Schepping

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Praktische theologie

Kindermoment – Zeer Goed! – Genesis 1:31

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Jeroen Sytsma | Kindermoment | Schepping | God

Kindermoment Genesis 1:31 Hoe leg je kinderen uit dat Gods schepping zeer mooi is. Door er goed naar te kijken.
Prediking

Preekschets Openbaring 5:13 – zesde zondag van Pasen

Preekwijzer 2020 | Marieke den Braber | Preekschets

Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: ‘Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.’Openbaring 5:13 • Schriftlezing: Openbaring 5:6-14 • Thema: loflied, lofprijzing, schepping […]
Prediking

Preekillustraties: Schepping

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Biddag, Dankdag

De leerlingen vroegen aan rabbi Ismaël ben Joshua: “Hoe komt het dat een man gemakkelijker te overtuigen valt dan een vrouw?” Hij antwoordde: ”Adam werd geschapen uit een klomp aarde die de Almachtige besprenkelde met water om hem te kunnen kneden en herkneden, totdat Hij zag dat het goed was. Maar Eva werd geschapen uit […]
Ecclesiologie

Gewone catechismus: Vertrouwen op God

Gewone Catechismus 2019 | Theo Pleizier, Arnold Huijgen, Dolf te Velde | Overig | Geloofsbelijdenis | Bidden, God

Onderdeel van De Gewone Catechismus – een leerboek voor vandaag Zie ook Gewone catechismus: Tot geluk gedoopt Gewone catechismus: Volgen van Jezus Gewone catechismus: Verwachten van Gods nieuwe wereld Vraag en antwoord 13-46 Deze vragen en antwoorden zijn onderverdeeld in: 13-17 Wat is geloven? 18-23 Geloven in de Drie-ene God (Apostolicum) 24-30 God de Schepper […]
Prediking

Preekschets Psalm 104

Missie Nederland 2021 | Hans Schravesande | Preekschets | God

Thema: ‘Verwondering’ Schriftlezing: Psalm 104 Zie ook Preekschets Psalm 104, Romeinen 8:19-23 en Kolossenzen 1:15-20 Preekschets Psalm 104 en Romeinen 8 Inleiding Deze preekschets is geschreven met het oog op de zondag (of periode) voor de schepping. Als thema voor deze zondag is gekozen voor ‘Verwondering’. De aandacht en zorg voor natuur en milieu vinden […]
Prediking

Preekschets Psalm 104 en Romeinen 8

Missie Nederland 2021 | Rijn de Jonge | Preekschets | Lijden | God

Schriftlezing: Psalm 104 en Romeinen 8:18-22 Zie Preekschets Psalm 104, Romeinen 8:19-23 en Kolossenzen 1:15-20 Preekschets Psalm 104 Tekstkeuze Het is altijd nodig de bijbel ‘contextueel’ te lezen, maar zeker bij Psalm 104 moet je ervoor waken niet te triomfantelijk over de schepping te gaan spreken. Psalm 104 bezingt vooral de heerlijkheid die de Schepper […]
Prediking

Preekschets Psalm 84 en Matteüs 10:29,31

Missie Nederland 2021 | Els Groeneveld | Preekschets | God

Deze preekschets is onderdeel van het themapakket ‘Buitengewoon’, een project van de programmagroep Kerk, Geloof en Levensstijl, van het Christelijk Ecologisch Netwerk (CEN). Oorspronkelijke uitgever: Evangelische Alliantie (nu: Missie Nederland). Het hele themapakket (met liturgiesuggesties, verwerkingen en bronnen) is te downloaden via www.michanederland.nl. Daar is ook meer materiaal rond schepping, duurzaamheid en kerk te vinden. […]
Prediking

Preekschets Psalm 104, Romeinen 8:19-23 en Kolossenzen 1:15-20

Missie Nederland 2021 | C. Vreugdenhil | Preekschets | Verlossing | Jezus

Zie ook Preekschets Psalm 104, Romeinen 8:19-23 en Kolossenzen 1:15-20 Preekschets Psalm 104 Thema en achtergrond Bijbellezingen: − Psalm 104: Vertelt levendig over Gods hand in de schepping. − Romeinen 8: 19-23: Beschrijft hoe de schepping nu lijdt, maar later helemaal vernieuwd zal worden − Kolossenzen 1:15-20: Paulus vertelt over hoe Jezus kwam om de […]
Praktische theologie | Prediking

Preekschets Psalm 150 – Oudjaar

Areopagus IZB 2021 | Kees van den Berg | Preekschets | Dienen | God, Jaarwisseling, Muziek

Inventio Rond de jaarwisseling spelen Psalmen een belangrijke rol. Psalm 90 is zelfs al heel lang de ‘oudjaarspsalm’ en Psalm 91 de ‘nieuwjaarpsalm.’ Maar er zijn ook andere Psalmen te vinden voor deze dagen. Juist rond zo’n scharniermoment van de overgang van een oud naar een nieuw jaar, bieden de boodschap en de spiritualiteit van […]
Bijbelwetenschappen

Wolk

Symbolen in de Bijbel 2021 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Hemel, Zegen | God

damp, nevel, wolk- en vuurkolom, rook Er zijn mensen die een bijzondere passie hebben voor het fotograferen van wolken. Zij verwonderen zich over de schoonheid van die massa zeer kleine waterdeeltjes, die beweeglijk door het luchtruim zweven. Inderdaad, wolken fascineren. Geen wolk is gelijk aan de ander. Elke wolk is uniek in kleur, donkerte en […]