Herder

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets 1e Advent – 1 Samuël 9:20a en 16:11b

Preekwijzer 2020 | Peter Roosendaal | Preekschets | Advent, Geest

‘Wat de ezelinnen betreft, die vandaag al drie dagen zoek zijn, laat dat u niet aan het hart gaan, want ze zijn al gevonden.’ ‘En hij zei: de jongste is nog achtergebleven, zie hij weidt de schapen’ Schriftlezingen: 1 Samuël 9: 1-10 en 18-21, 1 Samuël 16: 1-13 Zie ook: Preekschets voor 2e advent – […]
Prediking

De Goede Herder en de blindgeborene

Preekwijzer 2020 | Archibald van Wieringen | Bijbels Theologische Artikelen | Jezus, Veertigdagentijd

Over Johannes 9 – 10 In de meeste liturgische leesroosters worden de hoofdstukken 9 en 10 los van elkaar gelezen. Johannes 9 heeft een plek in de Veertigdagentijd, op weg naar Pasen, en Johannes 10 in de Paastijd. Deze twee hoofdstukken vormen echter een eenheid die bij elkaar gelezen moet worden. Misschien mag zelfs gezegd […]
Prediking

Preekschets Matteüs 26:31-32 – Witte Donderdag

Preekwijzer 2021 | Piet Houtman | Preekschets | Lijden | Goede week, Jezus, Veertigdagentijd

Matteüs 26:31-32 ‘Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.” Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.’ Het eigene van de dag De climax bouwt op naar de Goede Vrijdag. Jezus […]
Praktische theologie | Prediking

Preekschets Jesaja 38:1-8: Beginnen over het einde

Areopagus IZB 2018 | John van Eck | Preekschets | Hemel | Eeuwigheidszondag, Levenseinde en rouw, Overlijden, Pastoraat, Ziekte

Een keer moet iemand erover beginnen, over het einde van het leven. Een keer moet je erover na gaan denken. Over wat er dan mogelijk met je gebeurt. Is sterven enkel een einde, of ook een nieuw begin? Denken over het einde is ook denken aan de mensen die je achterlaat. Hoe wil je dat […]
Bijbelwetenschappen

De ware herder

De eerste dag 2018 | Hein Jan van Ogtrop | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Rust | Jezus

Bij Jeremia 23,1-6, Efeziërs 2,13-18 en Marcus 6,30-34 Geen van de andere profeten uit het Eerste Testament is zo duidelijk met zijn hele ziel en zaligheid aanwezig in de woorden die hij spreekt, als Jeremia. Hij maakt zélf deel uit van zijn profetie als telg uit een oud priesterlijk geslacht uit Anatot. Wellicht een nazaat […]
Bijbelwetenschappen

Ik ben de goede herder

De eerste dag 2018 | Ine Van Den Eynde | Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis, Verlossing | Jezus

Bij Ezechiël 34,1-10 en Johannes 10,11-16 Spreken in gelijkenissen roept de lezers op om hun eigen positie te bepalen. Herkennen ze zichzelf en anderen erin? Waar (h)erkennen ze God? En hoe bepaalt dat hun woorden en gedrag? Zowel Ezechiël als Johannes gebruikt een bekend beeld, van schapen en hun herder(s), om de complexe relaties tussen […]
Bijbelwetenschappen

Arme schapen

De eerste dag 2018 | Joen Drost | Kindermoment | Dienen | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Johannes 10,11-16 Kinderen die zelf konijnen hebben of marmotten of parkieten, die weten het wel: je moet altijd voor ze zorgen. Water geven en voer, het hok schoonmaken, een praatje maken, echt waar. Je kunt eigenlijk nooit een dagje weg. Ik weet het van Davy, die woont op een boerderij. Ze gaan nooit op […]
Bijbelwetenschappen

Ik ben de deur

De eerste dag 2017 | Peter Feenstra | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Jezus

Bij Johannes 10, 1-10 Als je het evangelie van de deur van de schapen onder de loep houdt, valt het op dat er wat oneffenheden in voorkomen. Jezus begint met wat hij noemt een paroimia (Johannes 10,6), een soort raadselachtige gelijkenis, waarvan de toehoorders zelf de betekenis moeten zoeken. Het gaat over een schaapsstal. De schapen kunnen de […]
Bijbelwetenschappen

Een goede trainer

De eerste dag 2017 | Marloes Meijer | Kindermoment | Dienen | Jezus, Leiderschap

Bij Johannes 10,11-16 Herder en trainer Voor veel kinderen is het beeld van de herder niet vanzelfsprekend. Ze zijn meer vertrouwd met de sporttrainer. Inventariseer welke kinderen op een (team)sport zitten. Hebben ze dan ook een trainer? Praat daar kort over door. Vraag wanneer iemand eigenlijk een goede trainer is. Stellingen Geef nu twee punten […]
Praktische theologie | Prediking

De man had een punt

Areopagus IZB 2017 | Bert de Leede | Homiletische Artikelen | Ambt, Missionair | Jezus, Missionaire gemeente

Kritische feedback in de consistorie – een ervaring Een dienst in een stadsgemeente, in de veertigdagentijd, in de aanloop naar de verkiezingen. Ik kom vaker in deze gemeente als gastvoorganger. Ik weet dat het merendeel van de kerkgangers student is of na de studie daar is blijven wonen en/of blijven meeleven. Onderweg van het parkeerterrein […]