Toorn

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekillustraties: Toorn, woede

Preekwijzer 2021 | Redactie | Preekillustraties

De toorn Gods is de spits van de vlam Zijner liefde. J.H. Gunning jr. Gods toorn is de tijdelijke reactie van zijn gekrenkte liefde. J. Verkuyl [Morele toorn is als] een beveiliging tegen het kwaad. De ziel staat op en weerstaat het kwaad met diepe verontwaardiging. Als we niet meer in staat waren, woedend te […]
Bijbelwetenschappen

Wijnpers

Symbolen in de Bijbel 2021 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Israël

Uit het sap van druiven ontstaat most en na het gistingsproces uiteindelijk wijn. Een wijnpers is voor een wijngaard dan ook van essentiële betekenis. Eeuwenlang werden de druiven op dezelfde wijze uitgeperst. In de wijnpers werden de vruchten van de wijnstok onmiddellijk na de oogst net zo lang met de voeten getreden tot alle sap […]
Bijbelwetenschappen

Wijn

Symbolen in de Bijbel 2021 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Avondmaal | Israël

Over het tijdstip waarop mensen voor het eerst tot ontdekking kwamen dat uit druiven wijn gemaakt kon worden, is niets met zekerheid te zeggen. Het gebeurde in ieder geval lang geleden. In het verhaal van Genesis over Noach wordt verteld dat hij na de zondvloed te hebben overleefd een landman werd en een wijngaard plantte. […]
Bijbelwetenschappen

Boos

De eerste dag 2018 | Jantine Heuvelink | Kindermoment | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij Johannes 2,13-22(25) Meester Bas is boos. Heel boos. Hij is zó boos dat hij net de tafeltjes heeft omgegooid van de hele achterste rij. Beduusd staan Michael en Sven en Karina en Soraya en Levi en Max naar de grond te kijken. Al hun schoolspullen liggen door elkaar. Wat een rotzooi.En tussen hun schoolspullen […]
Prediking

Kindermoment: Een mooi schrift

Preekwijzer 2017 | Trinette Verhoeven | Kindermoment

Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. Jakobus 1:26 Na Pasen wordt alles weer gewoon. Hoe gaan we verder na Pasen? Om te beginnen Neem een leeg schrift mee. Doe het in je zak, of stop het in […]
Bijbelwetenschappen

Van toorn naar troost

De eerste dag 2017 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Missionair | Navolging

Bij Jesaja 12,1-6 en Matteüs 9,35-10,15 De sterkte van de Heer boezemt ontzag in. Tegenover Hem staan we met knikkende knieën. De gloed van zijn toorn zal ons verzengen. Als je daarvan uitgaat en je begint te lezen in Jesaja 12, dan blijkt dat in het geheel niet waar te zijn. Zijn toorn is geweken. […]
Prediking

Preekschets Ezechiël 10:5b

Preekwijzer 2016 | Marijke van Selm | Preekschets | God, Veertigdagentijd

4e zondag in de veertigdagentijd Ezechiël 10:5b … het was een geluid als wanneer God, de Ontzagwekkende, spreekt. Schriftlezingen: Ezechiël 10; Lucas 7:31-35 Het eigene van de zondag We moeten het vandaag van de naam van deze zondag hebben: zondag Laetare. Verheugt u. Want voorlopig buigen we onder het geweld van Gods terechte woede over […]
Prediking

Preekschets Hebreeën 12:29 – Eerste zondag van de zomer

Preekwijzer 2015 | Frans (W.F.) Wisselink | Preekschets | Heilig

Hebreeën 12:29 Onze God is een verterend vuur! Schriftlezing: Hebreeën 12:14-29 Thema: Eerbiedig onderweg Het eigene van de zondag We leven in de tijd na Pinksteren en zien uit naar de grote zomer. Daar sluit de thematiek van Hebreeën 12 en 13 heel goed bij aan. We zijn onderweg. Uitleg Zie de preekschets Hebreeën 12:1 […]
Ecclesiologie | Systematische theologie

11.2. Het grote rechtzetten

Goed Gelovig 2015 | H.C. Marchand | Artikel, Overige artikelen | Verlossing, Wederkomst | Eeuwigheidszondag, Kerkelijk jaar

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 11. De laatste dingen 11.1. Sterven: winst en verlies 11.3. Hoe nieuw wordt alles? Heidelbergse Catechismus Vraag 52: Welke troost biedt u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Antwoord: Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgeheven hoofd […]
Bijbelwetenschappen

De list van Corné

De eerste dag 2014 | Marloes Meijer | Kindermoment | Conflicten, Kwaad | Relaties

Bij Matteüs 2,13-18 Corné is de stoerste jongen uit groep 7. Hij is goed in vechten en de anderen zijn een beetje bang voor hem. Hij speelt altijd de baas op het plein en in de klas. Corné bepaalt welke spelletjes de klas doet en wie mee mogen doen. Dat is gewoon zo en niemand […]