Hemel

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Praktische theologie

Kindermoment – Handelingen 1:4-11

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Jeroen Sytsma | Kindermoment | Hemel | Hemelvaartsdag, Kerkelijk jaar

Dit is een kidsmoment bij Handelingen 1:4-11. In dit kidsmoment zijn vier 'verbazende' momenten verwerkt. Je vindt ze onder het kidsmoment op een rijtje. Met behulp van dat overzicht kun je je eigen accenten in het kidsmoment aanbrengen. Omdat dit kidsmoment meer tekst dan actie heeft is het belangrijk dat je de vaart en goed inhoudt.
Bijbelwetenschappen

De vrouw in de woestijn

De eerste dag 2019 01 | Dick Schoon | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | Advent, Kerkelijk jaar

Het ontbrak Johannes niet aan verbeeldingskracht en we moeten toegeven dat we zijn symbooltaal nooit helemaal kunnen begrijpen. Met die concessie doen we een poging om er althans iets van te snappen en we kijken naar de figuren die in dit hoofdstuk voorkomen. Wie zijn ze en wat doen ze? Kunnen we ze in de ruimere context van het boek plaatsen en daardoor beter begrijpen?
Bijbelwetenschappen

‘Troost, troost mijn volk’

De eerste dag 2019 01 | Jan Engelen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | Epifanie, Kerkelijk jaar

Hoe ensceneren de lezingen voor deze zondag de doop van Jezus in de Jordaan? Jesaja zet de toon. Heel het voorafgaande is opgerold en voorbij. Nu alles wat te verduren is voor ballingen in de ballingschap ten diepste gepeild is, hoor je hoe de stem van degene die voorleest diep ademhaalt. En bijna fluisterend klinkt wat nooit gehoord is: nachamoe nachamoe ‘ammi (‘Troost, troost mijn volk’ – Jesaja 40:1).
Bijbelwetenschappen

Na de opening van het zevende zegel

De eerste dag 2019 01 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Advent, Kerkelijk jaar

Heel Openbaring is een adventsgeschrift en elke zondag is een adventszondag, maar het komt mooi uit dat Openbaring 8 op de eerste zondag in Advent valt. Het is een scharnierpunt waarop de suspense-achtige opbouw van het boek Openbaring mooi kan worden toegelicht. Die opbouw zegt: We zijn er bijna, maar we zijn er nog lang niet.
Prediking

Preekschets Lucas 24:50 – Hemelvaartsdag

Preekwijzer 2020 | Gerard den Hertog | Preekschets | Hemel | Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Schriftlezing: Handelingen 1:1-12 en Lucas 24:50-51 Zie ook Dossier hemelvaartsdag Het eigene van de dag Hemelvaartsdag is de dag van […]
Prediking

Preekschets 1 Thessalonicenzen 1:10

Preekwijzer 2019 | Rinze Nieuwenhuis | Preekschets | Hemel | Jezus, Levenseinde en rouw, Overlijden

Voorlaatste zondag van de voleinding …en om zijn Zoon te verwachten uit de hemel: Jezus, die Hij uit de dood heeft doen opstaan en die ons zal redden van het komende oordeel. 1 Tessalonicenzen 1:10 Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 1 Zie ook Preekschets 1 Thessalonicenzen 4:14 Het eigene van de zondag De zondagen van de voleinding […]
Bijbelwetenschappen

Wolk

Symbolen in de Bijbel 2021 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Hemel, Zegen | God

damp, nevel, wolk- en vuurkolom, rook Er zijn mensen die een bijzondere passie hebben voor het fotograferen van wolken. Zij verwonderen zich over de schoonheid van die massa zeer kleine waterdeeltjes, die beweeglijk door het luchtruim zweven. Inderdaad, wolken fascineren. Geen wolk is gelijk aan de ander. Elke wolk is uniek in kleur, donkerte en […]
Geloof

De weg naar Engelland

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Hemel | Navolging

De dieren stonden vaak op het strand te kijken naar het eiland aan de overkant. Sommige dieren zeiden dat het eiland Engelland heette. Dat is een vreemde naam. Maar de dieren wisten waarom. Dat eiland heette Engelland, omdat ieder die er heen ging zo gelukkig als een engel zou worden. Vonden alle dieren dat? Nee, […]
Geloof

Meneer Maartens en de zegen

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Hemel, Zegen | Levenseinde en rouw, Overlijden

Meneer Maartens had het altijd druk. ‘Wie het niet druk heeft, heeft te veel tijd,’ zei hij altijd. Dat was een flauwe opmerking, maar daar dacht hij niet over na. Meneer Maartens vond dat hij te weinig tijd had om over tijd na te denken. Eens was hij tijdens de middagpauze naar het park gegaan. […]
Geloof

Het schilderij van de hemel

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Hemel | God

Er was eens een koning die een beetje gek was. Gelukkig zijn alle mensen een beetje gek, want anders zou het saai worden. Deze koning was, om precies te zijn, gek op schilderijen. Het hele paleis hing vol. Behalve een muur waar nog drie lege plekjes waren. Nu hingen er in het paleis schilderijen over […]