Heiligheid

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Liturgie | Praktische theologie

Kindermoment – Lucas 9:28-36

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Angeliek Knol | Kindermoment | Heilig | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Tweede zondag van de 40-dagen Bijbelgedeelten: Exodus 34:27-35 en Lucas 9:28-36 Nodig Zaklantaarn (lampje van je telefoon) Witte doek Voorbereiding Leg de spullen klaar, maar uit het zicht. Tijdens de dienst Nodig de kinderen uit naar voren te komen en stel hen de volgende vraag: ‘Waar ga jij van stralen?’ Je kunt de kinderen helpen […]
Praktische theologie | Prediking

De authenticiteit van de prediker

Areopagus IZB 2021 | Paul Visser | Homiletische Artikelen | Heilig | Geest

Paul Visser over C.H. Spurgeon Wil de prediking vandaag overkomen, dan moet een dominee authentiek zijn. Een bevlogen en bewogen prediker. Is dat het geval, dan vind je een breed gehoor. Ontbreekt het daaraan, dan lopen de mensen bij bosjes weg. Vaak wordt dit verschijnsel verbonden met onze tijd. Het zou een vrucht zijn van […]
Bijbelwetenschappen

Tegen de kolkende zee van de levenschaos

De eerste dag 2018 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Heilig, Seksualiteit | Navolging

Bij 1 Korintiërs 6,9-20 Vorig jaar lazen we in de tijd van Epifanie de eerste vijf hoofdstukken van deze brief. Nu, een jaar later, gaan we op dat spoor verder. Dat geeft wel een merkwaardig effect, want op deze manier beginnen we het jaar met vermaningen op het terrein van lichamelijkheid, seksualiteit en huwelijkse relaties. […]
Bijbelwetenschappen

Hebreeën

Tekst voor Tekst 2021 | Redactie | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Heilig, Lijden, Verbond | Relaties

INLEIDING In vergelijking met de meeste andere brieven van het N.T. is het de vraag of bij Heb. wel sprake is van een echte brief. Aan het begin staat geen vermelding van een afzender en een geadresseerde, en alleen het slot (13:1825) is het slot van een brief. De rest (1:1-13:17) draagt eerder het karakter […]
Prediking

Preken over Dordt: DL V

Protestantse Theologische Universiteit 2018 | Wim H.T. Moehn | Preekschets | Heilig | Geest, God

Dordtse Leerregels V Thema: Volharding en zekerheid Zie ook Preken over Dordt: Toelichting en register Preken over Dordt: DL I, 1-8 Preken over Dordt: DL I, 9-18 Preken over Dordt: DL II Preken over Dordt: DL III/IV, 1-6 Preken over Dordt: DL III/IV, 11-17 Dordtse Leerregels downloaden als PDF (via PKN.nl) De leefwereld van de […]
Bijbelwetenschappen

De hemelse troonzaal

De eerste dag 2018 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Heilig, Hemel

Bij Openbaring 4 Het is niet vanzelfsprekend om te preken over Openbaring 4. Dit hoofdstuk schildert het toneel waarop zich de handeling van hoofdstuk 5 gaat afspelen: de hemelse troonzaal. De vraag is wat er te verkondigen valt bij hoofdstuk 4 zonder ingrijpend vooruit te lopen op hoofdstuk 5. Daar immers vindt de presentatie plaats […]
Prediking

Preekschets Romeinen 13:12 – 1e zondag van Advent

Preekwijzer 2017 | Irma Pijpers-Hoogendoorn | Preekschets | Heilig | Advent

Eerste zondag van de Advent De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. Schriftlezing: Romeinen 13: 11-14 Zie ook Preekschets Romeinen 15:7 – 2e advent Preekschets Filipenzen 4:5-6, 3e advent Het eigene van de […]
Prediking

Preekschets Jakobus 2:8 – 6e zondag van Pasen

Preekwijzer 2017 | Alida Groeneveld | Preekschets | Heilig | Navolging

Rogate of 6e zondag van Pasen Jakobus 2:8 ‘Wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt dat de Schrift geeft: ‘Heb uw naaste lief als uzelf,’ dan handelt u juist.’ Schriftlezing: Jakobus 2:1-18 Zie ook Preekschets Jakobus 1:26 – 5e zondag van Pasen Kindermoment: Snottebel Het eigene van de zondag Deze zesde paaszondag met de naam […]
Bijbelwetenschappen

Hoe ongeluk wordt omgekeerd

De eerste dag 2017 | Willemien Roobol | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Lijden, Zegen | Navolging

Hoe ongeluk wordt omgekeerd Bij Sefanja 2,3; 3,9-1, Psalm 37,1-11 en Matteüs 5,1-12 De ‘zaligsprekingen’ of ‘gelukkigprijzingen’ vormen samen de aanhef van de Bergrede (Mat. 5-7). Die Bergrede wordt uitgesproken terwijl Jezus op ‘de berg’ zit en zijn leerlingen om Hem heen staan (5,1 – NBV). Jezus ‘ziet de menigten’ (5,1) staat er heel nadrukkelijk. […]
Prediking

Preekillustraties: Heilig, heiliging, heiligmaking

Preekwijzer 2017 | Redactie | Preekillustraties | Heilig | Geest, Navolging, Pinksteren

Ware heiligheid bestaat in het doen van Gods wil met een glimlach. Moeder Teresa van Calcutta De echte heiligen onderscheiden zich van de schijnheiligen doordat zij hun eigen gebreken inzien en weten dat ze niet zijn wat ze willen en moeten zijn. Daarom veroordelen zij zichzelf en letten ze niet op anderen. M. Luther De […]