Kracht

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Jesaja 40:1-11 – 2e zondag van Advent

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Harrie de Hullu | Preekschets | Advent

Schriftlezingen: Jesaja 40:1-11, Johannes 1:19-28 (of Marcus 1:1-8), 2 Petrus 3:8-13 Het eigene van deze zondag Deze zondag wordt wel Populus Sion – Volk van Sion – genoemd naar de beginwoorden van de introïtusantifoon van deze zondag (Jesaja 19: 19): Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft niet meer te huilen… De […]
Praktische theologie | Prediking

Gods healing atmosphere

Areopagus IZB 2021 | Kees van Ekris | Homiletische Artikelen | Heilig | Geest, Kerkelijk jaar, Pinksteren

Hoe kun je die atmosfeer zo benoemen en pneumatologisch doorlichten zodat door de prediking heen, door de inhoud, de metaforen, de taal en de rust die uit de preek ademt, er ruimte komt voor de helende, heilige atmosfeer van Gods aanwezigheid? De aanleiding om dit te schrijven, vind ik in een artikel en twee meditaties […]
Bijbelwetenschappen

Sta op!

De eerste dag 2019 | Martin Ruf | Bijbels Theologische Artikelen

Bij Jesaja 40,26-31, 1 Petrus 2,11-20 en Johannes 16,16-23a In twee van de drie teksten van deze vierde zondag na Pasen komt opstanding als vormgeving van het leven na Pasen aan bod. In de Jesajatekst laat de profeet zien hoe Jakob/Israël, die in de put zit, niet alleen kan opstaan, maar zelfs genoeg energie krijgt […]
Geloof

Kracht

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Angst | Relaties

Er was eens een mannetje. En als ik zeg ‘mannetje’, dan bedoel ik dus een klein mannetje. Hij was zo klein dat hij tegen alles opzag. Hij was overal bang voor. Als hij krentenbollen wilde gaan kopen bij bakker Van den Berg om de hoek, dan zag hij daar als een berg tegenop. Niet omdat […]
Bijbelwetenschappen

´Ik roep tot U om hulp …´

De eerste dag 2018 | Doddy van Leeuwen-Assink | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing, Vertrouwen | Jezus

Bij Job 30,15-26; 38,1, Psalmen 107,17-32 en Marcus 4,35-41 Al sinds het begin van het Gemeenschappelijke Leesrooster staat daarop voor deze eerste zondag van de zomer in het B-jaar de lezing uit het boek Job. Voor de samenstellers van het leesrooster is dat de reden geweest om ook in het Alternatieve Leesrooster in deze periode […]
Prediking

Rechters 6

Preekwijzer 2018 | Piet van Midden | Bijbels Theologische Artikelen

In de artikelenserie Gideon-Abimelech. Onderdeel van een lang verhaal verdiept Piet van Midden zich in Rechters 6 tot en met 9. Zie ook Exegetische inleiding op Rechters 6 tot en met 9 (vorig artikel) Rechters 7 (opvolgend artikel) Rechters 8 Rechters 9 Richteren uit de Bijbel literair Bij Rechters 6 Het verhaal opent met een […]
Prediking

Rechters 7

Preekwijzer 2018 | Piet van Midden | Bijbels Theologische Artikelen

In de artikelenserie Gideon-Abimelech. Onderdeel van een lang verhaal verdiept Piet van Midden zich in Rechters 6 tot en met 9. Zie ook Exegetische inleiding op Rechters 6 tot en met 9 Rechters 6 (vorig artikel) Rechters 8 (volgend artikel) Rechters 9 Richteren uit de Bijbel literair De Bibberbron en hondengedrag De kennismaking met Gideon […]
Prediking

Rechters 9

Preekwijzer 2018 | Piet van Midden | Bijbels Theologische Artikelen

In de artikelenserie Gideon-Abimelech. Onderdeel van een lang verhaal verdiept Piet van Midden zich in Rechters 6 tot en met 9. Zie ook Exegetische inleiding op Rechters 6 tot en met 9 Rechters 6 Rechters 7 Rechters 8 (vorig artikel) Een boom van een mens, een droom van een wens uit Interpretatie Richteren uit De […]
Prediking

Preekschets Habakuk 3:17-19

Preekwijzer 2017 | Frans (W.F.) Wisselink | Preekschets | Biddag, Dankdag, God

Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining – toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen […]
Prediking

Kindermoment: God is mijn kracht

Preekwijzer 2017 | Corine de Kruijf | Kindermoment | God

Wie niet oprecht is, kwijnt weg, maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw. Habakuk 2:4 Benodigdheden Gewichten Gesprek met de kinderen Laat de gewichten zien en vraag de kinderen wat dat zijn. Waarvoor worden ze gebruikt? Om sterker te worden. Wie van jullie is er al heel sterk? Laat maar eens zien hoe groot […]