Mens

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Ecclesiologie | Systematische theologie

Preekschets Ontdekzondag – Naar Gods beeld

Dit Koningskind 2021 | Redactie | Preekschets | Relaties

Bij Genesis 3, Psalm 8, Matteüs 25: 14-30 en 1 Korintiërs 12 De Ontdekzondag is een jaarlijkse themazondag, begin februari, die in het teken staat van samen gemeente zijn. Samen met iedereen – of je nou een (zichtbare) beperking hebt of niet. Vier de Ontdekzondag mee! Dit kan op elk moment in het jaar. Op […]

Ik neem het niet – Job

Henk Fonteyn | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | God

Henk Fonteyn maakte een berijmde hertaling van gedeelten uit het bijbelboek Job. Hieronder een fragment. Job: ‘Ach, zwijg toch liever, ik ken alle vrome woorden waarmee de klachten en de vragen worden doodgemaakt. Ik snak naar iemand die me werkelijk wil horen, maar zwijgen jullie liever, jullie keus was al gemaakt. Voor jullie stond al […]
Prediking

Preekschets Hooglied 1:13 – vijfde zondag van Pasen

Preekwijzer 2020 | Willem Maarten Dekker | Preekschets | God, Jezus, Relaties

Mijn liefste is mij een bundeltje mirre, dat tussen mijn borsten overnacht. Hooglied 1:13, HSV. • Schriftlezing: Hooglied 1:8-2:7 • Tweede Schriftlezing: 1 Johannes 4:13-15 • Thema: Christus op je hart gedragen Liturgisch kader De vijfde zondag na Pasen, zondag Cantate, biedt relatief veel ruimte voor een eigen keuze. Alleen de evangeliën lijken mij niet […]
Praktische theologie | Prediking

Solidair als de goden zwijgen

Areopagus IZB 2020 | A. Dekker | Homiletische Artikelen | Filosofie, Missionair | Kerk in de wereld, Seculariteit

Over Miskottes vierde mens en de prediking vandaag Hoe typeer je de luisteraars van jouw preken? Cruciaal om zo nu en dan eens over na te denken, lijkt me. Je probeert immers iets over te brengen op deze personen en daar houd je rekening mee in de preekvoorbereiding. K.H. Miskotte meende een zogenaamde vierde mens […]
Prediking

God in de dystopie

Preekwijzer 2019 | Kees van Ekris | Homiletische Artikelen | Kerst

Advent en Kerst zonder escapisme Met het woord dystopie is de hel weer hip ‘Het woord dystopisch is een heerlijk elitair woord’, schreef Jean-Pierre Geelen in de Volkskrant. Het is ‘geheimtaal voor hele en halve, beetje linksige intellectuelen van de VPRO-, NRC- (en vooruit: Volkskrant)familie, met een vleugje hipsterdom à la De Correspondent. Het oprukken […]
Prediking

Preekillustraties: Mens

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties

De waarde van de mens wordt niet bepaald door wat hij heeft, maar door wat hij is. Onbekend De Schepper gaf ons twee oren en slechts één mond Rabbijns gezegde Ik geloof in de God, Die de mensen heeft gemaakt, niet in de God, Die de mensen hebben gemaakt. Alphons Karr Als de grootheid van […]
Ecclesiologie

Is God in de VS dichterbij?

Areopagus IZB 2021 | Bert de Leede | Homiletische Artikelen | Discriminatie | Bidden, God

Impressies van een kerkganger, dr. H. de Leede Bert de Leede (oud-rector van het Theologisch Seminarium Hydepark en docent homiletiek en wetenschappelijk onderzoeker aan de Protestantse Theologische Universiteit) verbleef voor een studieverlof twee maanden in de Verenigde Staten. Voor Areopagus (IZB) zette hij zijn ervaringen als kerkganger in de VS op papier. Stof tot overdenking: […]
Praktische theologie | Prediking

Niet vanzelfsprekend, wel veelbelovend

Areopagus IZB 2021 | Paul Visser | Homiletische Artikelen | Bekering | Bidden, God

Lezing dr. Paul Visser Areopagus-studiedag, 2010 In het thema ‘Onder de preek gebeurt het?!’ gaat het vraagteken voorop. En dat hebben we niet zonder reden zo neergezet. Want als je vandaag de dag je oor eerlijk te luisteren legt dan hoor je links en rechts van allerlei mensen dat ze al minder aan veel preken […]
Praktische theologie | Prediking

Drie uitroeptekens, drie vraagtekens

Areopagus IZB 2021 | Arnoud Looijen | Homiletische Artikelen | Heilig, Verlossing | God

Tijdens de Areopagus-studiedag kwamen zowel predikanten als gemeenteleden aan het woord. Eén van de ‘hoorders’ die een bijdrage leverde was Arnoud Looijen, uit Leusden. Hij bracht het volgende in: De prediking, de verkondiging is een zaak die ons allen na aan het hart ligt. Het is waardevol en prijzenswaardig dat predikanten zich ontvankelijk opstellen door […]
Praktische theologie | Prediking

God, preken en de psyche van de hoorders

Areopagus IZB 2021 | Hanneke Schaap-Jonker | Homiletische Artikelen | Ziel | God

Wat mij betreft is de titel van dit artikel – tevens het thema van de studiedag van Areopagus – voor tweeërlei uitleg vatbaar. Heilige grond kan in de eerste plaats betrekking hebben op de binnenwereld van de hoorders. Kom je werkelijk bij iemand binnen, dan vraagt dat om uiterste voorzichtigheid en een houding van ontzag. […]