Recht

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets bij 1 Petrus 1:17-21 – voor de 2e zondag na Pasen

Preekwijzer 2021 | Henk Messelink | Preekschets | God, Pasen

En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, Vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar […]
Prediking

Preekschets Klaagliederen 1:18a – 3e zondag van de veertigdagen/lijdenstijd

Preekwijzer 2021 | Ruud ter Beek | Preekschets | Veertigdagentijd

De HEER staat in zijn recht Klaagliederen 1,18a Schriftlezing: Klaagliederen 1 en Lucas 9,28-36 Overige lezingen: Lucas 13,31-35 vanwege de onwil van Jeruzalem om te schuilen bij God; of Lucas 20,9-19 vanwege de ontmaskering van het verzet van de leiders van Jeruzalem. Thema: Leren leven met Gods recht Zie ook: Preekschets bij Klaagliederen 2,5 voor […]
Prediking

Preekillustraties: Rechtvaardigheid, rechtvaardiging

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Gerechtigheid

God alleen is rechtvaardig. Dat erkennen we in het kruis dat ons als zondaren oordeelt. Wanneer we echter gelovig de dood van Jezus aan het kruis omhelzen, ontvangen we daar, waar we als zondaar ter dood veroordeeld zijn, de gerechtigheid van God. Jezus triomfeert aan het kruis en rechtvaardigt daar de mens die nooit zelf […]
Prediking

Preekschets Lukas 18:14a – 2e zondag van de herfst

Preekwijzer 2019 | Sietse van Kammen | Preekschets | Gerechtigheid

2e zondag van de herfst Ik zeg jullie, hij (de tollenaar) ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God. 2e zondag van de herfst 29 september 2019 Schriftlezing: Lukas 18: 9-14 Het eigene van de zondag De naam van de zondag duidt op het gegeven dat zij in een lange […]
Prediking

Preekschets Micha 4:6

Preekwijzer 2021 | Maarten den Dulk | Preekschets | Vrede | Pasen

3e zondag van Pasen Micha 4:6 Als die tijd gekomen is – spreekt de HEER – zal ik de kreupelen verzamelen, de verstrooiden bijeenbrengen, verenigen wie ik onheil heb gebracht. Schriftlezing: Micha 4:1-8 Het eigene van de zondag Op de weg tussen Pasen Pinksteren leren we om de dagen te tellen. Die oefening houdt nooit […]
Bijbelwetenschappen

God geven wat God toekomt

De eerste dag 2018 | Ine Van Den Eynde | Bijbels Theologische Artikelen | Armoede, Dienen, Rijkdom | Pastoraat

Bij Exodus 30,11-16 en Marcus 12,38-13,2 Het verhaal van de arme weduwe kan gelezen worden als uitwerking van wat het betekent aan God te geven wat God toekomt. Bovendien maakt dit verhaal ook deel uit van Marcus’ duiding van de verwoesting van de tempel. Eerder in Marcus 12 kreeg Jezus de vraag of het geoorloofd […]
Ecclesiologie | Systematische theologie

Verlegen met en overtuigd van christelijke politiek

Kerk en Theologie 2018 04 | Eimert van Middelkoop | Artikel, Overige artikelen

In een onbevangenheid die in onze tijd nog moeilijk voorstelbaar is poneerde Montesquieu in zijn “Over de geest van de wetten” de stelling dat een gematigde staatsvorm beter past bij het christendom en een despotie beter bij de Islam. In de wereld van het christendom heeft de vorst vertrouwen in zijn onderdanen en de onderdanen […]
Bijbelwetenschappen

Vuile handen

De eerste dag 2018 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Heilig | Samenleving

Bij Deuteronomium 10,12-21, Psalmen 15 en Marcus 7,1-23 ‘Dit zijn de woorden (…)’ Zo begint het bijbelboek waaruit de eerste lezing van vandaag is genomen. In onze bijbels heet het boek Deuteronomium, ‘tweede maal de wetgeving’, daarmee verwijzend naar de eerste keer: de verbondssluiting bij de Sinai. In een lange monoloog houdt Mozes hier, aan […]
Bijbelwetenschappen

Vasten ten dienste van Gods Koninkrijk

De eerste dag 2018 | Henk Hudepohl | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij Jesaja 58,1-10, Psalmen 57 en Matteüs 6,1-6.16-21 Wanneer we de Jesajatekst voor Aswoensdag lezen, dan is het goed om ons te realiseren dat de woorden uit Matteüs ontleend zijn aan de Bergrede. Een uitvoerig betoog, Jezus in de mond gelegd, dat aan- vangt met de mededeling dat Jezus dé berg op gaat, waarna de […]
Bijbelwetenschappen

Dankdag – om een samenleving die inzet op werk én zorg

De eerste dag 2017 | Chris Kors | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Zegen | Dankdag, Kerkelijk jaar

Om een samenleving die inzet op werk én zorg Bij Deuteronomium 24,14-16, Psalmen 65 en Matteüs 20,1-16 In de verzen uit Deuteronomium wordt met klem gesteld dat je geen profijt mag trekken van mensen die kwetsbaar en op anderen aangewezen zijn. Deze kwetsbare mensen worden nader geduid met de woorden ‘ani (= iemand die het […]