Lijden

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Marcus 15:1-5, 11-15

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Rolinka Klein Kranenburg | Preekschets | Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

De viering van Goede Vrijdag is de tweede van het Paastriduüm en gaat verder, waar we donderdag zijn gebleven. Traditioneel wordt er niet ‘gepreekt’ op Goede Vrijdag, maar leest men het lijdens-evangelie óf mediteert aan de hand van de kruiswegstaties óf de zeven kruiswoorden. 
Prediking

Preekschets Johannes 13:33

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Jan Swager | Preekschets | Lijden | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Actueel: als je schaatsers als Irene Wüst of Kjeld Nuis boven zichzelf uit ziet grijpen naar zege, denk je ‘onnavolgbaar…’! Hoe kun je zulke helden, voorbeelden evenaren, bijbenen, laat staan inhalen? Ieder heeft zijn helden of voorbeelden, maar hoe ga je om met de drang tot bewondering of navolging?
Bijbelwetenschappen

Een zwaard door uw ziel

De eerste dag 2019 01 | Wouter van Voorst | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Kerkelijk jaar, Kerst

Hoveling Damocles prees koning Dionysius gelukkig met zijn heerlijkheid. Daarop bood deze hem aan, mee te genieten aan zijn banket. Dat aanbod aanvaardde Damocles direct. Hij smulde naar hartenlust (alsof hij aan een kerstdiner zat), tot hij een zwaard boven zich ontdekte. Koning Dionysius had het boven hem laten ophangen aan een paardenhaar. Zó precair is een leven in weelde, liet de koning de vleier fijntjes voelen. Toen kon Damocles er toch niet meer zo van genieten.
Prediking

Preekschets bij Psalm 38:2-5 – voor een zondag in de zomer

Preekwijzer 2021 | Frank Schneider | Preekschets | Lijden | Ziekte

HEERE, straf mij niet in Uw grote toorn, bestraf mij niet in Uw grimmigheid. Psalm 38:2, HSV • Schriftlezing: Psalm 38 • Thema: Een appel op God, bij ziekte als straf Inleiding Psalm 38 wordt gerekend tot de individuele klaagpsalmen. Veel ruimte wordt ingenomen door de beschrijving van de nood waarin de dichter verkeert. Het […]
Liturgie | Praktische theologie

Preekschets Lukas 23: 13-26 – Goede Vrijdag – veertigdagen

Steunpunt Liturgie GKV 2021 | Gerard Nederveen | Preekschets | Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

‘Gods gouden wissel’ naar Lukas 23: 17 Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie. Algemeen – Het eigene van Goede Vrijdag Deze dag is de ultieme dag waarop we stilstaan bij het ondoorgrondelijke lijden van Gods Zoon. Maar daarbij ook het grote wonder: het plaatsvervangend offer dat […]

Ik neem het niet – Job

Henk Fonteyn | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | God

Henk Fonteyn maakte een berijmde hertaling van gedeelten uit het bijbelboek Job. Hieronder een fragment. Job: ‘Ach, zwijg toch liever, ik ken alle vrome woorden waarmee de klachten en de vragen worden doodgemaakt. Ik snak naar iemand die me werkelijk wil horen, maar zwijgen jullie liever, jullie keus was al gemaakt. Voor jullie stond al […]
Liturgie | Praktische theologie

Tijdeigen Veertigdagentijd

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2021 | Redactie | Liturgie | Lijden | Veertigdagentijd

Onderdeel van Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed Downloads Nederlands, Word Aswoensdag Eerste zondag van de Veertigdagen Tweede zondag van de Veertigdagen Derde zondag van de Veertigdagen Vierde zondag van de Veertigdagen Vijfde zondag van de Veertigdagen Zesde zondag van de Veertigdagen Palm- en passiezondag Downloads Nederlands, PDF DB1_tijdeigen_veertigdagentijd_03c Eerste_Zondag_Veertigdagen Tweede_Zondag_Veertigdagen Derde_Zondag_Veertigdagen Vierde_Zondag_Veertigdagen Vijfde_Zondag_Veertigdagen […]
Prediking

Preekschets bij 1 Petrus 1:29 – Goede vrijdag

Preekwijzer 2020 | Jan Dirk Wassenaar | Preekschets | Lijden | Goede Vrijdag, Jezus

Goede Vrijdag … maar met kostbaar bloed… 1 Petrus 1:19 Schriftlezing: 1 Petrus 1:13-21 Het eigene van de dag E.J. Terpstra leverde voor Witte Donderdag 2018 een preekschets over 1 Petrus 1:19. Daarin legt hij de nadruk op het tweede deel van het vers, waarin de auteur van het epistel over Jezus Christus als ‘een […]
Praktische theologie | Prediking

Preekvoorbereiding Goede Vrijdag Matteüs 27:45-56

Areopagus IZB 2020 | Sjaak van den Berg | Preekschets | Lijden | Goede Vrijdag, Levenseinde en rouw, Overlijden

Schriftlezing: Matteüs 27: 45-56 Deze preekvoorbereiding maakt deel uit van het project ‘Samen preken in de lijdenstijd 2020’ van IZB-Areopagus. In het kader van de bijzondere situatie door de corona-pandemie stelt IZB-Areopagus het materiaal van dit project kosteloos beschikbaar. Een begeleidende brief (van Kees van Ekris, studieleider van Areopagus) en een link naar het volledige […]
Prediking

Preekschets Lucas 22:43 – 1e zondag van de 40 dagen- of lijdenstijd

Preekwijzer 2020 | Bort de Graaf | Preekschets | Lijden | Veertigdagentijd

Hemelse versterking in de helse hof van Gethsemané “En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte”. Lucas 22:43 (HSV) Schriftlezing: Lucas 22:39-46; Hebreeën 5:4-10 Het eigene van de zondag Het is de eerste zondag van de lijdenstijd of de veertigdagentijd. Een tijd van boete en inkeer. De gemeente richt zich nu […]