Macht

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Filemon 20

Preekwijzer 2020 | Egbert Egberts | Preekschets | Dienen, Verlossing | Epifanie, Relaties

Epifanie Kom, broeder, bewijs mij deze dienst omwille van de Heer, stel mij omwille van Christus gerust. Filemon 20 | Filemon 1:20 Schriftlezing: De brief van Paulus aan Filemon Thema: Omwille van de Heer Liturgisch kader: Epifanie: de doorwerking van de boodschap van Jezus Liedverwijzingen: ELB 213, NLB 912, NLB 146:5 Uitleg Deze korte brief […]
Prediking

Preekillustraties: Macht

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties

Wou iemand regeren zonder schuld? Regeren, macht uitoefenen is in het beste geval nog spelen met vuur. Het is boetseren met radioactieve klei. Willem Barnard Waarom kennen godsdiensten wel een hogere macht toe aan goed en kwaad, maar niet aan humor, muziek of stilte? Paul van den Berg Christelijke machtsvorming is een contradictio in terminis. […]
Bijbelwetenschappen

De neergang van Davids koningschap

De eerste dag 2013 | Elly Bakker | Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten, Verzet | Israël

Bij 2 Samuel 15,1-12 en 1 Petrus 1,22-2,10 Op de twee laatste zondagen van de Veertigdagentijd, de ‘Passie-zondagen’ Judica en Palmarum, lezen wij een verhaal vol passie en tragiek uit de Davidsgeschiedenis. 2 Samuel 15 is een verhaal over vaders en zonen en over ouderschap. Tevens lijkt de schrijver impliciet de vraag aan de orde […]
Bijbelwetenschappen

Macht is bij de Eeuwige

De eerste dag 2018 | Martin Ruf | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | God

Bij Jesaja 45,20-25 en Marcus 9,14-29 Vanuit de stilte en de intensieve ervaring op de berg komt Jezus met drie discipelen terug naar de bedrijvigheid van de menigte en het onvermogen van zijn aanhangers. Het is haast onmogelijk om niet te denken aan die andere afdaling na een ontmoeting met God op de berg, die […]
Bijbelwetenschappen

Eén taal voor heel de aarde?

De eerste dag 2018 | Lidwien van Buuren | Bijbels Theologische Artikelen | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Bij Genesis 11,1-9 Eens in de drie jaar staat met Pinksteren Genesis 11,1-9 op het gemeen- schappelijk leesrooster, naast Handelingen 2,1-11(24), de jaarlijks terug- kerende pinksterlezing. De Genesislezing verhaalt hoe JHWH ingrijpt bij de torenbouw van Babel en de taal van de mensenzonen verwart en hen verstrooit over de gehele aarde. Volgens sommige interpretaties worden […]
Bijbelwetenschappen

Goede Vrijdag

De eerste dag 2018 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Bij Exodus 12,(1)21-28, Hosea 6,1-6, (Jesaja 52,13-53,12,) Psalmen 22, Hebreeën 9,11-15 en Johannes 18,1-19,42 Het ophanden zijnde Paasfeest bepaalde de keuze van de Exoduslezing van vandaag. Deze slaat de brug naar het Pascha der Joden, waarzonder ons christelijke Paasfeest niet kan worden begrepen. Er worden voorbereidingen in getroffen voor de uittocht uit Egypte en, verweven […]
Bijbelwetenschappen

Bureaucratie en theocratie

De eerste dag 2018 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Verlossing | Kerkelijk jaar, Kerst

Bij Jesaja 8,23b-9,7, Titus 2,11-14 en Lucas 2,1-20 In Lucas 2 komen twee regeringen voor: de bureaucratie van de keizer en de theocratie van Israëls God. Het dogma van de eerste voert in een wereld van controle; het dogma van de tweede in een wereld van blijdschap. ‘En het geschiedde in die dagen’, zo sluit […]
Bijbelwetenschappen

Koninklijke confrontaties

De eerste dag 2018 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Zegen | Epifanie, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 60,1-6, Psalmen 72, Efeziërs 3,1-12 en Matteüs 2,1-12 Hoe komen de wijzen uit het Oosten (‘magiërs’) eigenlijk aan hun koninklijke status, waardoor zij al spoedig meer bekendheid kregen als ‘de drie koningen’? De profetenlezing en de psalm geven het antwoord. Jesaja 60,1-6 kan gelezen worden als een beschrijving van het einde der tijden, […]
Prediking

Preekschets Lucas 19:21

Preekwijzer 2017 | Esther van der Panne | Preekschets | Dienen

Negende zondag van de herfst Ik was bang voor u, omdat u een streng man bent die terugvordert wat hij niet heeft gestort en oogst wat hij niet heeft gezaaid. Lucas 19:21Tekst: Lucas 19:11-28Thema: Moed om te spreken Liturgisch kader De laatste zondagen van het kerkelijk jaar staan in het teken van de voleinding: een […]
Prediking

Preekillustraties: Almacht

Preekwijzer 2017 | Redactie | Preekillustraties

Almacht: dat wil zeggen de niet met ons besef van macht te meten mogendheid.W. Barnard Het is het ultieme bewijs van Gods almacht, dat Hij niet hoeft te bestaan om ons te redden.Peter de Vries