Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Basis

‘Blijf in mijn liefde’

De zesde zondag na Pasen, de laatste voor Hemelvaartsdag: in de ‘oude bedeling’ (waar zijn al die mooie, veelzeggende Latijnse zondagsnamen toch gebleven?) heet deze zondag Rogate, bidt! Willem Barnard schreef ooit: ‘Na Pasen gaat het van jubelen, Jubilate, via zingen, Cantate, naar bidden, Rogate.’ Zo is het en niet andersom: van expressie naar impressie, van de uitbundige jubel om zijn daden naar het ingekeerde gebed om Gods nabijheid… juist wanneer afscheid nadert.

Basis

Als het Licht heeft overwonnen

In Micha 4:1-5 zien we de processie van alle volken naar Jeruzalem. Ze willen de weg in het leven leren van de Heer die heeft overwonnen. Groot feest: eindelijk vrede en rust voor iedereen, ook de kreupelen en de verstrooiden (4:6). In Psalm 98 juicht de hele schepping: de Heer komt om de wereld te oordelen naar recht en wet. Psalm 4 weet van verdrukking, roept om ruimte en weet van het veilige huis bij de Heer.

Premium

Bruiloftskleed van de liefde

De preekschets van Henk Post is bedoeld voor de tijd van Epifanie. De gelijkenis spreekt Jezus uit als Hij al enige tijd zijn bediening heeft aangevangen. De plek in het evangelie is een aanwijzing dat Hij op weg is naar Jeruzalem om daar gekruisigd te worden. Maar het past zeker erover te preken in de loop van januari om de gemeente uit te nodigen in te gaan op het aanbod van het evangelie.

None

Preekschets Efeziërs 3:18 (2)

Deze preekschets voor Startzondag 2023 is geschreven door Martijn van Leerdam, predikant in de Pauluskerk. Deze kerk is vanouds bekend om de opvang van verslaafden en nu ook ongedocumenteerden, mensen zonder paspoort of adres. Vanuit zijn gezichtspunt deelt Martijn van Leerdam zijn overwegingen bij Efeziers 3:18; het samen met alle heiligen de grootte, diepte, breedte en lengte van Gods liefde in Jezus Christus meten.

Nieuwe boeken