Offer

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekillustraties: Offer

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Goede Vrijdag, Israël

Een ziel die ontroostbaar is en niets in zichzelf vindt, is het offer dat God het liefst heeft. Vooral als ze roept om Zijn barmhartigheid. Want God hoort niets liever dan het roepen om Zijn barmhartigheid. M. Luther Niemand moet zich beklagen als hij bij het aanhoren van een preek zo bang is geworden dat […]
Ecclesiologie

Gewone catechismus: Volgen van Jezus

Gewone Catechismus 2019 | Theo Pleizier, Arnold Huijgen, Dolf te Velde | Overig | Jezus, Navolging

Onderdeel van De Gewone Catechismus – een leerboek voor vandaag Zie ook Gewone catechismus: Tot geluk gedoopt Gewone catechismus: Vertrouwen op God Gewone catechismus: Verwachten van Gods nieuwe wereld Vraag 47-77: Volgen van Jezus Deze vragen bestaan uit de volgende onderdelen: Geloven in Jezus Christus (47-62) Hoe Jezus volgen gelukkig maakt (de ‘Tien geboden’, 63-77) […]
Praktische theologie | Prediking

Preekschets Leviticus 2:1-16 – Dankdag

Areopagus IZB 2021 | Bert Karel Foppen | Preekschets | Dienen, Verbond | Dankdag, God

Elke offergave van uw graanoffers moet u met zout bereiden. Het zout van het verbond mag u aan uw graanoffer niet laten ontbreken. Bij al uw offergaven moet u zout aanbieden (Lev. 2:13). Schriftlezing: Leviticus 2: 1-16 Het eigene van dankdag Dankdag voor gewas en arbeid, zo werd deze woensdag in november vroeger genoemd. Tegenwoordig […]
Bijbelwetenschappen

Hebreeën

Tekst voor Tekst 2021 | Redactie | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Heilig, Lijden, Verbond | Relaties

INLEIDING In vergelijking met de meeste andere brieven van het N.T. is het de vraag of bij Heb. wel sprake is van een echte brief. Aan het begin staat geen vermelding van een afzender en een geadresseerde, en alleen het slot (13:1825) is het slot van een brief. De rest (1:1-13:17) draagt eerder het karakter […]
Bijbelwetenschappen

Wierook

Symbolen in de Bijbel 2021 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Mystiek | Bidden

reukwerk, rook Het branden van wierook gebeurt nog altijd. In vele rooms-katholieke kerken hangt de onmiskenbare wierookgeur. Om uiteenlopende redenen kopen ook in deze tijd mensen wierook en steken het aan bij bijzondere gelegenheden, in huiselijke kring of te midden van vrienden en vriendinnen. De geur zou een kalmerende invloed hebben. In combinatie met muziek […]
Geloof

De koning die een zwak had

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Dienen, Zegen | Relaties

Het verhaal over de wonderbare broodvermenigvuldiging ( Matteüs 14:13-21; Matteüs 15:29-39; Marcus 6:30-44; 8,1-10; Lucas 9:10-17; Johannes 6:1-15 ) verwijst naar Jezus’ dood. Hij gaf zichzelf, deelde zichzelf als het ware aan de mensen uit, om hun leven in overvloed te geven. In ‘De koning die een zwak had’ wordt dit motief uitgewerkt. Er was […]
Geloof

De goede reus

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Dienen | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Lang geleden woonde hier in deze streek een reus. Een echte reus, met een neus zo groot als jouw bovenbeen, met oren zo groot als jouw onderbeen en met een mond zo groot als jijzelf. Jij zou je dus met één hap kunnen opeten. Maar dat deed hij niet, want het was een goede reus. […]
Bijbelwetenschappen

God geven wat God toekomt

De eerste dag 2018 | Ine Van Den Eynde | Bijbels Theologische Artikelen | Armoede, Dienen, Rijkdom | Pastoraat

Bij Exodus 30,11-16 en Marcus 12,38-13,2 Het verhaal van de arme weduwe kan gelezen worden als uitwerking van wat het betekent aan God te geven wat God toekomt. Bovendien maakt dit verhaal ook deel uit van Marcus’ duiding van de verwoesting van de tempel. Eerder in Marcus 12 kreeg Jezus de vraag of het geoorloofd […]

Preekschets 2 Samuël 23:17 – 2e zondag van de zomer

Wim Bos | Preekschets

[Hij goot het uit voor de HEER] en zei: ‘De HEER verhoede dat ik hiervan drink. Dat zou zijn alsof ik het bloed dronk van de mannen die hun leven hebben gewaagd om het te halen!’ Hij weigerde dus te drinken. Zulke heldendaden verrichtte dit drietal. 2 Samuël 23: 17 Schriftlezing: 2 Samuël 23:8-17 Liturgisch […]
Prediking

Preekschets Hebreeën 9:11a – Goede Vrijdag

Preekwijzer 2017 | Gertine Blom | Preekschets | Schuld | Goede Vrijdag

Goede Vrijdag Hebreeën 9:11a Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht. Schriftlezingen: Johannes 18:19-30 en Hebreeën 9:11-14 Kerntekst ‘Christus daarentegen…’ – Hebr. 9:11a Het eigene van de dag Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus Christus. Traditiegetrouw zijn er drie elementen: […]