Opstanding

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Lucas 24:48

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Marinus Treuren | Preekschets | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Nadat Jezus op de dag dat Hij opstaat aan al zijn discipelen verschijnt en de instructie uit de Schrift hun een bevrijdend inzicht geeft, ontvangen ze de opdracht te getuigen en de belofte dat de Geest hun kracht zal geven. Op die opdracht leg ik de nadruk, hoewel het verleidelijk is dit compacte verhaal ('een commissioning story') na te vertellen.
Bijbelwetenschappen

Met kracht uit den hoge opnieuw beginnen

De eerste dag 2019 02 | Jan Engelen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Jeremia 32:36 begint door met twee woorden de aandacht te trekken: ‘Welnu! Daarom!’ (Hebr.: ‘attah lakhen). En dan komt de boodschap van JHWH die verteld moet worden. De tekst vertelt het alsof Hij voor Jeruzalem staat, ‘deze stad’ – aanwijzend voornaamwoord. Hij staat erbij en kijkt ernaar. Deze stad heeft het zwaard van Babylon gevoeld; honger en pest hebben er huisgehouden. Welnu! Daarom! In al die droefheid breekt JHWH God met Jeremia’s tekst in.
Geloof

Paasgetuigen

Woord en dienst 2022 04 | Bas van der Graaf | Overige artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Op zoek naar een gedicht dat van opstanding getuigt, kwam Bas van der Graaf uit bij Guillaume van der Graft. Deze dichter negeert niet de ervaring van leegte en dood in onze wereld.
Bijbelwetenschappen

Verblind om meer te zien

De eerste dag 2019 02 | Matthijs de Vries | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

De Heer laat zich als Héér ontmoeten. Dat is het centrale thema van de lezingen voor de eerste zondag na Pasen. Ook al lijkt het niet zo, de Heer regeert, zoals Hij altijd heeft gedaan en altijd zal doen.
Bijbelwetenschappen

Het verrassende evangelie van de opstanding

De eerste dag 2019 02 | Willemien Roobol | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Opstanding betekent ontmoeting met God, heeft Karl Barth ons geleerd (KD IV/1, 377). In het paasverhaal van Johannes 20:1-18 vinden verschillende ontmoetingen plaats. Niemand stelt daarbij de vraag: ‘Hoe kan dat nou?’, zoals rationele mensen zich in onze tijd afvragen. Opstanding raakt immers aan een goddelijk geheim. Het gaat meer om de vraag: Welke betekenis hebben deze ontmoetingen voor ons eigen leven? Laten wij ons verrassen, verdiepen we ons, durven we vertrouwen, laten we ons aanspreken, keren we ons om en horen we wat er wordt gezegd?
Prediking

Preekschets 1 Johannes 1:3a

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Krijn Hage | Preekschets | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Pasen is het feest van de volkomen vreugde. In een wereld waar de machten van het kwaad en de dood op allerlei manieren tastbaar is, viert en bezingt de kerk het geheimenis dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen en dat God de wereld met zichzelf verzoend heeft.
Liturgie | Praktische theologie

Preekschets Lucas 24: 13-35 – Halleluja, de Heer is waarlijk opgestaan – Zondag van Pasen

Steunpunt Liturgie GKV 2021 | Marijke Landlust | Preekschets | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

‘Halleluja! Gezongen lofprijzing Joodse liturgie Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie. Algemeen – Het eigene van deze zondag, Paaszondag Met paaszondag begint de paastijd. De tijd dat in de liturgie het ‘Halleluja!’ weer gezongen wordt in de kerken. Dit Halleluja was als gezongen lofprijzing al in […]
Liturgie | Praktische theologie

Preekschets Matteüs 25: 31-46 – Als pasgeboren kinderen – Tweede Zondag van Pasen

Steunpunt Liturgie GKV 2021 | Harrie de Hullu | Preekschets | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

‘Als pasgeboren kinderen’ 1 Petrus 2:2 Deze preekschets komt uit de handreiking ‘Ik ben er voor jou’ van het Steunpunt liturgie. Algemeen – het eigene van deze zondag, Quasimodo geniti De tweede zondag in de paastijd ademt nog sterk de sfeer van de opstanding. Het is de afsluiting van de paasweek (‘Beloken Pasen’), zoals ook […]
Liturgie | Praktische theologie

Tijdeigen Paastijd

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2021 | Redactie | Liturgie | Pasen

Onderdeel van Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed Downloads Nederlands, Word Eerste zondag van Pasen (Eerste Paasdag) Tweede Paasdag Tweede zondag van Pasen Derde zondag van Pasen Vierde zondag van Pasen Vijfde zondag van Pasen Zesde zondag van Pasen Zevende zondag van Pasen Veertigste Paasdag, Hemelvaart van de Heer Vijftigste Paasdag, Pinksteren Tweede Pinksterdag […]
Praktische theologie | Prediking

Preekvoorbereiding Pasen Matteüs 28:1-10

Areopagus IZB 2021 | Paul Visser | Preekschets | Angst, Opstanding, Verlossing | Pasen

Schriftlezing: Matteüs 28:1-10 PASEN – VAN VREES NAAR VREUGD Deze preekvoorbereiding maakt deel uit van het project ‘Samen preken in de lijdenstijd 2020’ van IZB-Areopagus. In het kader van de bijzondere situatie door de corona-pandemie stelt IZB-Areopagus het materiaal van dit project kosteloos beschikbaar. Een link naar het volledige materiaal van dit project (met bijlages […]