Onrecht

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Verdriet over de stad

De eerste dag 2019 04 | Marieke den Braber | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Schuld | Samenleving

In 70 na Chr. liggen Jeruzalem en de tempel in puin. De Romeinen onder leiding van Titus hebben de stad kort en klein geslagen. Dat beeld heeft de schrijver van Lucas 19 voor ogen als hij Jezus laat wenen over de stad. Maar het is meer dan historie, het is ook eeuwenoude profetie. Want ook Jesaja 1 zag een geslagen Jeruzalem: niet letterlijk, maar figuurlijk. Want een stad waar onrecht gebeurt, en waar het gedrag g/Godgeklaagd is, die ligt in puin.
Prediking

Preekillustraties: Rechtvaardigheid, rechtvaardiging

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Gerechtigheid

God alleen is rechtvaardig. Dat erkennen we in het kruis dat ons als zondaren oordeelt. Wanneer we echter gelovig de dood van Jezus aan het kruis omhelzen, ontvangen we daar, waar we als zondaar ter dood veroordeeld zijn, de gerechtigheid van God. Jezus triomfeert aan het kruis en rechtvaardigt daar de mens die nooit zelf […]
Prediking

Preekschets Lukas 18:14a – 2e zondag van de herfst

Preekwijzer 2019 | Sietse van Kammen | Preekschets | Gerechtigheid

2e zondag van de herfst Ik zeg jullie, hij (de tollenaar) ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God. 2e zondag van de herfst 29 september 2019 Schriftlezing: Lukas 18: 9-14 Het eigene van de zondag De naam van de zondag duidt op het gegeven dat zij in een lange […]
Geloof

Vuile handen

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Vrede | Relaties

Voor vrede moet hard gewerkt worden. Soms moet vrede met geweld worden afgedwongen, zoals bleek in de Tweede Wereldoorlog. Dan moet men zelfs vuile handen durven te maken. Teksten die bij het volgende verhaal kunnen passen zijn Lucas 16,1-9 of Prediker 7,15-20. ‘Ssssssss …’ In de verte hoorden de dieren het dreigende gesis van de […]
Bijbelwetenschappen

De oren der doven ontsloten

De eerste dag 2018 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Seculariteit

Bij Jesaja 35,1-10 en Marcus 7,31-37 Jesaja 35 is, afgezien van het danklied van Hizkia, het laatste hoofdstuk van de Eerste Jesaja. Het volgt op een gedeelte dat wel wordt opgevat als een wereldgericht. Met die zwarte nacht kan het boek niet afsluiten. Niet vernietiging, maar heil is het laatste woord van de Heer. Heil […]
Bijbelwetenschappen

De arbeiders in de wijngaard

De eerste dag 2017 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis, Kwaad | Navolging

Bij Matteüs 20,1-16,1 Voor Matteüs 20,1-16 zie ook 1 november 2017, Dankdag voor gewas en arbeid. Jona 3,10-4,11, Psalmen 145,1-12 en Filippenzen 1,21-27 De lezingen die het rooster voorstelt bij Matteüs 20,1-16 geven kleur aan de gelijkenis. Jona lijkt wel een werker van het eerste uur. De psalm bezingt de Eeuwige als rechtvaardig, de Filippenzen […]
Bijbelwetenschappen

Filosofisch geluk

De eerste dag 2017 | Marloes Meijer | Kindermoment | Vrede, Zegen | Pastoraat

Filosofisch geluk Bij Matteüs 5,1-12 Gesprek Filosofeer met de kinderen over geluk en ontdekken, wat dat woord allemaal kan betekenen. Dat vraagt wat tijd, maar vormt meteen ook een prima inleiding op lezingen en preek. Vertel de kinderen dat je met hen wilt praten over een vraag met een heleboel antwoorden. Dat betekent dat ieders […]
Bijbelwetenschappen

Hellup!

De eerste dag 2016 | Trinus Hibma | Kindermoment | Armoede, Kwaad, Verlossing | Samenleving

Bij Lucas 18,1-8 Verhaal Gera woont aan de rand van het dorp. Met haar man kan ze net rondkomen van een kleine boerderij met twee koeien, vijf schapen en tien kippen. Maar hun grootste schat is hun drie kinderen. Die halen hen iedere morgen weer uit hun zorgen met hun vrolijke snoetjes. Maar op een […]
Bijbelwetenschappen

Zal de Mensenzoon dit geloof op aarde vinden?

De eerste dag 2016 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Vertrouwen | Bidden

Bij Lucas 18,1-8 Recht De gelijkenis in het Lucasevangelie van vandaag, die niet in de andere evangeliën voorkomt, gebruikt sterk oudtestamentisch gekleurd materiaal rond een dubbele pointe: de noodzaak om recht te doen en de oproep om om dit recht te vragen. Dit laatste houdt in: bidden, als vorm van geloof in een rechtvaardige God. […]
Bijbelwetenschappen

Echte en tweederangszonen

De eerste dag 2016 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Relaties

Bij Genesis 37,12-28 De zonen van Jakob We gaan in deze lezingenreeks met grote sprongen door de verhalen over Jakob en Jozef heen. Sommige verhalen die overgeslagen worden, moeten we wel bij de hand hebben om de perikoop van deze zondag bij te lichten. Ik denk in het bijzonder aan het verhaal over de geboorten […]