Toekomst

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Dit staat te geschieden – en is gekomen

De eerste dag 2019 04 | Nico Vlaming | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Wederkomst | Eeuwigheidszondag, Kerkelijk jaar

De laatste zondag van het liturgisch jaar is er een in een reeks. Herfst en winter gaan in elkaar over, Voleinding en Toekomst (Advent) kussen elkaar. De Komende die verwacht wordt, is de Gekomene die gevierd wordt. De toekomst is al gaande, het einde voltooid onder ons. Waar de eeuwigheid wordt gevierd, is de eeuwigheid nu. Koning Christus is de Voleinder als wel de reeds lang op ons Toegekomene.
Bijbelwetenschappen

Waar je hart is

De eerste dag 2019 03 | Martin Ruf | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Schepping | God

Te midden van de zomer, van vakantie, ontspanning, voor velen van genieten van de aangename aspecten van ons leven, doen de teksten van deze zondag onze blik richten op Gods toekomst met de wereld, weg van ons individuele leventje. In dezelfde tijd waarin de schrijver van Genesis 1 de schepping in den beginne niet anders weet te prijzen dan met een loflied, viert de schrijver van Jesaja 56-66 de doorgaande schepping met een groot tafereel van haar doel. Of dit vooruitzicht leven en handelen bepaalt, hangt af van de plaats waar je hart is.
Prediking

Preekschets Jesaja 59:21 – Oudjaar

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Harrie de Hullu | Preekschets | Geest, God, Jaarwisseling

Schriftlezingen: Jesaja 59: 21, Psalmen 90 Aanwijzingen voor de liturgie Liedsuggesties (Nieuw) Liedboek voor de kerken, 2013: 511. Het bekende Bonhoefferlied ‘Door goede machten trouw en stil omgeven’. Bonhoeffer schreef vanuit de gevangenis, zijn positie binnen de verschrikkingen van het Derde Rijk. Nu de wereld al bijna een jaar in de greep is van het […]
Prediking

Goedehandelande

Preekwijzer 2020 | Stephan de Jong | Overig | Eeuwigheidszondag, Levenseinde en rouw, Overlijden

Een verhaal voor de Laatste zondag van het kerkelijk jaar (Eeuwigheidszondag), Gedachteniszondag of Allerzielen Ze zouden de reis van hun leven gaan maken. Vol verwachting gingen ze aan boord. De vrouwen, mannen en kinderen werden door de kapitein en de kapiteinsvrouw hartelijk ontvangen op hun zeilschip. Ze hoopten op een mooie reis over de wereldzeeën. […]
Prediking

Preekschets Jesaja 2:1-5 – 1e zondag van Advent

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Harrie de Hullu | Preekschets | Advent

Schriftlezingen: Jesaja 2:1-5, Marcus 13:24-37 Het eigene van deze zondag Deze eerste advent zet de toon voor de adventszondagen die volgen. Het is zondag Ad te levavi, ‘Tot u heb ik [mijn ziel] opgeheven’. De adventstijd zet in met verlangen: het verlangen naar en het verwachten van God. Door dat verlangen wordt de hele adventstijd […]
Prediking

Preekschets 1 Thessalonicenzen 1:10

Preekwijzer 2019 | Rinze Nieuwenhuis | Preekschets | Hemel | Jezus, Levenseinde en rouw, Overlijden

Voorlaatste zondag van de voleinding …en om zijn Zoon te verwachten uit de hemel: Jezus, die Hij uit de dood heeft doen opstaan en die ons zal redden van het komende oordeel. 1 Tessalonicenzen 1:10 Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 1 Zie ook Preekschets 1 Thessalonicenzen 4:14 Het eigene van de zondag De zondagen van de voleinding […]
Prediking

Preekillustraties: Toekomst

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties | Eeuwigheidszondag

Vertrouw het verleden toe aan God barmhartigheid, het heden aan Zijn liefde en de toekomst aan Zijn voorzienigheid. A. Augustinus De toekomst is slechts verwijding van het door God geschonken vergezicht. M.J.A. de Vrijer Misschien breekt morgen de jongste dag aan. Dan zullen we graag het werk voor een betere.D. Bonhoeffer Met elke daad die […]
Prediking

Preekschets Deuteronomium 1:20,21

Preekwijzer 2019 | Henk de Bruijne | Preekschets

Toen zei ik tegen u: ‘U bent nu het bergland van de Amorieten genaderd,dat de HEER, onze God, ons zal geven.Hij is het die u dat gebied schenkt.Welnu, trek verder en neem het in bezit,want zo heeft de HEER, de God van uw voorouders,het bepaald.Wees niet bang en laat u door niemand ontmoedigen. Schriftlezing Deuteronomium […]
Prediking

Preekschets Micha 4:6

Preekwijzer 2021 | Maarten den Dulk | Preekschets | Vrede | Pasen

3e zondag van Pasen Micha 4:6 Als die tijd gekomen is – spreekt de HEER – zal ik de kreupelen verzamelen, de verstrooiden bijeenbrengen, verenigen wie ik onheil heb gebracht. Schriftlezing: Micha 4:1-8 Het eigene van de zondag Op de weg tussen Pasen Pinksteren leren we om de dagen te tellen. Die oefening houdt nooit […]
Prediking

Preekschets 1 Petrus 1:4 – Hemelvaartsdag

Preekwijzer 2019 | Jan-Willem Wind | Preekschets | Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag, hemelvaart Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke en ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. 1 Petrus 1: 4 Lezing: 1 Petrus 1:1-10 Het eigene van de zondag Op […]