Schuld

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekillustraties: Zonde, zonden

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Schuld, Vergeving

Soms weten we pas hoe grondig de zonde ons in haar greep heeft, wanneer we proberen er weerstand tegen te bieden. Onbekende bron. Het is zeer de vraag waar de zondige mens zich meer aan ergert: aan Gods heiligheid of aan Gods genade. J. Overduin Als de zonde niet meer als zonde wordt beschouwd, dan […]
Prediking

Preekillustraties: Schuld

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Schuld, Vergeving | Goede Vrijdag

Gelukkige schuld, die een dergelijk groot Verlosser verdiend heeft!Exultet, paaszang, ontleend aan een homilie van Augustinus Voor God is ieder een zondaar en voor de keizer is niemand zonder schuld. Russisch spreekwoord Op de bodem aller vragen ligt der wereld zondeschuld. J.H. Gunning jr. Een rabbi zei: ‘De mens is niet schuldig doordat hij zonden […]
Geloof

Het kromme mannetje

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Schuld, Vergeving | God

Er was eens een krom mannetje. En als ik zeg ‘krom’, dan bedoel ik echt krom. Zijn kin sleepte over de grond, zo krom. Hoe dat kwam? Tja, hij had een zware last te dragen. Niet één, maar wel meer. Hij had ooit als jongetje een koekje uit de koektrommel gestolen. Daar had hij last […]
Geloof

De slagboom

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Schuld | Relaties

Teunis Tuinier had een mooie tuin. Er stonden een hoop bomen: een perenboom, een bananenboom, een notenboom, nog veel meer bomen en ook nog een slagboom. De perenboom zorgde voor peren, de appelboom voor appelen, de notenboom voor noten en de slagboom… die zorgde voor slagen. Hij sloeg de andere bomen. Waarom? Gewoon, omdat hij […]
Bijbelwetenschappen

Waar ben je en wat heb je gedaan?

De eerste dag 2018 | Willemien Roobol | Bijbels Theologische Artikelen | Schuld | God

Bij Genesis 3,1-14 Terwijl we in Genesis 1 hoorden hoe in beginsel de schepping ‘goed’ en zelfs ‘zeer goed’ wordt genoemd, maakt de mensheid zich een wereld waarin een heleboel niet goed is. Waarom wordt alle menselijke kennis niet alleen ten goede, maar ook ten kwade gebruikt? Het verhaal van de zogenoemde ‘zondeval’ bespreekt deze […]
Bijbelwetenschappen

Schoonspoelen

De eerste dag 2018 | Marloes Meijer | Kindermoment | Schuld, Verlossing | Samenleving

Bij Genesis 6,5-22 Gesprek Vraag de kinderen om zich voor te stellen dat zij God zijn. Wat houdt dat in? Hoe zouden ze dat vinden? Wat zouden ze doen? Vertel het verhaal en bedenk dan met de kinderen wat je van God in dit verhaal vindt. Ben je het met Hem eens, of zou jij […]
Prediking

Preekschets Genesis 4 – 2e zondag van Pasen

Preekwijzer 2017 | Hendrik Cornelis Mijnders | Preekschets | Lijden, Schuld | Jezus, Levenseinde en rouw, Overlijden

2e zondag van Pasen De Heer merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Genesis 4:4b-5a Schriftlezing: Genesis 4:1-16Thema: Het is zo ongelijk verdeeld in deze wereld… Zie ook Kindermoment: Broer Het eigene van de zondag Na Pasen nu een schets over de allereerste moord op aarde, […]
Prediking

Preekschets Hebreeën 9:11a – Goede Vrijdag

Preekwijzer 2017 | Gertine Blom | Preekschets | Schuld | Goede Vrijdag

Goede Vrijdag Hebreeën 9:11a Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht. Schriftlezingen: Johannes 18:19-30 en Hebreeën 9:11-14 Kerntekst ‘Christus daarentegen…’ – Hebr. 9:11a Het eigene van de dag Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus Christus. Traditiegetrouw zijn er drie elementen: […]
Bijbelwetenschappen

Een mens leeft niet van brood alleen

De eerste dag 2017 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Schuld, Zegen | Jodendom

Bij Nehemia 9,15-20, Psalmen 78,13-22 en Matteüs 14,(1)13-21 Zo op het eerste gezicht hebben de beide lezingen en de psalm een duidelijk gezamenlijk thema: ‘brood’ voor mensen in moeilijke omstandigheden, als blijk van compassie en trouw van de Eeuwige. Expliciet of impliciet, zoals bij Matteüs, wordt verwezen naar het manna in de woestijn tijdens de […]
Liturgie | Praktische theologie

Kindermoment Het is niet eerlijk

Bonnefooi 2016 | Redactie | Kindermoment | Schuld | Relaties

6e zondag van de herfst Genesis 39:1-20 Het tij lijkt te keren voor Jozef in Egypte. Opnieuw krijgt hij een bijzondere plaats in een huishouding, deze keer bij Potifar, bij wie hij als slaaf in dienst is. Maar opnieuw gaat het mis voor hem. Door toedoen van Potifars vrouw komt hij onschuldig in de gevangenis […]