de zomer Vierde zondag van de zomer Vijfde zondag van de zomer Zesde zondag van de zomer Zevende zondag van de zomer Achtste zondag van de zomer Negende zondag van […]
Prediking

Preekschets Rechters 6:15 – 9e zondag van de zomer

Preekwijzer 2021 | Bert Dicou | Preekschets

9e zondag van de zomer ‘Mag ik u vragen,’ antwoordde Gideon, ‘hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam, Manasse, niets in te brengen, en ikzelf ben de jongste van de familie.’ Rechters 6:15 Lezing: Rechters 6 Het eigene van de zondag De zondagen van de zomertijd bieden ruimte voor verkenningen […]
Ecclesiologie

Relationele hermeneutiek in de kindernevendienst

Areopagus IZB 2021 | Fieke Bijnagte | Homiletische Artikelen | Ziel | Zingeving

In een gesprek over de kindernevendienst zullen typische Areopagus-termen als ‘relationele hermeneutiek’ en ‘hermeneutische horizonversmelting’ niet zo snel vallen. Toch zijn deze begrippen ook daar van belang. Dat schrijft Fieke Bijnagte Msc van de stichting sAmen Leren Geloven. Fieke volgde de opleiding onderwijspedagogiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In deze opleiding speelt Ontwikkelingsgericht Onderwijs […]
Ecclesiologie

Kinderen, jongeren en de kerkdienst

Areopagus IZB 2021 | Bert Karel Foppen | Homiletische Artikelen | Bekering, Missionair | God

Lezing drs. Bert-Karel Foppen (Katwijk aan Zee) tijdens Areopagus-studiedag ‘Inwijden in heilgeheimen’ ‘Pappa, gaan we nog wel naar het pannenkoekenrestaurant? Ah, pap…’ ‘Ja, pap, gaan we nog naar het pannenkoekenrestaurant, daar is zo’n leuke wc met een muziekje.’ ‘En je krijgt er ook een heel mooi rietje…’zo voegt onze jongste zich met besliste stem in […]
Geloof

De Zonnekoning

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Vertrouwen | Geest

Gods Geest hult zich in vele gewaden, bijvoorbeeld in die van warmte, levensmoed, vriendelijkheid. De zon is daar een mooi symbool van. Zoals de bloemen zich richten op de zon en groeien, zo groeit een mens die zich opent voor de warmte van God. Lees maar. Lang geleden, in het toen nog verre Frankrijk, leefde […]
Geloof

De slagboom

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Schuld | Relaties

Teunis Tuinier had een mooie tuin. Er stonden een hoop bomen: een perenboom, een bananenboom, een notenboom, nog veel meer bomen en ook nog een slagboom. De perenboom zorgde voor peren, de appelboom voor appelen, de notenboom voor noten en de slagboom… die zorgde voor slagen. Hij sloeg de andere bomen. Waarom? Gewoon, omdat hij […]
Geloof

Vuurrode appeltjes

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Bekering | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

In Lucas 13,6-9 staat de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. Moet hij worden omgehakt? Het gaat hier om Gods oordeel of geduld. Ook gaat het over nutteloosheid of zinvol leven. In ‘Vuurrode appeltjes’ is vooral de tweede tegenstelling aan de orde. Het edelhert vond het heerlijk de baas van het bos te zijn. Tevreden keek […]
Bijbelwetenschappen

Klein begin, groot resultaat

De eerste dag 2018 | Marieke den Braber | Bijbels Theologische Artikelen | Zegen

Bij Ezechiël 17,22-24, Psalmen 92 en Marcus 4,26-34 De boom is in de Bijbel niet alleen een object in de tuin, maar vaak ook een symbool. Zo is er de levensboom, en de boom van goed en kwaad in Genesis 3. De boom als metafoor of symbool kom je ook op talloze andere manieren tegen. […]
Bijbelwetenschappen

Nieuwe en oude dingen uit de opslag

De eerste dag 2018 | Martin Ruf | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Oecumene

Bij Efeziërs 4,(1)7-16 In Matteüs 13,52 vergelijkt Jezus een schriftgeleerde die een leerling van het Koninkrijk is geworden, met een huisvader die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Net zo is het met de schrijver van de brief aan de Efeziërs. Hij put uit de leer van Paulus; Paulus dient hem als […]
Bijbelwetenschappen

Snoeien

De eerste dag 2018 | Joen Drost | Kindermoment | Schepping

Bij Johannes 15,1-8 Papa was in de tuin aan het werk. Hij knipte de struiken met een snoeischaar. De takken vlogen in het rond. Van de wijnrank die langs het balkon groeide, was bijna niets meer over. Alleen een berg dooie takken. ‘Wat doe je?’ zei Mosje. ‘Ik snoei,’ zei papa. ‘Dan gaan ze toch […]