Haat

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Heilig brood en heilige wapens

De eerste dag 2019 04 | Dick Schoon | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten | Relaties

In de voorgaande hoofdstukken, waarin de liefde van Sauls kinderen Michal (18:20-29; 19:11-17) en Jonatan (19:1-7; 20:1-43) voor David de groeiende haat van hun vader omlijst, was er al sprake van dat David moet vluchten. Zijn eerste gang is naar Samuël (19:18-24).
Bijbelwetenschappen

Woord voor woord onheilspellend

De eerste dag 2019 01 | Nico Vlaming | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Jodendom

Je kunt het boek Ester wel een gelegenheidsgeschrift noemen. Een reactie op een gewelddadige vervolging, literair geantedateerd, met een andere locatie dan waar deze in werkelijkheid heeft plaatsgevonden (hier de burcht in de stad Susa in Perzië). Een vorm van verzets- of onderduikliteratuur, ter bemoediging, zoals ook de eschatologische prediking die functie heeft. Je schrijft uiteraard met het oog op het heden, maar om niets aan de grote klok te hangen, situeer je de situatie in het verleden en op een andere plaats. Hoe dan ook: een goed gecomponeerde novelle.
Prediking

Preekschets Lucas 6:27-28 – 4e zondag na Epifanie

Preekwijzer 2017 | Kees van Dusseldorp | Preekschets | Zegen | Epifanie, Jezus

4e zondag na Epifanie Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: je je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Kernvers: Lucas 6:27-28Schriftlezing: Lucas 6:27-38 Zie ook Tijdeigen materiaal Epifanie (Dienstboek I) Preekschets Lucas 2:40-52 – 1e zondag na Epifanie Preekschets Lucas 4:18-19 […]
Prediking

Preekillustraties: Haat

Preekwijzer 2017 | Redactie | Preekillustraties | Kwaad

Wanneer haat je het licht?Als het schijnt op dingen die jij niet wilt zien.Anoniem
Prediking

Preekschets Prediker 3:1

Preekwijzer 2016 | René van der Rijst | Preekschets | Relaties

Vierde zondag van de herfst Prediker 3:1 Voor alles wat gebeurt is er een uur,een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Schriftlezing: Prediker 3:1-8 Het eigene van de zondag In de herfst keert ook de kerk zich vaak wat naar binnen. Pinksteren is inmiddels ver weg, we maken de overgang naar Advent. […]
Liturgie | Praktische theologie

Kindermoment Liefde boven haat verkiezen

Bonnefooi 2016 | Redactie | Kindermoment | Kerkelijk jaar, Relaties, Veertigdagentijd

Uit de bijbel Bij Hebreeën 6, 13-20 / Lucas 6, 27-35 In dit gedeelte gaat het over een andere mentaliteit hebben als gevolg van het gehoor geven aan dat wat Jezus predikt. Jezus richt zich tot al degenen die hem horen. Hij spreekt tot hen met gezag. Hij vraagt van hen een andere grondhouding. Met […]
Bijbelwetenschappen

Robbedoes

De eerste dag 2014 | Joen Drost | Kindermoment | Conflicten | Relaties

Bij Matteüs 21,33-43 De oude school heette Robbedoes. Alle kinderen gaan nu naar een nieuwe school. Die is mooi en groot, maar er is geen schooltuin. De kinderen die vroeger op de Robbedoes zaten vinden het jammer. Ze waren trots op hun tuin. Nu zie je alleen maar onkruid en er ligt rommel. Zonde van […]
Bijbelwetenschappen

Het afscheidsmaal

Interpretatie 2014 | Joop Smit | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Navolging

Johannes 13-17 In het Johannesevangelie neemt Jezus op de laatste avond voor zijn dood uitvoerig afscheid van zijn leerlingen. Symposium en testament zijn daarbij tot een afscheidsmaal gecombineerd. Jezus drukt de leerlingen op het hart elkaar lief te hebben en troost hen met de belofte van een andere pleitbezorger in zijn plaats. Het is een […]
Bijbelwetenschappen

Het gebroken glas

De eerste dag 2014 | Joen Drost | Kindermoment | Kwaad, Schuld | Pastoraat

Bij Jeremia 20,7-13 Met een knipoog naar Hieronymus van Alphens ‘Cornelis had een glas gebroken’. Opeens hadden alle jongens een katapult. Wie er begonnen was wist niemand, maar nu deden ze allemaal mee. Steentjes schieten naar een leeg blikje of naar een vuilnisbak op het schoolplein. Dat knalt lekker. Op een warme middag zaten er […]
Bijbelwetenschappen

Waar en niet waar

De eerste dag 2014 | Trinus Hibma | Kindermoment | Kwaad, Lijden, Schuld | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Bij Johannes 18,1-19,42 Pilatus was al vroeg op en zat in zijn werkkamer. Hij had nog veel te doen. Er waren brieven gekomen uit Rome. Ontevreden brieven van de keizer: ‘Van de Goddelijke Keizer aan Pilatus. Waarom, o Pilatus, hoor ik toch zo veel over herrie in Jeruzalem? Is het waar, dat er groepen mensen […]