Openbaring

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Het begin van het einde

De eerste dag 2019 01 | Hans Fortuin | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Advent, Kerkelijk jaar

Het is vandaag de tweede zondag van Advent. Met de evangelieboodschap van Openbaring 10:7 midden in de donkere dagen voor Kerstmis vatten we moed om de zware weken van de Voleinding achter ons te laten en vooruit te zien naar de Advent van onze Heer.

Preekschets Openbaring 21:5 – Hervormingsdag

Preekwijzer 2020 | Teunis Martinus Hofman | Preekschets | Openbaring | Hervormingsdag

En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. Kernvers: Openbaring 21:5a HSVPerikoop: Openbaring 21:1-8Thema: God maakt alles nieuw Liturgisch kader De (kerk-)historische gebeurtenissen van 1517 krijgen vanuit het kernvers een eigen belichting. Het accent valt in Openbaring 21 niet allereerst op ons menselijk handelen, maar Gods universele, vernieuwende werk […]
Prediking

Preekillustraties: Openbaring

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Openbaring

De mens verbergt het zijne om het geheim te houden, maar God verbergt het zijne om het te openbaren. M. Luther De stelling ‘Alle spreken over boven komt van beneden’, ook de uitspraak dat iets van boven komt, zegt op zichzelf genomen óf te veel óf te weinig. T. Baarda De openbaring is het licht […]
Bijbelwetenschappen

Thuiskomen

De eerste dag 2018 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Verlossing | Pastoraat

Bij Jesaja 60,1-11.17-22, Psalmen 24, Openbaring 7,2-4.9-17 en Matteüs 5,1-12 De Perzen hebben het Babylonische rijk op de knieën gedwongen. Koning Cyrus laat de ballingen na vijftig jaar (587-537 v.Chr.) terugkeren naar hun land. En ondanks de problemen die er zijn na de terugkeer, schrijft een profeet die de Trito (derde) Jesaja genoemd wordt, deze […]
Bijbelwetenschappen

De leeuw uit Juda is een lam

De eerste dag 2018 | Matthijs de Vries | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Jezus

Bij Openbaring 5 Na de profetieën aan de zeven gemeenten in Asia vormen Openbaring 4 en 5 een stilte voor de storm, voordat de ‘echte’ apocalyptische toestanden, in de populaire zin van het woord – chaos en vernietiging aan het einde der tijden – losbarsten. In het korte vierde hoofdstuk wordt het visioen van de […]
Bijbelwetenschappen

Profetie of apocalyptiek

De eerste dag 2018 | Kristin Ritsert | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Verlossing

Bij Openbaring 6 In de periode na de Babylonische gevangenschap begint uit de profetie de apocalyptiek te ontstaan. De eerste sporen ervan vinden we bij onder anderen Ezechiël en Daniël. De profetie, en later de rabbijnse traditie, stelt het handelen van een enkeling en de gemeenschap als beslissend voor de toekomst centraal. In de apocalyptiek […]
Bijbelwetenschappen

Wachten op het zevende zegel

De eerste dag 2018 | Dick Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Hemel, Openbaring | Missionaire gemeente

Bij Openbaring 7,1-4.9-17 De samenstellers van het leesrooster dat we volgen, hebben gesuggereerd dat de verzen 7,5-8 kunnen worden weggelaten – zoals in de meeste leesroosters ook gebeurt. Voor wie haast heeft met bijbellezen is die suggestie misschien begrijpelijk, maar de vraag is of het niet tekortdoet aan het begrijpen van het boek Openbaring, dat […]
Praktische theologie | Prediking

Preekschets Matteüs 1:21 en 23 – Kerstavond

Areopagus IZB 2017 | Hugo Dankers | Preekschets | Openbaring | Jezus, Kerst

Zie ook Tijdschrift: Echo Kerst 2017 (PDF) Inleidend Graag neem ik u en jou mee in mijn voorbereiding op Kerstavond van dit jaar. Die begon zonder dat ik het doorhad al op Kerstavond vorig jaar. De voorbereiding voor de dienst die ik die avond ging leiden was klaar, en ik belde nog even met een […]
Bijbelwetenschappen

‘En in de laatste dagen zal het zijn …’

De eerste dag 2017 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Geest

Bij Openbaring 4,2-11, 1 Petrus 4,7b-11 en Johannes 15,26-16,4 Wat is het verband tussen het hemelse visioen uit Openbaring en de wat verdrietige stemming bij de afscheidsmaaltijd van Jezus met zijn leerlingen? De setting in beide lezingen is een bijeenkomst, maar het zijn werelden van verschil. In de evangelielezing gaat het over een kwetsbaar begin, […]
Bijbelwetenschappen

De bruid en de hoer

De eerste dag 2017 | Noortje Blokhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring

Bij Openbaring 21,9-23, Ezechiël 34,11-16, 1 Petrus 2,21b-25 en Johannes 10,11-16 Het nieuwe Jeruzalem In de tekst van de eerste lezing bevinden we ons aan het slot van het boek Openbaring. Johannes heeft in Openbaring 21,1-4 het nieuwe Jeruzalem uit de hemel zien neerdalen. Hij heeft Hem die op de troon zit horen zeggen dat […]