Kruis

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

De Johannespassie

De eerste dag 2019 02 | Ine Van Den Eynde | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Het verhaal van de uitlevering, veroordeling en kruisiging van Jezus vindt in verschillende scènes plaats. De plaatsaanduidingen vormen een kader waarbinnen de auteur van Johannes de verhouding van de betrokkenen tegenover Jezus schetst, evenals de houding van Jezus zelf.
Prediking

Preekschets voor de 2e zondag na Epifanie – 1 Korintiërs 2:4

Preekwijzer 2020 | Alida Groeneveld | Preekschets | Epifanie, Geest, Jezus

De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest. 1 Korintiërs 2:4 Schriftlezing: 1 Korintiërs 2:1-10 Het eigene van de zondag Deze zondag behoort in het kerkelijke jaar tot de tijd van Epifanie, een liturgisch hoogfeest. Kerst is weliswaar voorbij, maar de vreugde ervan werkt in […]
Liturgie | Praktische theologie

Kindermoment Eerbied en spot

Bonnefooi 2021 | Redactie | Kindermoment | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Uit de bijbel Hebreeën 9, 15-28 Lucas 23, 38-43 Het opschrift ‘Koning der Joden’ is aanleiding tot verschillende reacties: spot en erkenning. De soldaten spotten: kom van het kruis af als je bent wat daar staat. Het verschil tussen beide misdadigers die met Jezus aan het kruis hangen, komt tot uiting in wat ze zeggen. […]
Prediking

Preekschets Kolossenzen 1:20 – Stille zaterdag

Preekwijzer 2021 | Piet Houtman | Preekschets | Vrede | Goede week, Overlijden, Pasen

Kolossenzen 1:20 … door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Schriftlezing: Kolossenzen 1:12-20 Het eigene van de dag Op de bewuste zaterdag, de sabbat in die tijd, lag Jezus in het graf. In de eredienst van de gemeente moet dat niet tot een grafstemming leiden. De ontreddering van Jezus’ volgelingen op die […]
Geloof

De goede reus

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Dienen | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Lang geleden woonde hier in deze streek een reus. Een echte reus, met een neus zo groot als jouw bovenbeen, met oren zo groot als jouw onderbeen en met een mond zo groot als jijzelf. Jij zou je dus met één hap kunnen opeten. Maar dat deed hij niet, want het was een goede reus. […]

Waar blijft het kruis?

Wim Dekker | Overige artikelen

Dit is het eerste deel van hoofdstuk 9 uit ‘Verbonden en vervreemd. Over de God van Paulus op de Areopagus’ De apostel Paulus staat bekend als de theoloog van het kruis. Dat hoeft niet te verbazen, want in een terugblik op het doel van zijn komst naar de stad Korinthe schrijft hij zelf: ‘Want ik […]
Prediking

Preek: Liefde in actie

Sterk door de liefde 2018 | Martin Luther King | Preek | Vergeving | Relaties

En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Lucas 23:34, HSV Deze preek van Martin Luther King Jr. is afkomstig uit ‘Sterk door de liefde – preken die het hart raken’ (Kok, 2018), oorspronkelijk verschenen in 1963. Er zijn maar weinig woorden in het Nieuwe Testament waarin de grootsheid van […]
Bijbelwetenschappen

Palm en Passie

De eerste dag 2017 | Elly Bakker | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Lijden | Kerkelijk jaar, Palmzondag

Bij Jesaja 50,4-7 en Matteüs 21,1-11 Dubbelheid Palm- en Passiezondag: ‘Heden Hosanna, morgen kruisigt Hem’ (LB 556); ‘Uw statie, dat is toorn en pijn: er zal een kroon van doornen zijn. / Zoudt Gij daartoe geboren zijn? Hosanna – de zoon van David?’ Je zou er bijna een vraagteken achter zetten, al staat dat er […]
Prediking

Preekillustraties: Kruis

Preekwijzer 2017 | Redactie | Preekillustraties | Lijden, Vergeving | Goede Vrijdag, Jezus, Veertigdagentijd

Er zijn plaatsen in de Schrift waarover wij alleen kunnen spreken door er omheen te spreken.J.M. Hasselaar Als je blij je kruis draagt, draagt het jou. Thomas à Kempis In de hemel zijn geen kroondragers die hier op aarde geen kruisdragers waren. C.H. Spurgeon Het kruis is nimmer dat leed dat ons opgelegd wordt, maar […]
Bijbelwetenschappen

Over de levensboom – Christus en zijn kruis

Protestantse Theologische Universiteit 2016 | Robin ten Hoopen | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Jezus, Veertigdagentijd

Bomen spreken tot de verbeelding. Overal ter wereld komt dan ook boomsymboliek voor. Eén van de bekendste bomen uit de christelijke traditie is de levensboom. We vinden hem terug in Genesis 2-3 en in de boeken Spreuken (3:18, 11:30,13:12,15:4) en Openbaring (2:7, 22:2,14,19). In kerkmuziek en kunst is deze boom vaak verbonden met Christus en […]