Hoop

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Praktische theologie

Kindermoment – In een ander licht

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Jolande van Baardewijk | Kindermoment | Verbond | Advent, Kerkelijk jaar

Vier moeders uit het Oude Testament, Bathseba, Ruth, Rachab en Tamar en één uit het Nieuwe Testament, Maria, komen in het licht te staan. Alle vier hebben ze een bijzonder levensverhaal en worden '(overgroot)moeder’ van Jezus!
Liturgie

Een oefening in hoop

Redactie Prediking en liturgie 2021 | Wouter van Voorst | Artikel, Overige artikelen | Advent, Kerkelijk jaar

Adventsliederen van Willem Barnard De adventstijd heeft het moeilijk. Altijd al, omdat het ‘commercieel jaar’ de intentie van het kerkelijk jaar steevast doorkruist. Maar in deze tijd is er het virus dat het samen-leven frustreert. Wat hangt ons boven het hoofd? Wat zal er de komende tijd mogelijk en onmogelijk zijn in de kerk? Wordt […]
Prediking

Preekschets bij Jeremia 29:1-14 voor Startzondag 2021

Preekwijzer 2021 | Aarnoud van der Deijl | Preekschets

Ik zal je een hoopvolle toekomst geven Schriftlezing: Jeremia 29:1-14 Suggestie voor evangelielezing: Matteüs 5:13-16 Zie ook: Preekschets bij Filippenzen 4:1-7 voor Startzondag Preekschets bij Lucas 13:10-17 voor Startzondag Uitleg Van Václav Havel is de beroemde uitspraak dat hoop iets anders is dan optimisme. Optimisme is de houding die ervan uitgaat dat het allemaal goedkomt. […]
Prediking

Preekschets Marcus 11:1-11 – voor Palmzondag, 6e zondag van de 40dagen

Preekwijzer 2021 | Wilco van Wakeren | Preekschets | Palmzondag

De 6e zondag in de Veertigdagentijd of vastentijd, ook wel Palmzondag genoemd, staat in het teken van het komende lijden van Jezus. Het is zes dagen voor zijn veroordeling. De naam ‘Palmzondag’ (of ‘Palmpasen’ voor deze laatste zondag voor Pasen is erg populair. Zelfs in a-liturgische kringen gebruikt men die. Zeker het allitererende Palmpasen beklijft […]
Prediking

Preekschets Jesaja 59:21 – Oudjaar

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Harrie de Hullu | Preekschets | Geest, God, Jaarwisseling

Schriftlezingen: Jesaja 59: 21, Psalmen 90 Aanwijzingen voor de liturgie Liedsuggesties (Nieuw) Liedboek voor de kerken, 2013: 511. Het bekende Bonhoefferlied ‘Door goede machten trouw en stil omgeven’. Bonhoeffer schreef vanuit de gevangenis, zijn positie binnen de verschrikkingen van het Derde Rijk. Nu de wereld al bijna een jaar in de greep is van het […]
Ecclesiologie

Kerkverlating in hoopvol perspectief

Handelingen 2020 03 | Annemiek de Jonge | Artikel, Overige artikelen | Ambt | Kerk in de wereld

Twintig jaar geleden had ik eens een gesprek met een van mijn geestelijke mentoren, afkomstig uit dezelfde kerkelijke traditie als ikzelf: de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Het gesprek ging over de toekomst van de kerk en het afnemende aantal kerkleden. Als diep betrokken vader van een aantal kinderen vertelde hij dat hij er ernstig rekening mee […]
Prediking

Preekschets 2e advent – Genesis 49:11 en 12

Preekwijzer 2020 | Peter Roosendaal | Preekschets | Advent, Jezus

Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok; hij wast zijn kleren in wijn en zijn gewaad in druivenbloed. Zijn ogen zijn donker door de wijn en zijn tanden wit door de melk. Schriftlezing: Genesis 49: 1-12 en Jesaja 63: 1-6 Zie ook: Preekschets voor […]
Prediking

Preekschets bij Jesaja 49:1-6 – 4e zondag van Advent

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Harrie de Hullu | Preekschets | Dienen | Advent

Schriftlezingen: Jesaja 49:1-6, Psalmen 132, Romeinen 16:25-27, Lucas 1:26-38 Het eigene van de zondag Tussen deze vierde Adventszondag en het Kerstfeest zelf liggen nog vier dagen. Met het weekthema kun je zeggen Het is bijna zover, maar dan wel zo dat de nadruk komt te liggen op het gegeven dat het nog steeds niet zover […]
Prediking

Preekillustraties: Verwachting

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties

De kerk verwacht geen schone en heerlijke dingen op zichzelf. De kerk verwacht Christus.J.H. Gunning jr. Wachten heeft alles te maken met verwachten! Een soldaat die niets verwacht, valt tijdens de wacht in slaap. oud-legerpredikant D. Langhenkel, uit: ‘Eyeopeners’ Wachten op God is niets anders dan met verwachting, maar wel met een lege agenda, God […]
Prediking

Preekillustraties: Toekomst

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Eeuwigheidszondag

Vertrouw het verleden toe aan God barmhartigheid, het heden aan Zijn liefde en de toekomst aan Zijn voorzienigheid. A. Augustinus De toekomst is slechts verwijding van het door God geschonken vergezicht. M.J.A. de Vrijer Misschien breekt morgen de jongste dag aan. Dan zullen we graag het werk voor een betere.D. Bonhoeffer Met elke daad die […]