Kiezen

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Exodus 6:5 – tweede zondag van de veertigdagen

Preekwijzer 2020 | Rolinka Klein Kranenburg | Preekschets | Lijden, Vertrouwen | Veertigdagentijd

‘Nu denk ik weer aan die belofte. Want ik heb de Israëlieten gehoord. Ik hoorde ze klagen omdat ze als slaven moeten werken voor de Egyptenaren.’ (Exodus 6:5, Bijbel in Gewone Taal). Schriftlezing: Exodus 6: 2-8 Het eigene van de zondag Dit is de tweede zondag van de veertigdagentijd, zondag Reminiscere. Pasen is nog ver […]
Prediking

Preekschets Matteüs 4:4 – eerste zondag van de veertigdagen

Preekwijzer 2020 | Rolinka Klein Kranenburg | Preekschets | Veertigdagentijd

‘Alleen van brood kan een mens niet leven. Maar hij leeft van elk woord dat God spreekt.’ (Matteüs 4: 4. Bijbel in Gewone Taal.) Schriftlezing: Matteüs 4: 1-11 Het eigene van de zondag Keuzestress. Zo zou ik deze eerste zondag van de veertigdagentijd noemen. Aan het begin van deze weg naar Pasen sta je stil […]
Geloof

De waakhond

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Bekering | Navolging

Lang geleden was er een heer die een prachtige boerderij had. Hij verbouwde er aardappelen, wortels, andijvie en, als hij er zin in had, appelmoeslollies. Hoe hij dat deed, weet ik niet maar ze waren erg lekker. Op een dag moest de heer op een verre reis. Hij zei tegen zijn waakhond dat hij goed […]
Geloof

De prins die geen lieverdje was

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Kwaad, Opstanding | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Het verhaal over de verzoeking van Jezus in de woestijn (Matteüs 4:1-11, Lucas 4:1-13) gaat over de verleiding van macht en pracht. De weerbarstige gehoorzaamheid van Jezus aan zijn hemelse Vader staat centraal in ‘De prins die geen lieverdje was’. De hongersnood en het wondergraan verwijzen naar dood en opstanding. De mensen hielden van de […]
Geloof

De reiger en de mus

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Kwaad | Relaties

‘De reiger en de mus’ past bij het Bijbelverhaal over de verzoeking van Jezus in de woestijn (Matteüs 4:1-11, Lucas 4:1-13). Jezus koos niet voor het egoïsme maar voor de weg van God. Deze keus is de rode draad in het volgende verhaal. Arend, de grote adelaar, had er genoeg van om koning van de […]
Bijbelwetenschappen

‘Daarom leert Hij zondaren de weg’

De eerste dag 2017 | Kristin Ritsert | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Kwaad, Schuld | Navolging

(Psalm 25 vers 8 Oude Berijming) Bij Ezechiël 18,1-19(.20-23.32) ‘Ze vroegen de profetie: wat is de straf van de zondaar? Zij zei tot hen: de ziel die zondigt zal sterven (Ezechiël 18,4). Ze vroegen de Tora: wat is de straf van de zondaar? Zij zei tot hen: laat hij een schuldoffer brengen en hij zal […]
Prediking

Preekillustraties: Kiezen

Preekwijzer 2017 | Redactie | Preekillustraties

Een professor geeft college. Hij pakt een kleine emmer en doet die vol met grote stenen. Hij vraagt aan de studenten of de emmer vol is. Ja, zeggen de studenten. De professor pakt een zak met kleine kiezelsteentjes en gooit die in de emmer. Hij schudt een beetje en de kiezelsteentjes vinden hun plek tussen […]
Bijbelwetenschappen

Kiezen

De eerste dag 2016 | Joost Schelling | Kindermoment | Levenskunst

Bij Jeremia 23,23-29 en Lucas 12,49-56 Om te beginnen Voorganger: Onze hulp in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, Kind: die moeite heeft met alle verkeerde dingen, ons vraagt te kiezen voor het mooie, het goede en het echte, ook als we ons daarmee niet populair maken. Voorganger: […]
Bijbelwetenschappen

Waar begin je aan?

De eerste dag 2016 | Joost Schelling | Kindermoment | Dienen

Bij Deuteronomium 30,15-20 en Lucas 14,25-33 Gesprek Wie van jullie heeft er een spaarpot? Wie weet hoeveel er nu al in zit? En waar sparen jullie zoal voor? En hoe weet je nu of je al genoeg geld hebt? Wij zijn gewend om te sparen voor dure spullen, maar in veel landen is dat helemaal […]
Bijbelwetenschappen

Kies dan het leven!

De eerste dag 2016 | Doddy van Leeuwen-Assink | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Verbond | Navolging

Bij Deuteronomium 30,15-20, Psalmen 1 en Lucas 14,25-33(35) Kiezen Alle lezingen voor vandaag gaan over het thema ‘kiezen’. Mozes zegt tegen het volk dat de keuze voor de Eeuwige een keuze is tussen leven en dood. Lucas beschrijft Jezus’ oproep om te kiezen voor het volgen van Jezus, en Psalmen 1 schetst voor ons hoe […]