Leiding

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

De Goede Herder en de blindgeborene

Preekwijzer 2020 | Archibald van Wieringen | Bijbels Theologische Artikelen | Jezus, Veertigdagentijd

Over Johannes 9 – 10 In de meeste liturgische leesroosters worden de hoofdstukken 9 en 10 los van elkaar gelezen. Johannes 9 heeft een plek in de Veertigdagentijd, op weg naar Pasen, en Johannes 10 in de Paastijd. Deze twee hoofdstukken vormen echter een eenheid die bij elkaar gelezen moet worden. Misschien mag zelfs gezegd […]
Prediking

Preekschets Rechters 6:15 – 9e zondag van de zomer

Preekwijzer 2021 | Bert Dicou | Preekschets

9e zondag van de zomer ‘Mag ik u vragen,’ antwoordde Gideon, ‘hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam, Manasse, niets in te brengen, en ikzelf ben de jongste van de familie.’ Rechters 6:15 Lezing: Rechters 6 Het eigene van de zondag De zondagen van de zomertijd bieden ruimte voor verkenningen […]
Geloof

De eekhoorn die de weg kwijt was

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Rust | Levenskunst

De dieren uit het bos stonden allemaal bij het bruggetje over de beek. De mol kroop uit zijn molshoop omhoog en de karper kwam boven water. Midden op het bruggetje zat Egbertus de eekhoorn hard te huilen. ‘Ik ben de weg kwijt’, snikte het beestje. Dat was vervelend. Waar was de weg van de eekhoorn? […]
Liturgie | Praktische theologie

Kindermoment Jesaja 30:3

Vieren in de kerk 2018 | Corine de Kruijf | Kindermoment | Bekering | Levenskunst

Kies de juiste weg De vesting van de farao zal jullie schande brengen, de bescherming van Egyptes schaduw smaad. Jesaja 30:3 Nodig Afbeelding verkeersbord ‘verboden te keren’ En verkeersbord ‘eenrichtingsweg’ Laat de afbeelding van het verkeersbord ‘verboden te keren’ zien. Wie heeft dit verkeersbord wel eens gezien en weet wat het betekent? Verboden terug te […]
Bijbelwetenschappen

Bureaucratie en theocratie

De eerste dag 2018 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Verlossing | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Jesaja 8,23b-9,7, Titus 2,11-14 en Lucas 2,1-20 In Lucas 2 komen twee regeringen voor: de bureaucratie van de keizer en de theocratie van Israëls God. Het dogma van de eerste voert in een wereld van controle; het dogma van de tweede in een wereld van blijdschap. ‘En het geschiedde in die dagen’, zo sluit […]
Prediking

Preekillustraties: Leiding

Preekwijzer 2017 | Redactie | Preekillustraties

Er is een geheim, in het bijzonder voor degenen, die hun leven onder Gods leiding hebben gesteld. God is bij machte om alle dingen te laten meewerken ten goede! D. Langhenkel, uit: ‘Eyeopeners’
Bijbelwetenschappen

Leesrooster Genesis – Jakob en Jozef

De eerste dag 2016 | Dick Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Israël

Het alternatieve leesrooster reikt dit najaar perikopen uit de tweede helft van het boek Genesis aan. Zoals te lezen in de voorgaande toelichting van de roostermakers, is deze keuze bepaald door catechetische motieven. Het onderstaande artikel beoogt de gekozen perikopen te plaatsen in hun bijbels-theologische samenhang. Na een kort overzicht van het boek Genesis wordt […]
Prediking

Preekschets 1 Tessalonicenzen 4:3a

Preekwijzer 2015 | Jan Boersema | Preekschets | Heilig | Relaties

14e zondag na Trinitatis 1 Tessalonicenzen 4:3a Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt. Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 4:1-12 Het eigene van de zondag De zondagen van september vallen op de grens van zomer en herfst. De vakantietijd is achter de rug. Het nieuwe seizoen is begonnen. Het is tijd voor […]
Prediking

Preekschets Johannes 10:3

Preekwijzer 2015 | Walter Meijles | Preekschets | Navolging, Pastoraat

8e zondag van de zomer Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.Johannes 10:3 Schriftlezing: Johannes 10:1-10Thema: De juiste stem Het eigene van de zondag We bevinden ons in de zomertijd, de eerste helft van augustus. Vanuit het […]
Ecclesiologie | Systematische theologie

17.4. Ons gebed en Zijn leiding van ons leven

Goed Gelovig 2015 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Biddag, Bidden, Dankdag, Kerkelijk jaar

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 17.1. Bidden: oefening in dankbaarheid 17.2. Leren bidden 17.3. Bidden: God bewonderen 17.5. Bidden: Hem aanroepen voor wat je nodig hebt 17.6. Bidden: leren leven uit vergeving 17.7. Bidden: hulp bij verzoeking 17.8. Verandert God door ons gebed? 17.9. Nu al genezing? 17.10. Gebedsverhoring Heidelbergse […]