Schrift

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Liturgie | Praktische theologie

Orden

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2021 | Redactie | Liturgie

Onderdeel van Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed Downloads Nederlands, Word Orden: niet in Word beschikbaar Downloads Nederlands, PDF Orde 1: De heilige Schrift en de maaltijd van de Heer Orde 2: De heilige Schrift, gebeden en gaven Orde 3: Leerdienst Orde 4: Samenkomst van de huisgemeente Downloads Fries, Word 04 Oarders Downloads Fries, […]
Liturgie | Praktische theologie

Intrede, de heilige Schrift en gebeden

Dienstboek (Protestantse Kerk) 2021 | Redactie | Liturgie | Avondmaal | Avondmaal, Bidden

Onderdeel van Dienstboek I: Schrift – Maaltijd – Gebed Downloads Nederlands, Word Niet beschikbaar Downloads Nederlands, PDF Niet beschikbaar Downloads Fries, Word Alleen te downloaden als PDF (zie onder) Downloads Fries, PDF 07c: Yntree 07b: De hillige Skrift 07e: Gebeden
Dogmatiek | Systematische theologie

Die gesproken heeft door de profeten

Boeken 2019 | Bram van de Beek en Herwi Rikhof | Artikel, Overige artikelen | Geloofsbelijdenis | Geest

Hoofdstuk 9 uit Wij geloven. Rooms-katholiek en protestant: één geloof. De geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel uitgelegd door Bram van de Beek en Herwi Rikhof Geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel 1. Geïnspireerde tekst 2. Woord van God 3. In de Geest van Christus 4. Geïnspireerde mensen 5. Allegorische lezing 6. Oud en Nieuw als één canon 7. Welke boeken […]
Bijbelwetenschappen

De verrijzenis van Christus als bestaansgrond

De eerste dag 2013 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij 1 Korintiërs 15,1-11 1 Korintiërs 15,1-11, een traditionele lezing in de Paastijd, vormt een samenvatting van Paulus’ verkondiging van de verrijzenis van Christus. Binnen 1 Korintiërs 15 functioneert deze perikoop als een opmaat voor 1 Korintiërs 15,12-19 – de perikoop die volgens dit leesrooster de volgende zondag aan de beurt is – waarin Paulus […]
Ecclesiologie | Systematische theologie

13.3. Wat de Heilige Geest zegt

Goed Gelovig 2021 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Geest

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 13. De Heilige Geest en onze geest 13.1. Wie de Heilige Geest is en wat Hij doet 13.2. Wat de Heilige Geest werkt 13.4. Wat de Heilige Geest geeft 13.5. De Heilige Geest bedroeven Heidelbergse Catechismus Vraag 21: Wat is een oprecht geloof? Antwoord 21: […]
Prediking

Preekschets Lucas 4:18-19 – 2e zondag na Epifanie

Preekwijzer 2017 | Kees van Dusseldorp | Preekschets | Openbaring | Epifanie, Jezus

2e zondag na Epifanie ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd (…) om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ Kernvers: Lucas 4:18a; 19Schriftlezing: Lucas 4:14-30 Zie ook Preekschets Lucas 2:40-52 Preekschets Lucas 5:38 Preekschets Lucas 6:27-28 Tijdeigen materiaal Epifanie (Dienstboek I) Het eigene van de zondag De […]
Praktische theologie | Prediking

‘In de Bijbel zit heel veel communicatiekracht’

Areopagus IZB 2017 | Redactie | Homiletische Artikelen | Ambt | Missionaire gemeente, Samenleving

Interview met dr. John van Eck ‘Ga pas over communiceren nadenken als je vanuit de tekst wat te communiceren hebt, en probeer mij niet langs andere wegen te paaien’, zegt dr. John van Eck (1952). Als legerpredikant zat hij al regelmatig onder de kansel, sinds zijn emeritaat is hij zeker ervaringsdeskundig als hoorder. Een gesprek […]
Liturgie | Praktische theologie

Kindermoment Jeremia 1:4-10 en Lucas 4:21-30

Bonnefooi 2016 | Redactie | Kindermoment | Conflicten | Epifanie, Kerkelijk jaar

uit de bijbel Jeremia 1,4-10 Lucas 4,21-30 (32) ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan’. Dat roept bijval op, Ja zelfs verwondering. Maar daar blijft het bij want er staat nergens wat de mensen van Nazareth met deze woorden doen. Het blijkt dat de verwondering vooral de afkomst van Jezus betreft: ‘is hij […]
Bijbelwetenschappen

Dit volk eert Mij met de lippen

De eerste dag 2015 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Heilig | Navolging

Bij Deuteronomium 10,12-21, Efeziërs 4,17-25 en Marcus 7,1-23 De farizeeën verzamelen zich met enkele schriftgeleerden. Dat klinkt dreigend! Er zijn al de nodige botsingen geweest en het loont de moeite om te zien waar de confrontaties bij Marcus over gaan. Ik maak even onderscheid tussen beide groepen. Eerst de schriftgeleerden. Jezus leert, onderwijst, anders dan […]
Ecclesiologie | Systematische theologie

4.2. Is Allah dezelfde als de God van de Bijbel?

Goed Gelovig 2015 | L.W. de Graaff | Artikel, Overige artikelen | God, Missionaire gemeente

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 4. Hij zelf 4.1. Drie en toch één 4.3. Geen afgoden 4.4. Geen beeldendienst 4.5. Zijn Naam hooghouden Heidelbergse catechismus Vraag 25: Wanneer er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt u er dan drie, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest? […]