Leven

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets voor een van de zondagen na Epifanie bij Marcus 3:4

Preekwijzer 2021 | Marinus Beute | Preekschets | Epifanie, Jezus, Levenseinde en rouw, Overlijden

Aan de anderen vroeg hij: ‘Wat mag men op sabbat doen: goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen?’ Maar ze zwegen. Marcus 3:4 Schriftlezing: Marcus 2:23-3:6 Overige lezingen: Deuteronomium 30:11-20 Thema: Levensbedreigend Zie ook Preekschets voor een van de zondagen na Epifanie bij Marcus 3:34 Preekschets voor een van de zondagen na Epifanie […]
Pastoraat | Praktische theologie

Voltooid leven in het pastoraat van de kerk

Pastoraatwijzer | Bert van Veluw | Artikel, Overige artikelen | Levenseinde en rouw, Pastoraat

Wat kom je als dominee zoal tegen wanneer mensen geconfronteerd worden met vragen over hun al of niet voltooide leven? Wat gebeurt er als mensen voor keuzes komen te staan die ze eigenlijk niet willen maken? Een vreemde vraag Het is februari 2017. Een dochter mailt me: ‘Kunt u binnenkort nog een keer tijd vrijmaken […]
Liturgie | Praktische theologie

Tijdeigen Paastijd

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2021 | Redactie | Liturgie | Pasen

Onderdeel van Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed Downloads Nederlands, Word Eerste zondag van Pasen (Eerste Paasdag) Tweede Paasdag Tweede zondag van Pasen Derde zondag van Pasen Vierde zondag van Pasen Vijfde zondag van Pasen Zesde zondag van Pasen Zevende zondag van Pasen Veertigste Paasdag, Hemelvaart van de Heer Vijftigste Paasdag, Pinksteren Tweede Pinksterdag […]
Praktische theologie | Prediking

Preekvoorbereiding Goede Vrijdag Matteüs 27:45-56

Areopagus IZB 2020 | Sjaak van den Berg | Preekschets | Lijden | Goede Vrijdag, Levenseinde en rouw, Overlijden

Schriftlezing: Matteüs 27: 45-56 Deze preekvoorbereiding maakt deel uit van het project ‘Samen preken in de lijdenstijd 2020’ van IZB-Areopagus. In het kader van de bijzondere situatie door de corona-pandemie stelt IZB-Areopagus het materiaal van dit project kosteloos beschikbaar. Een begeleidende brief (van Kees van Ekris, studieleider van Areopagus) en een link naar het volledige […]
Ecclesiologie

Gewone catechismus: Verwachten van Gods nieuwe wereld

Gewone Catechismus 2019 | Theo Pleizier, Arnold Huijgen, Dolf te Velde | Overig | Avondmaal | Avondmaal, Geest, Rituelen

Onderdeel van De Gewone Catechismus – een leerboek voor vandaag Zie ook Gewone catechismus: Tot geluk gedoopt Gewone catechismus: Vertrouwen op God Gewone catechismus: Volgen van Jezus Vraag 78-100: verwachten van Gods nieuwe wereld Deze vragen bestaan uit de volgende onderdelen: 78-83: Door de kracht van de Heilige Geest 84-93: De Kerk, gemeenschap van gelovigen […]
Liturgie | Praktische theologie

Uitvaart en rouw

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2019 | Redactie | Liturgie | Levenseinde en rouw, Overlijden

Onderdeel van Dienstboek II: Leven, zegen, gemeenschap Downloads Nederlands, RTF 81 Uitvaart en rouw titelblad 81A Inleiding blz. 879-885 81B Toelichting blz. 887-904 82 Orden voor uitvaart en rouw titelblad 82A1 Avondgebed (dagelijks) – in kleine kring rond de gestor 82A2 Avondgebed (dagelijks) – in kleine kring rond de gestor 82A3 Avondgebed rond de gestorvene […]
Praktische theologie | Prediking

Drie uitroeptekens, drie vraagtekens

Areopagus IZB 2021 | Arnoud Looijen | Homiletische Artikelen | Heilig, Verlossing | God

Tijdens de Areopagus-studiedag kwamen zowel predikanten als gemeenteleden aan het woord. Eén van de ‘hoorders’ die een bijdrage leverde was Arnoud Looijen, uit Leusden. Hij bracht het volgende in: De prediking, de verkondiging is een zaak die ons allen na aan het hart ligt. Het is waardevol en prijzenswaardig dat predikanten zich ontvankelijk opstellen door […]
Praktische theologie | Prediking

Preekschets Romeinen 6:11

Areopagus IZB 2021 | Paul Visser | Preekschets | Lijden, Opstanding | Doop, God, Levenseinde en rouw, Overlijden, Pasen

Zo dient u uzelf ook te beschouwen als dood voor de zonde, maar voor God levend in Christus Jezus – Romeinen 6:11 Schriftlezingen Psalm 119:25-32; Jer. 31:31-34; Rom. 6:1-14 Het eigene van de zondag In de weken na Pasen is het goed om nadrukkelijk stil te staan bij de betekenis en de gevolgen van de […]
Bijbelwetenschappen

Wij van de aarde

De eerste dag 2013 | Peter Feenstra | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij 1 Korintiërs 15,45-49 Het uitgangspunt van Paulus’ uiteenzetting is vanaf vers 45 niet meer het ‘dat’ van de opstanding der doden, maar het ‘hoe’. Daarover werd in Korinte verschillend gedacht. Ettelijke leden van de gemeente zagen de opstanding als een puur geestelijke zaak. Paulus bestrijdt deze opvatting. Zuiver geestelijk versus verdorven stoffelijk? Vandaag is […]
Bijbelwetenschappen

Het lichaam van de gestorvene na de opstanding

De eerste dag 2013 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Overlijden

Bij 1 Korintiërs 15,35-38 In de hoofdstukken 12, 13 en 14 van zijn eerste brief aan de Korintiërs heeft Paulus uitvoerig gesproken over de gemeente als lichaam van Christus, als experiment van Gods liefde als overruonnen vijandschap, als nieurue gemeenschap – een nieurue schepping – ruaarin ‘geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of […]