Kennis

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Geloof

Het zwarte schaap

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Conflicten | Leiderschap

In de kudde was het vaak een vrolijke boel. De schapen hielden spelletjesavonden en speurtochten en voor het slapen gaan een kussengevecht. Maar hoe speels de schapen ook waren, ze waren ook erg verstandig. Ze luisterden goed naar het leiderschaap, de baas van het hele spul, en wisten precies wat ze wel en niet konden […]
Bijbelwetenschappen

Stapsgewijs tot inzicht komen

De eerste dag 2018 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Jezus

Bij Marcus 8,22-26 Marcus 8,22-26 is een ‘wonderverhaal’, dat ons er tegelijkertijd goed van bewust maakt dat het er vrijwel nooit om gaat dát Jezus wonderen doet, maar meestal om hóé Hij ze doet en om welke betekenis ze hebben. Het verslag van de stapsgewijze genezing van een blinde komt na de tweede wonderbaarlijke maaltijd […]
Bijbelwetenschappen

Een openbaar geheim

De eerste dag 2018 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Jezus

Bij Deuteronomium 4,1-2.9-20 en Marcus 8,27-9,1 Had Jezus een zelfbeeld? Waarom wilde Hij weten hoe anderen over Hem dachten? En als er dan iemand de waarheid spreekt, Hem waarachtig kent en openlijk benoemt, waarom dan weer terugdeinzen en diegene een zwijgplicht opleggen? Wie is die man? En hoe wil Hij gekend worden? Blijkbaar kan het […]
Bijbelwetenschappen

Verlichte ogen van het hart

De eerste dag 2018 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Kerk in de wereld, Seculariteit

Bij Efeziërs 1,15-23 Geloof, hoop en liefde komen bij Paulus vaak voor. Soms in de volgorde: geloof, liefde en hoop. Een onafscheidelijk drietal. Als Paulus in Efeziërs 1,15 spreekt over ‘geloof’ en ‘liefde’, spits je dus de oren: waar blijft de hoop? Trouwens, die vraag klinkt aangrijpend: waar blijft de hoop? Ik las in een […]
Bijbelwetenschappen

Als uw kinderen u vragen

De eerste dag 2018 | Doddy van Leeuwen-Assink | Bijbels Theologische Artikelen | Mystiek | Pastoraat

Bij Jozua 4,19-5,1.10-12 en Johannes 6,(1)4-15 Jozua 4,6b vertelt ons over de opdracht die Jozua geeft bij de twaalf stenen om je kinderen te antwoorden als ze vragen: ‘Wat hebben deze stenen voor jullie te betekenen?’ (NBG ’51). Maar ook in het vervolg van het verhaal van Jozua (4,20-24; 5,1-12) wordt er (impliciet) door kinderen […]
Bijbelwetenschappen

De slaaf en de rotte vis

Protestantse Theologische Universiteit 2018 | Lieve Teugels | Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom | Jodendom

Een veranderende parabel Parabels zijn te vinden in het Nieuwe Testament en andere vroegchristelijke teksten, maar ook in de rabbijnse literatuur. Het is een genre waarin je verschillen en overeenkomsten tussen het vroege Jodendom en het vroege Christendom ziet. Ik presenteer hier een oude Joodse parabel over een slaaf die een rotte vis koopt. Dit […]
Prediking

Preekillustraties: Kennis

Preekwijzer 2017 | Redactie | Preekillustraties

Wat weten wij van de wereld? Pieter Zeeman was een Nederlandse natuurkundige die aan het begin van de 20ste eeuw de Nobelprijs won. Toen hij natuurkunde wilde gaan studeren, werd hem dat afgeraden. De reden was dat de natuurkunde al bijna klaar was. Men meende eind 19de eeuw vrijwel alles begrepen te hebben. Stephan de […]
Systematische theologie

Werk is heel het leven niet

Kerk en Theologie 2016 | Joop Schippers | Artikel, Overige artikelen | Armoede, Rijkdom

Over de rol van werk in de moderne samenleving Wat doe jij voor werk? Wie in de middeleeuwen een vreemdeling ontmoette, categoriseerde deze veelal in termen van de stand waartoe de vreemdeling behoorde: adel, geestelijkheid, burgerij of boerenstand. Meestal hoefde je dat niet eens te vragen, maar bleek het al uit de kleding van de […]
Systematische theologie

Opleiden van theologen voor de missionaire praktijk

Kerk en Theologie 2016 | Stefan Paas | Artikel, Overige artikelen | Zending

Waar is de missionaire praktijk? Ooit was ‘de missionaire praktijk’ een duidelijk afgebakend werkveld, waartoe theologen zich geroepen konden voelen en waarheen zij – na een specifieke training en een serie inentingen – konden worden ‘uitgezonden’. Op gezette tijden keerden zij terug naar het thuisfront met een pakket dia’s, waarmee zendende gemeenten en vriendenkringen werden […]
Systematische theologie

Mogelijkheden en grenzen van de bijbelwetenschap

Kerk en Theologie 2014 | Ed Noort | Artikel, Overige artikelen

Aanleiding Op de eerste blik lijken de maatregelen die in de Nederlandse universitaire wereld tegen schendingen van de wetenschappelijke integriteit zijn genomen en de theologie, c.q. de bijbelwetenschap, weinig met elkaar te maken te heb- ben. Dat werd anders toen bleek dat de fabricatie van onderzoeksgegevens wel het werk van een enkeling was, maar ook […]