Overheid

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekillustraties: Overheid

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties

Publieke personen, die in een Goddelijk ambt of in een leidende positie zijn geplaatst, moeten krachtens hun ambt doordrongen zijn van de noodzaak om misdadigers te straffen en te veroordelen en de verdrukten te wreken en te verdedigen. Ze doen dat zelf niet, maar God doet het, van Wie ze dienaren en knechten zijn. Daarom […]
Ecclesiologie | Systematische theologie

Verlegen met en overtuigd van christelijke politiek

Kerk en Theologie 2018 04 | Eimert van Middelkoop | Artikel, Overige artikelen

In een onbevangenheid die in onze tijd nog moeilijk voorstelbaar is poneerde Montesquieu in zijn “Over de geest van de wetten” de stelling dat een gematigde staatsvorm beter past bij het christendom en een despotie beter bij de Islam. In de wereld van het christendom heeft de vorst vertrouwen in zijn onderdanen en de onderdanen […]
Bijbelwetenschappen

God en de keizer

De eerste dag 2017 | Anneke Oppewal-Korbijn | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | God

Bij Jesaja 45,1-7 en Matteüs 22,15-22 Wat sommigen in deze tekst horen, is een simpele, eenduidige uitspraak. Geef de keizer wat van de keizer is, en God wat van God is. Ieder zijn deel. Keurig je belasting betalen en op zondagmorgen netjes naar de kerk. Kerk en staat gescheiden werelden die weinig met elkaar van […]
Bijbelwetenschappen

Een strikvraag over het betalen van belasting

De eerste dag 2014 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Jezus, Kerk in de wereld

Bij Jesaja 45,1-7, Psalm 96 en Matteüs 22,15-22 Over de vraag hoe het joodse religieuze leven al of niet kon samengaan met het aanvaarden van het Romeinse gezag, bestonden onder joodse groeperingen in de eerste eeuw zeer uiteenlopende visies. In priesterlijke kringen, bijvoorbeeld in de sadduceese beweging, werd een vergelijk gezocht met de Romeinse overheid: […]
Bijbelwetenschappen

Eerlijk gevonden

De eerste dag 2014 | Joen Drost | Kindermoment | Dienen | Levenskunst

Bij Matteüs 22,15-22 Ferdy en Harry gaan naar supermarkt De Keyser om een zakje chips en een blikje cola te kopen. Ferdy gaat altijd even bij de winkelwagentjes kijken of iemand zijn muntje vergeten is. Hij had er eens eentje gevonden van 50 cent en dat was mooi meegenomen, vond hij. Vandaag zitten er geen […]
Bijbelwetenschappen

Waar en niet waar

De eerste dag 2014 | Trinus Hibma | Kindermoment | Kwaad, Lijden, Schuld | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Bij Johannes 18,1-19,42 Pilatus was al vroeg op en zat in zijn werkkamer. Hij had nog veel te doen. Er waren brieven gekomen uit Rome. Ontevreden brieven van de keizer: ‘Van de Goddelijke Keizer aan Pilatus. Waarom, o Pilatus, hoor ik toch zo veel over herrie in Jeruzalem? Is het waar, dat er groepen mensen […]
Bijbelwetenschappen

Godslastering of orthodoxie?

De eerste dag 2014 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten, Kwaad, Wereldgodsdiensten | Jezus

Bij Daniël 7,1-14 en Matteüs 26,(26-30)57-68 Blasfèmia is volgens de Griekse tekst de reden van Jezus’ veroordeling: godslastering. ‘Des doods schuldig is hij!’ (Mat. 26,66) De hogepriester heeft er een tijdje omheen gedraaid. Na wat gekluns met valse getuigen vraagt hij het op de man af: of Jezus de Christus is, de Zoon van God. […]
Dogmatiek | Systematische theologie

Omdat hij uit het huis en geslacht van David was

Interpretatie 2013 | Annette Merz | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Kerkelijk jaar, Kerst

De volkstelling in Lucas 2 Volgens Lucas vindt de geboorte van Jezus in Betlehem plaats als gevolg van een census (volkstelling) die plaatsvond op last van keizer Augustus, toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. Het verhaal vertelt dat Jozef en Maria vanwege die census naar Betlehem moesten reizen omdat Jozef van David afstamt. Piet […]
Systematische theologie

D. Chantepie de (1818-1874) als peetvader van theologisch zionisme

Kerk en Theologie 2013 | Harmen Jansen | Artikel, Overige artikelen | Israël

Van Israëltheologie naar Palestijnse bevrijdingstheologie De joodse terugkeer naar Palestina en de stichting van de staat Israël heeft de christelijke theologie uitgedaagd om fundamentele opvattingen over Gods handelen in relatie tot het joodse volk in de geschiedenis en in de toekomst te herzien. Daarna waren de oorlogen van 1967 en 1973 belangrijke stimulansen voor christelijke […]
Systematische theologie

Naar protestants voorbeeld

Kerk en Theologie 2013 | Cees Houtman | Artikel, Overige artikelen

Leerstof over de bijbelse geschiedenis uit het tijdperk van de joodse emancipatie Ter inleiding In Bijbelse geschiedenis herverteld, een studie van mijn hand over de receptie van de bijbelse geschiedenis in Nederlandse stichtelijke literatuur uit de afgelopen eeuwen, passeren ook geschriften van joodse signatuur de revue.1 Zie C. Houtman, Bijbelse geschiedenis herverteld. Woord en beeld […]