Heidenen

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

‘Als aan dit geslacht een teken wordt gegeven…’

De eerste dag 2018 | Willemien Roobol | Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom

Bij 2 Koningen 4,42-44 en Marcus 8,1-21 Op aarde wordt honger geleden. In de Bijbel wordt deze honger niet als onontkoombaar beschouwd. Elisa, ‘de man Gods’, laat honderd mensen voeden met het voedsel dat aanwezig is. Daarbij klinkt ‘het woord van de Eeuwige’ (Hebr.: dabar JHWH): ‘eet en er zal overblijven’ (2 Koningen 4,42-44). De […]
Bijbelwetenschappen

Joden en heidenen één in Christus

De eerste dag 2018 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom, Vrede | Jodendom, Kerk in de wereld

Bij Efeziërs 2,11-22 Efeziërs 2,11-22 is het tweede gedeelte van een betogende uitwerking van wat Paulus eerst bezongen en in gebed verwoord heeft in Efeziërs 1. Het springende punt hierbij is dat in Christus de ‘scheidsmuur’ tussen joden en niet-joden is neergehaald (Efeziërs 2,14). Vanaf hoofdstuk 3 zal Paulus zijn eigen dienst ook nadrukkelijk in […]
Bijbelwetenschappen

Het verborgen heilsgeheim

De eerste dag 2018 | Matthijs de Vries | Bijbels Theologische Artikelen | Missionair | Kerk in de wereld

Bij Efeziërs 3,1-13 Het ‘heilsgeheim’ (Efeziërs 3,2 – Naardense Bijbel) uit de lofprijzing in het begin (Efeziërs 1,9) staat hier opnieuw centraal en wordt hier nader uitgewerkt. In hoofdstuk 1 meldt Paulus immers al dat het vanaf het begin al Gods bedoeling was om alles en allen onder één hoofd samen te brengen, onder Christus. […]
Bijbelwetenschappen

Gastvrijheid of uitsluiting

De eerste dag 2018 | Ine Van Den Eynde | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Rust, Verlossing | Kerk in de wereld

Bij 2 Koningen 4,8-18 (37) en Marcus 7,24-30 Een plaats om je terug te trekken, dat is wat de vrouw uit Sunem Elisa biedt, en waarnaar Jezus op zoek gaat in Marcus 7. Zo wordt een huis de locatie waar de verhalen over de profeet respectievelijk Jezus zich verder kunnen ontwikkelen. Voor Elisa is speciaal […]
Bijbelwetenschappen

De oren der doven ontsloten

De eerste dag 2018 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Seculariteit

Bij Jesaja 35,1-10 en Marcus 7,31-37 Jesaja 35 is, afgezien van het danklied van Hizkia, het laatste hoofdstuk van de Eerste Jesaja. Het volgt op een gedeelte dat wel wordt opgevat als een wereldgericht. Met die zwarte nacht kan het boek niet afsluiten. Niet vernietiging, maar heil is het laatste woord van de Heer. Heil […]
Bijbelwetenschappen

Vreemdelingen zijn de eersten

De eerste dag 2018 | Doddy van Leeuwen-Assink | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Epifanie, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 60,1-6, Psalmen 72, Efeziërs 3,1-12 en Matteüs 2,1-12 Voor Epifanie staan op het Luthers leesrooster dezelfde lezingen die elk jaar op het Gemeenschappelijk leesrooster staan, zodat er in dit num- mer van De Eerste Dag twee verschillende exegeses van deze lezingen te vinden zijn. Het is duidelijk dat deze schriftlezingen op elkaar zijn […]
Bijbelwetenschappen

De actualiteit van de Komende

De eerste dag 2017 | Matthijs de Vries | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Jezus

Bij Exodus 24,12-18, 1 Tessalonicenzen 4,1-7 en Matteüs 15,21-28 Mozes In de drie lezingen uit het lutherse rooster voor deze zondag vinden we een mooi voorbeeld van de doorgaande lijn van het liturgische praesens, zoals Klaas Touwen dat heeft beschreven in zijn inleidende artikel in het vorige nummer van De Eerste Dag. Passend bij deze […]
Prediking

Preekschets Numeri 23:1 – 1e zondag na Trinitatis

Preekwijzer 2016 | Melle Oosterhuis | Preekschets | Seculariteit

Eerste zondag na TrinitatisNumeri 23:23 Voortekens lezen is Jakob vreemd, van waarzeggerij houdt Israël zich ver; God zelf spreekt tot Jakob, op zijn eigen tijd, God zelf zegt tegen Israël wat hij bewerken zal. Schriftlezing: Numeri 23:1-24Thema: Leven bij het woord Het eigene van de zondag Met de uitstorting van de Heilige Geest is de […]
Prediking

Preekschets Numeri 22:31,35a – Trinitatis

Preekwijzer 2016 | Melle Oosterhuis | Preekschets | Bekering | Seculariteit

Trinitatis Numeri 22:31, 35a ‘Toen opende de HEER Bileam de ogen, zodat hij de Engel van de HEER op de weg zag staan, met het getrokken zwaard in de hand. Hij knielde en boog diep voorover.’ ‘De Engel van de HEER zei tegen Bileam: ‘Ga met die mannen mee. Maar je mag alleen zeggen, wat […]
Prediking

Preekschets Exodus 9:10

Preekwijzer 2016 | L.W. de Graaff | Preekschets | Seculariteit

Exodus 9:10 Dus haalden ze as uit een oven en dienden zich bij de farao aan. Toen Mozes de as in de lucht wierp, kwamen mensen en dieren onder de etterende puisten te zitten. Schriftlezing: Exodus 9:8-12Thema: Egypte krijgt het merkteken van het beest opgedrukt Het eigene van de zondag De zondagen in de maand […]