Oordeel

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

De onderhandelingen van een rechtvaardige

De eerste dag 2019 03 | Kristin Ritsert | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Kwaad | Leiderschap

In het verhaal over Sodom balanceert een hele gemeenschap op het scherp van de snede. De Sodomieten hebben met elkaar een levensstijl opgebouwd die andersdenkenden en -handelenden uitsluit, controleert en beknot. Er is al geen totalitaire overheid meer die de bevolking onderdrukt, maar de bevolking zelf bestaat uit daders en slachtoffers; onrecht is tot recht verheven.
Prediking

Red je leven door standvastigheid

Wessel H. ten Boom | Preek | Bekering, Verlossing | Eeuwigheidszondag

Preek bij Maleachi 3:19-24 en Lucas 21:5-19 Gehouden in Didam, op 24 november 2019, Laatste zondag van het kerkelijk jaar. Gemeente van onze Heer, Zowel het Oude als het Nieuwe Testament spreekt over wat we noemen ‘het einde der tijden’. Beide teksten die we vanochtend hebben gehoord gaan erover. Het is moeilijk hierover te preken, […]
Prediking

Preekschets 1 Thessalonicenzen 1:10

Preekwijzer 2019 | Rinze Nieuwenhuis | Preekschets | Hemel | Jezus, Levenseinde en rouw, Overlijden

Voorlaatste zondag van de voleinding …en om zijn Zoon te verwachten uit de hemel: Jezus, die Hij uit de dood heeft doen opstaan en die ons zal redden van het komende oordeel. 1 Tessalonicenzen 1:10 Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 1 Zie ook Preekschets 1 Thessalonicenzen 4:14 Het eigene van de zondag De zondagen van de voleinding […]
Prediking

Preekillustraties: Oordeel

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Eeuwigheidszondag

In Workum bevindt zich een museum gewijd aan het werk van Jopie Huisman. Deze Friese voddenman en schilder schilderde bij voorkeur oude schoenen, versleten dingen en kapotte kleren. Dat deed hij met zoveel liefde dat je de schoonheid gaat zien van die oude zooi. Zou God zo ook niet oordelen over mensen? Stephan de Jong […]
Bijbelwetenschappen

Worm

Symbolen in de Bijbel 2021 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Overlijden, Overlijden

made, slak, Gehenna (hel) In het algemeen heeft de negatieve kant van de worm in de beeldspraak de overhand gekregen. Vanwege zijn geringe verschijning en vooral vanwege zijn verblijf in het stof der aarde is de worm of wurm tot een metafoor van een zwak of minderwaardig schepsel geworden. De mens geschetst als een worm, […]
Bijbelwetenschappen

Woestijn

Symbolen in de Bijbel 2021 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Rust, Vertrouwen | Israël

steppe, wildernis De laatste decennia staat de metafoor woestijn in kerk en theologie – en niet alleen daar -sterk in de belangstelling. De metafoor vinden we terug in verschillende begrippen die allemaal iets weergegeven van de crisis in kerk, geloof en cultuur. We spreken van woestijnervaringen als mensen teruggeworpen worden op de kernvragen van het […]
Bijbelwetenschappen

Wind

Symbolen in de Bijbel 2021 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Heilig, Kwaad | Geest

noordenwind, oostenwind, westenwind, zuidenwind, storm, ademtocht, geest In het klimaat van ons land neemt de wind een grote plaats in. Als dagelijks aandachtspunt van de weerberichten is de wind een van de meest besproken zaken. Wij hebben een dubbele houding tot de wind: nu eens kijken we er verlangend naar uit, dan weer staat hij […]
Bijbelwetenschappen

Wijnpers

Symbolen in de Bijbel 2021 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Israël

Uit het sap van druiven ontstaat most en na het gistingsproces uiteindelijk wijn. Een wijnpers is voor een wijngaard dan ook van essentiële betekenis. Eeuwenlang werden de druiven op dezelfde wijze uitgeperst. In de wijnpers werden de vruchten van de wijnstok onmiddellijk na de oogst net zo lang met de voeten getreden tot alle sap […]
Prediking

Preekschets Openbaring 14:1 – 4e zondag na Pasen

Preekwijzer 2019 | Harrie de Hullu | Preekschets | Jezus

Vierde zondag na Pasen (Jubilate) Toen zag ik dit: het lam stond op de Sion, en bij het lam waren honderdvierenveertigduizend mensen die zijn naam en die van zijn Vader op hun voorhoofd hadden. Openbaring 14:1 Schriftlezing: Openbaring 14:1-8 Zie ook Preekschets Openbaring 5:5-7 – Beloken Pasen Preekschets Openbaring 3:10-11 – 3e zondag van Pasen […]
Bijbelwetenschappen

De gruwel der verwoesting en de Mensenzoon

De eerste dag 2018 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten, Verlossing, Vertrouwen | Kerk in de wereld

Bij Sefanja 1,14-2,3 en Marcus 13,14-27 In 63 v.Chr. maakte de Romeinse generaal Pompeius een einde aan de Hasmonese dynastie, die vanaf 167 v.Chr. over Judea had geregeerd als relatief zelfstandige Joodse staat. Hij nam Jeruzalem in en Judea werd een vazalstaat van Rome. In 37 v.Chr. kwam ene Herodes aan de macht en vestigde […]