Navolging

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Romeinen 12:11

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Leon van den Dool | Preekschets | Startzondag

De brief aan de Romeinen is geschreven door Paulus. Waarschijnlijk toen hij tijdens zijn derde zendingsreis drie maanden in Korinthe verbleef (Handelingen 20:3). De brief is door Paulus zelf gedicteerd en naar alle waarschijnlijkheid door Febe, diacones van Kenchreeën, naar Rome gebracht (Romeinen 16:1-2, 22). De geadresseerden worden in Romeinen 1:7 genoemd: ‘allen in Rome, geliefden van God, geroepen om Zijn heiligen te zijn’.
Bijbelwetenschappen

‘Is niet mijn woord zo: als een vuur?’

De eerste dag 2019 03 | Ine Van Den Eynde | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten | Navolging

Vuur is in bijbelse teksten een krachtig beeld van Gods aanwezigheid. Als een stem uit het vuur klinkt Gods woord telkens weer in Deuteronomium. Als vuur is Gods aanwezigheid zichtbaar bij de uittocht. Gods oordeel en toorn uiten zich in vuur, en dat vuur gaat op de dag van JHWH aan Gods komst vooraf. Zowel Jeremia als Lucas maken dan ook gebruik van dit beeld om hun boodschap kracht bij te zetten.
Bijbelwetenschappen

Vrij om Jezus wel of niet te volgen

De eerste dag 2019 03 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Navolging

Vijftien jaar geleden schreef ik voor deze zondag over dezelfde teksten uit 1 Koningen en Lucas een bijdrage waar ik nog steeds achter kan staan. Een paar zaken wil ik wel graag verdiepen en daarbij ook de andere lezingen betrekken.
Prediking

Preekschets Lucas 6:43-44

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Johan Lotterman | Preekschets | Vertrouwen | Epifanie, Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Deze schets past bij Epifanie én de lijdenstijd. Epifanie: de verschijning van de Heer; er wordt vooral gedacht aan hoe de Heer op aarde wandelde in leven en (wonder)teken, in woord en wandel: zijn leven als getuigenis over wie God is, God zelf die mens werd. Om te lijden voor ons. In de Lutherse Dienstboeken zijn we dan al in de 70 dagen voor Pasen. Deze zondagen worden doorkleurd met het paars van de lijdenstijd. 
Prediking

Preekschets Johannes 13:33

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Jan Swager | Preekschets | Lijden | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Actueel: als je schaatsers als Irene Wüst of Kjeld Nuis boven zichzelf uit ziet grijpen naar zege, denk je ‘onnavolgbaar…’! Hoe kun je zulke helden, voorbeelden evenaren, bijbenen, laat staan inhalen? Ieder heeft zijn helden of voorbeelden, maar hoe ga je om met de drang tot bewondering of navolging?
Bijbelwetenschappen

Huiswerk: leef de Tora en het evangelie

De eerste dag 2019 02 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Navolging

De boodschap die uit de profetie en het evangelie van deze zondag klinkt, is heel eenvoudig: leef de Tora, leef het evangelie. Zweer er niet bij, maar belichaam het. Als je leerling van Jezus bent, is het leven je stage. Of je erbij hoort (bij de tempel, de kerk, de Jezusbeweging) zal uit je gedrag en je gezindheid blijken, niet uit je lidmaatschapskaart of contributie.
Bijbelwetenschappen

En wij, wat moeten wij doen?

De eerste dag 2019 01 | Martin Ruf | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | Advent, Kerkelijk jaar

Alle drie de teksten van de huidige Derde Advent koppelen de vormgeving van het leven aan de toekomstverwachting. De redactor van de profetieën van Sefanja kijkt in de diaspora uit naar de vreugde over het einde van de straf en over Gods onbetwist koningschap in Jeruzalem. Voor Paulus is de nabijheid van de Heer de motivatie voor goed handelen in het dagelijkse leven. En reeds voor de Doper ging, aldus Lucas, een bekering die het gedrag van mensen zichtbaar veranderde samen met de verwachting niet alleen van de dag des oordeels, maar ook van de sterkere die met de heilige Geest ging dopen.
Prediking

Preekschets bij Efeziërs 4:25-5:2

Preekwijzer 2021 | Eleonora Hof | Preekschets | Navolging, Relaties

Eigene van de zondag Deze tekst leent zich goed voor een preek aan het begin van het nieuwe seizoen. De tekst heeft een element van pelgrimage in zich (“de weg van de liefde gaan”, vers 2), wat kan helpen om aan te sluiten bij de ervaringen in de vakantie. Maar de aanwijzingen die de schrijver […]
Prediking

Preekillustraties: Navolging

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Navolging

Met God maak je geen pas op de plaats, maar bewandel je een weg. D. Bonhoeffer Als je een roos van Christus bent, weet dan dat jouw wandel onder de doornen moet zijn. M. Luther Wie blijft in Gods liefde gaat niet de voorgeschreven weg die door de wereld als voortreffelijk wordt gezien, maar hij […]
Ecclesiologie | Systematische theologie

13.1. Wie de Heilige Geest is en wat Hij doet

Goed Gelovig 2021 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Geest, Kerkelijk jaar, Pinksteren

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 13. De Heilige Geest en onze geest 13.2. Wat de Heilige Geest werkt 13.3. Wat de Heilige Geest zegt 13.4. Wat de Heilige Geest geeft 13.5. De Heilige Geest bedroeven Heidelbergse Catechismus Vraag 53: Wat gelooft u over de Heilige Geest? Antwoord: Ten eerste dat […]