Koninkrijk

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Het recht van vreemdeling, wees en weduwe

De eerste dag 2019 04 | Anneke Oppewal | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Navolging

De lezingen voor deze zondag sluiten goed bij elkaar aan. Alle drie spreken van een andere orde dan de heersende. Waar Deuteronomium spreekt over bescherming van vreemdelingen, weduwen en wezen tegen woekeraars en hun recht op meedelen in de oogst, tekent Psalmen 113 een God die de blik naar beneden richt en uit het stof verheft wie berooid is, uit het vuil tilt wie alles ontbeert en hun een woonplaats biedt bij hooggeplaatsten. In Lucas 14 bevraagt Jezus de gevestigde orde waar onze omgang met anderen bepaald wordt door hang naar positie, invloed en macht.
Bijbelwetenschappen

‘Doe alle moeite’

De eerste dag 2019 03 | Nico Vlaming | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Bekering | Navolging

De tijd dat we ons zorgen maakten over ons behoud, of we wel of niet gered zouden worden in gelovig/godsdienstig opzicht, lijkt voorbij. We zijn ons nauwelijks meer bewust van de situatie waaruit of waarvan we dan gered zouden moeten worden. Een eeuwige verdoemenis? Intussen is het wel een evangelische vraag, een vraag die in het evangelie gesteld wordt. Zijn het er veel, of zijn er maar weinigen die gered worden? Wat is daarop uw antwoord?
Prediking

Preekschets Matteüs 10:1-16

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Koen Holtzapffel | Preekschets | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Veel gelijkenissen vertellen over Gods koninkrijk en ze eindigen met een verrassende wending die de hoorder, lezer, ons aan het denken wil zetten, tot een keuze wil uitnodigen of tot actie maant.
Prediking

Preekschets voor Hemelvaart – bij Handelingen 7:55

Preekwijzer 2021 | Evert Jan Prins | Preekschets | Hemelvaartsdag

Maar vervuld van de heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God en Jezus, die aan Gods rechterhand stond… Handelingen 7:55 Schriftlezing: Handelingen 7:54-60 Zie ook: dossier Hemelvaart Het eigene van deze feestdag Hemelvaart gaat niet alleen over het moment dat Jezus naar de hemel gaat, maar […]
Prediking

Preekschets bij Matteüs 5:3 – voor een zondag in de zomer

Preekwijzer 2021 | Henk Post | Preekschets

Gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen. Matteüs 5:3 (Willibrordvertaling) • Schriftlezing: Matteüs 5:1-10 • Thema: Geluk als een geschenk uit de hemel?! Zie ook Preekschets bij Matteüs 5:20 Liturgisch kader In de zomerperiode hebben de zondagen niet een specifieke betekenis in het kerkelijk jaar. Daarom biedt deze periode […]
Prediking

Preekschets bij Matteüs 5:20 – voor een zondag in de zomer

Preekwijzer 2021 | Henk Post | Preekschets | Gerechtigheid

Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan Matteüs 5:20 • Schriftlezing: Matteüs 5:1-20 • Thema: Welke gerechtigheid wil God? Zie ook Preekschets bij Matteüs 5:3 Liturgisch kader In de zomerperiode hebben de zondagen niet […]
Bijbelwetenschappen

Je partner inruilen – Lucas 16:16-18

God lééft 2020 | Bram van de Beek | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen, Boek | Rijkdom | Relaties

De Wet en de Profeten gaan tot aan Johannes: sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd, en iedereen wordt met klem genodigd binnen te komen. Maar nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat er ook maar één tittel van de wet wegvalt. Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel, en […]
Prediking

Preekschets 4e advent – Zacharia 9:9

Preekwijzer 2020 | Peter Roosendaal | Preekschets | Advent

‘Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin.’ Schriftlezingen: Zacharia 9 en Matteüs 21: 1-11 Zie ook: Preekschets voor 1e advent – 1 Samuël 9:20a en 16:11b Preekschets voor 2e advent – Genesis 49:11 en 12 […]

Preekschets Openbaring 21:5 – Hervormingsdag

Preekwijzer 2020 | Teunis Martinus Hofman | Preekschets | Openbaring | Hervormingsdag

En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. Kernvers: Openbaring 21:5a HSVPerikoop: Openbaring 21:1-8Thema: God maakt alles nieuw Liturgisch kader De (kerk-)historische gebeurtenissen van 1517 krijgen vanuit het kernvers een eigen belichting. Het accent valt in Openbaring 21 niet allereerst op ons menselijk handelen, maar Gods universele, vernieuwende werk […]
Prediking

Preekschets Marcus 2:19 – Epifanie

Preekwijzer 2021 | Jan Swager | Preekschets | Avondmaal | Epifanie, Jezus

Epifanie Bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten zolang de bruidegom bij hen is? Marcus 2:19 Schriftlezing: Marcus 2:18-28 Thema: Leven in het Koninkrijk Liturgisch kader Epifanie in strikte zin gaat over het naar buiten treden van Jezus in de wereld; daartoe worden met name drie gebeurtenissen gerekend die in de evangeliën zijn beschreven: de komst van […]