Overwinning

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

David vestigt zich in Jeruzalem

De eerste dag 2019 04 | Kristin Ritsert | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten | Leiderschap

Isboset, zoon van Saul en koning over Israël, is dood. Er is nog één mannelijke nazaat: Mefiboset, zoon van Jonatan en kleinzoon van Saul. Maar hij is niet geschikt als troonopvolger omdat hij aan beide voeten verlamd is (2 Samuël 4:4). David is koning over Juda. Nu willen alle leiders van Israël dat hij ook koning over Israël zal worden. David wordt gekozen en gezalfd, net als toen door Samuel in opdracht van God (1 Samuël 16:13) en door de leiders van Juda (2 Samuël 2:4). Met deze derde zalving wordt het volk herenigd en David officieel koning voor het hele volk (2 Samuël 5:1-5).
Bijbelwetenschappen

De God van Israël overwint

De eerste dag 2022 04 | Matthijs de Vries | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen | Israël

Het verhaal van David en Goliat staat in de Nederlandse top-5 van meest geliefde bijbelverhalen. Zo lezend is het wel duidelijk waarom; het heeft alle elementen in zich van een jongensboek: de herdersjongen wint met lef, bluf en slimheid van de reuzenkrijger. De boodschap: wie niet sterk is, moet slim zijn.
Prediking

Een zangdienst rond de liederen van Fanny Crosby

Preekwijzer 2021 | Wim Dekker | Preekschets

Het idee is om een zangdienst thematisch vorm te geven rond de liederen van Fanny Crosby. Haar naam zegt ons op het eerste gehoor misschien niet veel. Maar van de ruim achtduizend liederen die zij geschreven heeft, zijn er veel terecht gekomen in de liedbundel van Johannes de Heer. En haar levensverhaal blijkt inspirerend te […]
Prediking

Preekillustraties: Overwinning

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Pasen

Tijdens de 100 meter hardlopen op de Special Olympics van 1976 viel één van de deelnemers op de grond. Een andere loper profiteerde niet van de situatie, maar stopte en hielp de gevallene overeind. Een andere loper bleek ook staan. Uiteindelijk kuierden ze samen naar de finish. Veel sporters zullen dit niet normaal vinden. Deze […]
Prediking

Preekschets 1 Petrus 1:4 – Hemelvaartsdag

Preekwijzer 2019 | Jan-Willem Wind | Preekschets | Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag, hemelvaart Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke en ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. 1 Petrus 1: 4 Lezing: 1 Petrus 1:1-10 Het eigene van de zondag Op […]
Prediking

Preekschets Psalm 20:10

Preekwijzer 2019 | Piet Houtman | Preekschets

HEER, schenk de koning de overwinning. Psalmen 20: 10a Schriftlezing en preektekst: Psalmen 20. Het eigene van de zondag Tussen Kerst en Pasen ligt het voor de hand om te preken over Jezus’ weg op aarde. Daarover spreken natuurlijk de evangeliën; de twee volgende preekschetsen hebben hierop betrekking. Maar er is ook oudtestamentisch materiaal dat […]
Bijbelwetenschappen

De leeuw uit Juda is een lam

De eerste dag 2018 | Matthijs de Vries | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Jezus

Bij Openbaring 5 Na de profetieën aan de zeven gemeenten in Asia vormen Openbaring 4 en 5 een stilte voor de storm, voordat de ‘echte’ apocalyptische toestanden, in de populaire zin van het woord – chaos en vernietiging aan het einde der tijden – losbarsten. In het korte vierde hoofdstuk wordt het visioen van de […]
Prediking

Rechters 7

Preekwijzer 2018 | Piet van Midden | Bijbels Theologische Artikelen

In de artikelenserie Gideon-Abimelech. Onderdeel van een lang verhaal verdiept Piet van Midden zich in Rechters 6 tot en met 9. Zie ook Exegetische inleiding op Rechters 6 tot en met 9 Rechters 6 (vorig artikel) Rechters 8 (volgend artikel) Rechters 9 Richteren uit de Bijbel literair De Bibberbron en hondengedrag De kennismaking met Gideon […]
Prediking

Rechters 8

Preekwijzer 2018 | Piet van Midden | Bijbels Theologische Artikelen

In de artikelenserie Gideon-Abimelech. Onderdeel van een lang verhaal verdiept Piet van Midden zich in Rechters 6 tot en met 9. Zie ook Exegetische inleiding op Rechters 6 tot en met 9 Rechters 6 Rechters 7 (vorig artikel) Rechters 9 (volgend artikel) Richteren uit De Bijbel literair Ruzie in de tent De mannen van Efraïm […]
Prediking

Rechters 6

Preekwijzer 2018 | Piet van Midden | Bijbels Theologische Artikelen

In de artikelenserie Gideon-Abimelech. Onderdeel van een lang verhaal verdiept Piet van Midden zich in Rechters 6 tot en met 9. Zie ook Exegetische inleiding op Rechters 6 tot en met 9 (vorig artikel) Rechters 7 (opvolgend artikel) Rechters 8 Rechters 9 Richteren uit de Bijbel literair Bij Rechters 6 Het verhaal opent met een […]