Nederigheid

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets 2e advent – Genesis 49:11 en 12

Preekwijzer 2020 | Peter Roosendaal | Preekschets | Advent, Jezus

Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok; hij wast zijn kleren in wijn en zijn gewaad in druivenbloed. Zijn ogen zijn donker door de wijn en zijn tanden wit door de melk. Schriftlezing: Genesis 49: 1-12 en Jesaja 63: 1-6 Zie ook: Preekschets voor […]
Prediking

Preekschets 4e advent – Zacharia 9:9

Preekwijzer 2020 | Peter Roosendaal | Preekschets | Advent

‘Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin.’ Schriftlezingen: Zacharia 9 en Matteüs 21: 1-11 Zie ook: Preekschets voor 1e advent – 1 Samuël 9:20a en 16:11b Preekschets voor 2e advent – Genesis 49:11 en 12 […]
Diaconaat | Prediking

Preekillustraties: Nederigheid

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Dienen | Zending & werelddiaconaat

Dichters, juristen en mooie meisjes is het geoorloofd om trots te zijn op hun gaven. Maar in de Heilige Schrift moet iedereen met ootmoed lezen. M. Luther De ware ootmoed weet nooit dat zij ootmoedig is. En als ze het zou weten, dan werd ze hoogmoedig door het zien van zo’n schitterende deugd. M. Luther […]
Prediking

Preekschets Judit 9:10 – 10e zondag van de zomer

Preekwijzer 2019 | Bert Dicou | Preekschets

10e zondag van de zomer Versla door mijn misleidende woorden de dienaar met zijn heer, de heer met zijn gevolg. Vernietig hun hoge aanzien door toedoen van een vrouw.  Judit 9:10 Lezing: Judit 8 en 9 Het eigene van de zondag De suggestie is deze twee vieringen aan te bieden als thematisch tweeluik.De zondagen van […]
Bijbelwetenschappen

Nieuwe en oude dingen uit de opslag

De eerste dag 2018 | Martin Ruf | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Oecumene

Bij Efeziërs 4,(1)7-16 In Matteüs 13,52 vergelijkt Jezus een schriftgeleerde die een leerling van het Koninkrijk is geworden, met een huisvader die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Net zo is het met de schrijver van de brief aan de Efeziërs. Hij put uit de leer van Paulus; Paulus dient hem als […]
Bijbelwetenschappen

Waar ga jij zitten?

De eerste dag 2017 | Judith Visser | Kindermoment | Pastoraat

Bij Lucas 14,1-11 In de lagere klassen van de basisschool staan de namen van de kinderen vaak op hun stoel in de klas. De juf zet de stoelen regelmatig op een andere plek, zodat je niet altijd naast hetzelfde kind zit. De twee fijnste plekjes zijn de stoeltjes die naast de juf staan. Als je […]
Diaconaat | Prediking

Preekillustraties: Dienen

Preekwijzer 2017 | Redactie | Preekillustraties | Dienen | Zending & werelddiaconaat

Ik en mijn muis, wij zullen de HERE dienen. Onbekend Een christen is de meest vrije heer van allen en aan niemand onderworpen. Een christen is de meest dienstbare slaaf van allen en onderworpen aan iedereen. M. Luther Wie niemands knecht wil zijn, moet Gods knecht worden.H.M. Kuitert Veel christenen kunnen God niet dienen omdat […]
Bijbelwetenschappen

Filosofisch geluk

De eerste dag 2017 | Marloes Meijer | Kindermoment | Vrede, Zegen | Pastoraat

Filosofisch geluk Bij Matteüs 5,1-12 Gesprek Filosofeer met de kinderen over geluk en ontdekken, wat dat woord allemaal kan betekenen. Dat vraagt wat tijd, maar vormt meteen ook een prima inleiding op lezingen en preek. Vertel de kinderen dat je met hen wilt praten over een vraag met een heleboel antwoorden. Dat betekent dat ieders […]

12.11. Loon naar werken

Goed Gelovig 2015 | Roelof de Wit | Overige artikelen | Dienen | Navolging

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 12. Levenskunst 12.1. Gods goedkeuring 12.2. Motiverende genade 12.3. Bevrijdende gehoorzaamheid 12.4. Van ophouden weten 12.5. Ouders en kinderen 12.6. Respect voor het leven 12.7. Zuivere relaties 12.8. Geven maakt rijk 12.9. Eerlijk duurt het langst 12.10. Zuivere motieven Heidelbergse Catechismus Vraag 62: Maar waarom […]
Prediking

Preekschets Psalm 104 – Biddag voor gewas en arbeid

Preekwijzer 2015 | Wim de Bruin | Preekschets | Bidden

Psalm 104:27 En allen zien ernaar uit dat u brood geeft, op de juiste tijd. Schriftlezing: Psalm 104:24-35 Het eigene van biddag Biddag is een jaarlijkse ‘oefening in afhankelijkheid’. Minder dan in eeuwen waarin bede- en boetedagen met een breed kerkelijk en maatschappelijk leven verweven waren, ervaren mensen in onze tijd de verbondenheid van een […]