Joden

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Mattheüs 27:25 – Israëlzondag

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Jan-Henk Soepenberg | Preekschets | Jodendom | Israël, Jodendom

Israëlzondag wordt sinds jaren 2 oktober gehouden in de kerk, om de onlosmakelijke verbondenheid van de kerk met het Joodse volk. In deze preekschets van Henk-Jan Soepenberg n.a.v. Mattheüs 27:25 komt een doordenking aan de orde van de roep vanuit Joodse omstanders aan Pilatus ‘Zijn bloed kome over ons en onze kinderen’. Niet vanuit een ‘zelfvervloeking’ […]
Bijbelwetenschappen

Hamans val

De eerste dag 2019 02 | Kristin Ritsert | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Jodendom

De koning had een onrustige nacht en Hamans wereld keert zich compleet om. Tussen de twee drinkfestijnen in gebeurt een heleboel. Haman dacht dat hij alles in het leven had bereikt wat hij wilde: enorme rijkdom, tien zonen, de op handen zijnde erkenning door de koning en respect dat hij zich, zij het met harde hand, wist te verschaffen. Maar nu komt Haman thuis van een nachtmerrie.
Praktische theologie | Prediking

Preek Genesis 45:7 – Israëlzondag

Centrum voor Israëlstudies 2021 | R. van de Kamp | Preek | Vertrouwen | Israël

Daarom heeft God mij voor u uit gezonden om u een voortbestaan te verzekeren op aarde, en om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden. Genesis 45:7 Gemeente van Jezus Christus, Is dat nodig, een aparte Israëlzondag? Hebben wij als nieuwtestamentische gemeente dan iets met Israël? En nog méér: heeft Gód […]
Bijbelwetenschappen

‘Als aan dit geslacht een teken wordt gegeven…’

De eerste dag 2018 | Willemien Roobol | Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom

Bij 2 Koningen 4,42-44 en Marcus 8,1-21 Op aarde wordt honger geleden. In de Bijbel wordt deze honger niet als onontkoombaar beschouwd. Elisa, ‘de man Gods’, laat honderd mensen voeden met het voedsel dat aanwezig is. Daarbij klinkt ‘het woord van de Eeuwige’ (Hebr.: dabar JHWH): ‘eet en er zal overblijven’ (2 Koningen 4,42-44). De […]
Bijbelwetenschappen

Joden en heidenen één in Christus

De eerste dag 2018 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom, Vrede | Jodendom, Kerk in de wereld

Bij Efeziërs 2,11-22 Efeziërs 2,11-22 is het tweede gedeelte van een betogende uitwerking van wat Paulus eerst bezongen en in gebed verwoord heeft in Efeziërs 1. Het springende punt hierbij is dat in Christus de ‘scheidsmuur’ tussen joden en niet-joden is neergehaald (Efeziërs 2,14). Vanaf hoofdstuk 3 zal Paulus zijn eigen dienst ook nadrukkelijk in […]
Bijbelwetenschappen

Het verborgen heilsgeheim

De eerste dag 2018 | Matthijs de Vries | Bijbels Theologische Artikelen | Missionair | Kerk in de wereld

Bij Efeziërs 3,1-13 Het ‘heilsgeheim’ (Efeziërs 3,2 – Naardense Bijbel) uit de lofprijzing in het begin (Efeziërs 1,9) staat hier opnieuw centraal en wordt hier nader uitgewerkt. In hoofdstuk 1 meldt Paulus immers al dat het vanaf het begin al Gods bedoeling was om alles en allen onder één hoofd samen te brengen, onder Christus. […]
Prediking

Handreiking Israelzondag 2018

Protestantse Kerk 2018 | Redactie | Overig | Conflicten, Jodendom | Israël, Jodendom

In de handreiking voor Israëlzondag 2018 van de Protestantse Kerk in Nederland vertellen verschillende jonge mensen over de bijzondere band die zij hebben met het Jodendom. “Deze kennis is een enorme verrijking voor mijn eigen religieuze beleving”, aldus Kor Bras. Download de handreiking. Hans, Harmke, Kor en Liesbeth: vier jonge mensen onder de indruk van […]
Bijbelwetenschappen

De slaaf en de rotte vis

Protestantse Theologische Universiteit 2018 | Lieve Teugels | Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom | Jodendom

Een veranderende parabel Parabels zijn te vinden in het Nieuwe Testament en andere vroegchristelijke teksten, maar ook in de rabbijnse literatuur. Het is een genre waarin je verschillen en overeenkomsten tussen het vroege Jodendom en het vroege Christendom ziet. Ik presenteer hier een oude Joodse parabel over een slaaf die een rotte vis koopt. Dit […]
Prediking

Preekillustraties: Joden

Preekwijzer 2017 | Redactie | Preekillustraties | Israël, Jodendom

Wie voor de Joden opkomt, mag Gregoriaans zingen. D. Bonhoeffer Nu ben ik toevallig geen Jood, maar het merkwaardige is dat je je bij elke antisemitische reactie joodser gaat voelen. Ik ben nu zo langzamerhand beslist een raszuivere Jood geworden, een Jood honoris causa. Joachim Roering Joden: Thora zonder de genade van het evangelie; Christenen: […]
Systematische theologie

Hendrikus Berkhof, een dorpsdominee in oorlogstijd

Kerk en Theologie 2016 | Frits Broeyer | Artikel, Overige artikelen | Jodendom

Inleiding Een paar jaar geleden vertelde Ankie Stork mij in een interview over de hulp die haar tijdens de oorlog door de hervormde predikant van Lemele werd verleend bij het onderbrengen van Joodse kinderen in pleeggezinnen. Als studente had zij zich beziggehouden met verzetswerk ten behoeve van zulke kinderen. De hulpvaardige predikant was Hendrikus (Henk) […]